Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Ustawa dotycząca pigułki "dzień po” podpisana

23 czerwca 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z 25 maja 2017 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące dostępu do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia...
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

Analizy i opinie

MZ: zmiany w refundacji leków nie spowodują zagrożenia dla pacjentów

2017-06-24
Ministerstwo Zdrowia zapewniło w związku z publikacją nowej listy leków refundowanych, że zmiany dotyczące leków immunologicznych od 1 lipca 2017 roku nie spowodują zagrożenia dla pacjentów. Resort wyjaśnia, że zaistniała sytuacja to naturalny mechanizm refundacyjny, który stwarza szeroką przestrzeń negocjacyjną w kwestii cen pozostałych leków.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Biegli odgrywają ważną rolę w postępowaniu procesowym

2017-06-23
Biegli odgrywają ważną rolę w procesie stosowania prawa. Posiadane przez nich informacje z poszczególnych dziedzin wiedzy są niezwykle przydatne organom procesowym. Spośród wszystkich specjalności biegli psychiatrzy, seksuolodzy oraz psycholodzy stanowią największe grono – czytamy we wstępie do publikacji „Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń”.
Dla lekarzy Dla prawników

Problem in vitro to także problem o wymiarze konstytucyjnym

2017-06-22
Problem in vitro to nie tylko problem ingerencji w prawo naturalne czy problem klauzuli sumienia specjalistów pracujących przy tych procedurach, to wiele problemów prawnych, także o wymiarze konstytucyjnym – mówi profesor Andrzej Wróbel w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem w najnowszej publikacji Wolters Kluwer „Warto chronić państwo prawa”.
Dla lekarzy Dla prawników

Inwestycja w badania laboratoryjne może poprawić efektywność ochrony zdrowia

2017-06-22
Dla efektywności systemu służby zdrowia bardziej opłacalne jest wykrywanie i leczenie chorób we wczesnym stadium ich rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w większym stopniu niż dotychczas laboratoryjnych badań diagnostycznych – wynika z raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

2017-05-16
Autor: Siwiec Maciej
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Dla lekarzy Dla menedżerów

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

2017-05-09
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Dla lekarzy Dla menedżerów

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

2017-04-03
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

2017-06-01
Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Dla menedżerów

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

2017-05-19
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dla prawników Dla farmaceutów

WSA: leczenie za granicą, gdy niemożliwe jest w kraju

2017-05-09
Dla udzielenia zgody na leczenie poza granicami kraju konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, czyli wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych i aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00