Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Powstał zespół ds. standardów opieki okołoporodowej

Minister zdrowia powołał zespół do spraw opracowania projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej, których podstawą mają być obecne regulacje. Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska powiedziała, że minister zdrowia zapewnił ją, iż standardy opieki okołoporodowej będą podnoszone.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

Analizy i opinie

MZ: geriatria będzie finansowana, gdy zostanie wprowadzona sieć szpitali

2017-02-24
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że świadczenia z zakresu geriatrii będą mogły być realizowane w ramach sieci szpitali przez placówki zakwalifikowane do szpitali III stopnia lub przez placówki ogólnopolskie, które będą mogły udzielać świadczeń w ramach wszystkich posiadanych profili z zakresu leczenia szpitalnego.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

KIDL: nie ma możliwości dokonywania zdalnej autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego

2017-02-24
Według opinii prawnej opublikowanej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych  nie ma możliwości dokonywania zdalnej autoryzacji wyniku badania laboratoryjnego. Diagności laboratoryjni nie zostali bowiem uwzględnieni jako grupa zawodowa uprawniona do udzielania świadczeń medycznych przy zastosowaniu systemów teleinformatycznych.
Dla menedżerów

BCC: konieczne ustalenie kryteriów zarządzania jakością w sieci szpitali

2017-02-24
Business Centre Club podziela głosy wielu środowisk mówiące o negatywnych aspektach ustawy wprowadzającej sieć szpitali. BCC zwraca uwagę na konieczność ustalenia pełnych kryteriów zarządzania jakością w nowych warunkach odpłatności zryczałtowanej oraz zapewnienie adekwatnej obsługi informatycznej koordynowanej opieki.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Raport: Polska ma więcej łóżek szpitalnych niż wynosi średnia unijna

2017-02-23
Polska posiada jeden z najwyższych współczynników liczby łóżek szpitalnych przypadających na 100 tysięcy mieszkańców - wynika najnowszego z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH w Warszawie.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

2017-02-01
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

2017-01-14
Autor: Łokaj Maciej
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Dla menedżerów

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

2017-01-12
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

WSA uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej

2017-02-14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą naruszenia zbiorowych praw pacjenta uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga Rzecznika dotyczyła nieudostępnienia oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi.
Dla lekarzy Dla menedżerów

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych

2017-01-31
WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"

2017-01-14
Orzeczenie pochodzi z programu LEX Ochrona Zdrowia. Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji - orzekł NSA w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka

W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Komentarz w przystępny sposób omawia zasady funkcjonowania systemu prawa farmaceutycznego – od...
Cena: 179.10

oszczędzasz: 19.9 zł (10%)

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 89.10

oszczędzasz: 9.9 zł (10%)