Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Sejm: pigułka „dzień po” będzie na receptę

Sejm uchwalił w czwartek 25 maja 2017 roku ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadza ułatwienia w dostępie do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, a także przewiduje, że pigułka "dzień po" będzie sprzedawana na receptę.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

Analizy i opinie

NRA: do stażu pracy kierownika apteki należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia usług

2017-05-29
Według Naczelnej Rady Aptekarskiej do stażu pracy, dotyczącego wymogów dla kierownika apteki, należy zaliczyć jedynie okres faktycznego świadczenia przez farmaceutę usług w aptece.

NRL: negatywna opinia w sprawie egzaminów z anestezjologii i intensywnej terapii

2017-05-26
Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.
Dla lekarzy

NIK: szpitale nie wprowadziły regulacji dotyczących leczenia bólu

2017-05-25
NIK stwierdziła, że większość kontrolowanych szpitali nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. W rezultacie pacjenci pozbawieni są gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie wszystkie placówki informują także o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Otyłość polskich dzieci staje się coraz większym problemem

2017-05-25
31,2 procenta ośmiolatków w Polsce ma nadmierną masę ciała. Z otyłością zmaga się 12,7 procenta z nich, a z nadwagą 18,5 procenta – to wstępne dane z badań Instytutu Matki i Dziecka pod auspicjami WHO. To bardzo złe wyniki - ocenia koordynatorka badania dr hab. Anna Fijałkowska.
Dla lekarzy
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

2017-05-16
Autor: Siwiec Maciej
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Dla lekarzy Dla menedżerów

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

2017-05-09
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Dla lekarzy Dla menedżerów

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

2017-04-03
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

2017-05-19
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dla prawników Dla farmaceutów

WSA: leczenie za granicą, gdy niemożliwe jest w kraju

2017-05-09
Dla udzielenia zgody na leczenie poza granicami kraju konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, czyli wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych i aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

NSA: plan zarządzania ryzykiem użycia jako uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

2017-05-01
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego nie mogło być traktowane, jako podlegający kolejnej (już) opłacie wniosek o "zmianę danych objętych pozwoleniem lub zmianę dokumentacji będącej podstawą jego wydania", skoro spółka nie występowała z takim wnioskiem, a pozwolenie stanowiące przedmiot potencjalnych zmian nie zostało jeszcze wydane.
Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00