Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy: większe bezpieczeństwo biorców i dawców

Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, przedłożony przez ministra zdrowia. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek....
Więcej

Zawsze na bieżąco

Warszawa: nowe sala porodów naturalnych w Szpitalu Św. Rodziny

Warszawa: nowe sala porodów naturalnych w Szpitalu Św. Rodziny

Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej
Więcej

 

Analizy i opinie

Radziwiłł: nie obawiam się, że sieć szpitali upadnie w Sejmie

2017-02-23
Nie obawiam się, żeby projekt ustawy o utworzenia sieci szpitali w Sejmie upadł - zapewnił w czwartek 23 lutego 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Rząd przyjął projekt we wtorek 21 lutego 2017 roku. Zdanie odrębne zgłosił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Opóźnienie wprowadzenia sieci szpitali bez znaczenia dla pacjentów

2017-02-23
Przesunięcie daty utworzenia sieci szpitali o trzy miesiące wynika z długotrwałych prac nad reformą, nie będzie to miało znaczenia dla pacjentów – zapewnił w środę 22 lutego 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zapewnił też, że nie opóźnią się planowe zabiegi.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne coraz bardziej popularne

2017-02-22
Według opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń danych, podsumowujących III kwartał 2016 roku, liczba osób korzystających z prywatnych ubezpieczeń zdrowotne wzrosła o 28 procent i wyniosła 1,76 miliona. Liczba osób posiadających indywidualne ubezpieczenie zdrowotne wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 43 procent, w przypadku polis grupowych wzrost wyniósł 24 procent.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Gryza: do sieci szpitali wejdzie większość placówek

2017-02-22
Do tzw. sieci szpitali wejdzie zdecydowana większość placówek, pozostałe będą mogły być kontraktowane w oparciu o konkursy – zapewniał w środę 22 lutego 2017 roku w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Ministerstwo nie wie, które szpitale znajdą się w sieci – oceniał poseł Bartosz Arłukowicz (PO).
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

2017-02-01
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

2017-01-14
Autor: Łokaj Maciej
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Dla menedżerów

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

2017-01-12
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

2016-12-16
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

WSA uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej

2017-02-14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą naruszenia zbiorowych praw pacjenta uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga Rzecznika dotyczyła nieudostępnienia oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi.
Dla lekarzy Dla menedżerów

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych

2017-01-31
WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"

2017-01-14
Orzeczenie pochodzi z programu LEX Ochrona Zdrowia. Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji - orzekł NSA w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

WSA: zabiegi medycyny estetycznej w niektórych przypadkach to świadczenia zdrowotne

2016-12-16
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej co do zasady nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, gdyż mają one na celu poprawienie wyglądu zewnętrznego lub usunięcie wad urody. W pewnych przypadkach świadczenia te mogą jednak służyć poprawie lub nawet ratowaniu zdrowia, ale takie ustalenia muszą być dokonane w każdym indywidualnym przypadku.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 152.10

oszczędzasz: 16.9 zł (10%)

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 89.10

oszczędzasz: 9.9 zł (10%)