Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Wnioski o dofinansowanie do 15 marca 2017

4 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia, określające procedurę składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, które są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

KIDL: potrzebny lepszy nadzór nad laboratoriami

2017-01-22
Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Elżbieta Puacz uważa, że nadzór nad laboratoriami medycznymi jest niewystarczający; zdarza się, że na skutek nieprawidłowości w badaniu, pacjenci otrzymują błędne wyniki. Resort zdrowia zapewnia, że zauważa problemy diagnostyki i pracuje nad egzekwowaniem jakości badań.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Wypis pacjenta ze szpitala możliwy pomimo konieczności dalszego leczenia

2017-01-22
Możliwy jest więc wypis ze szpitala pomimo, że stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego leczenia w szpitalu. Rozwiązanie to jest wyrazem poszanowania autonomii woli pacjenta w decydowaniu o kontynuacji terapii – wyjaśnia Tamara Zimna, autorka komentarza „Wypis pacjenta ze szpitala w praktyce”, który dostępny jest w formie bezpłatnego e-booka na stronie www.produkty.lex.pl.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Business Centre Club: marihuana to nie tylko problem medyczny

2017-01-21
Business Centre Club przypomina, że problem marihuany stosowanej w medycynie to nie tylko problem medyczny i społeczny, ale także prawny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2014 roku  potwierdził słuszność zakazu uprawy konopi i posiadania marihuany. TK wskazał jednocześnie, że nie ma przeciwwskazań do zmiany obowiązującego prawa, gdy chodzi o interes pacjenta, przede wszystkim w stanach terminalnych.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

2017-01-14
Autor: Łokaj Maciej
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Dla menedżerów

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

2017-01-12
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

2016-12-16
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"

2017-01-14
Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji - orzekł NSA w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

WSA: zabiegi medycyny estetycznej w niektórych przypadkach to świadczenia zdrowotne

2016-12-16
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej co do zasady nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, gdyż mają one na celu poprawienie wyglądu zewnętrznego lub usunięcie wad urody. W pewnych przypadkach świadczenia te mogą jednak służyć poprawie lub nawet ratowaniu zdrowia, ale takie ustalenia muszą być dokonane w każdym indywidualnym przypadku.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

SA: lekarz ma prawo odmówić zeznań z uwagi na tajemnicę lekarską

2016-12-01
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. W tym drugim przypadku mieści się lekarz i tajemnica lekarska.
Dla lekarzy Dla prawników
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka

W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony...
Cena: 129.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Komentarz w przystępny sposób omawia zasady funkcjonowania systemu prawa farmaceutycznego – od...
Cena: 199.00