Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Standardy medyczne bez rangi  rozporządzeń

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej minister zdrowia nie będzie mógł określać standardów medycznych w randze rozporządzeń, a jedynie wydawać „standardy organizacyjne opieki zdrowotnej” – informuje Dziennik Gazeta Prawna....
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

Zakładowy plan kont to fundament systemu rachunkowości

2016-12-06
Fundamentem systemu rachunkowości każdego podmiotu leczniczego prowadzącego księgi rachunkowe bez względu na jego wielkość, formę prawną czy zakres prowadzonej działalności jest zakładowy plan kont. Określa on sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i jest zasadniczym, sformalizowanym dokumentem polityki rachunkowości przyjętej do stosowania w  jednostce – czytamy w opracowaniu „Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych”, opublikowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer. 
Dla prawników Dla menedżerów

HFPC: nowelizacja ustawy refundacyjnej może ograniczyć prawo do życia i zdrowia

2016-12-06
Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rządowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków może w sposób nieproporcjonalny ograniczać konstytucyjne prawa do ochrony życia i zdrowia. Chodzi i przepisy dotyczące kwalifikacji do programów lekowych.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Zdrowie publiczne to warunek bezpieczeństwa narodowego

2016-12-05
Aby poprawić stan zdrowia mieszkańców Polski potrzebna jest współpraca między resortami i ponad podziałami politycznymi, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz edukacja zdrowotna. Decydenci muszą zacząć postrzegać dobry stan zdrowia społeczeństwa jako warunek bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego kraju – zgodzili się uczestnicy poniedziałkowej (5 grudnia 2016) debaty w Warszawie.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych

2016-12-01
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonuje niezwykle istotnych zmian w zakresie zasad realizacji szczepień ochronnych oraz prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców

2016-11-13
Analiza ustawy „Za życiem” wskazuje, że świadczeniodawcy nie zostaną dociążeni kolejnymi świadczeniami na rzecz kobiet w ciąży i dzieci objętych postanowieniami tej ustawy. Muszą jednak dokonać zmian w organizacji świadczeń poprzez uwzględnienie prawa do świadczeń poza kolejnością. Zmiany dotyczą także zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym

2016-11-04
Autor: Łokaj Maciej
Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza rewolucyjne zmiany w działalności tego sektora. Najważniejsza to taka, że w systemie PRM będą mogły być tylko jednostki publiczne. Ważne zmiany dotyczą także zatrudniania pracowników.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

SA: lekarz ma prawo odmówić zeznań z uwagi na tajemnicę lekarską

2016-12-01
Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. W tym drugim przypadku mieści się lekarz i tajemnica lekarska.
Dla lekarzy Dla prawników

SP ZOZ jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej

2016-11-13
Szpital jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wykonuje zadania publiczne w zakresie ochrony zdrowia. Według art. 55 ust. 1 pkt 1 u.d.l. podmiot ten może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnej działalności leczniczej. Umowy o udzielanie tych świadczeń zawiera z kolei ze świadczeniodawcami również Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponujący środkami publicznymi określonymi w art. 116 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W świetle powyższego uzasadnione jest przekonanie, że także szpital w zakresie, w jakim korzysta ze środków publicznych, jest podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji stanowiących informację publiczną.
Dla prawników Dla menedżerów

WSA: zwrot za przepisane medykamenty z powodu braków w dokumentacji

2016-11-01
Nie można nakazywać lekarzowi zwrotu refundacji za przepisane medykamenty tylko z powodu braków w dokumentacji. Nie oznacza to oczywiście, że należy tak samo oceniać relacje między lekarzem i NFZ, a dużą placówką medyczną a NFZ.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego –...
Cena: 99.00