Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Sejm przyjął ustawę dotyczącą zaświadczeń lekarskich

21 kwietnia 2017 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Gdynia: otwarto strefę rodzica w szpitalu

Gdynia: otwarto strefę rodzica w szpitalu

Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej
Więcej

 

Analizy i opinie

Sprawne zarządzanie to sukces szpitala

2017-04-24
O sukcesie finansowo-organizacyjnym szpitali decyduje zespół zbudowany wokół sprawnego menedżera, a skuteczne zarządzanie pozwala zadłużonym jednostkom wychodzić na finansową prostą, a następnie generować zyski – tak wynika z rankingu szpitali opracowanego przez spółkę Magellan, pod patronatem merytorycznym Deloitte.
Dla menedżerów

Przedsiębiorcy przeciwni przyjęciu nowelizacji Prawa farmaceutycznego

2017-04-21
Komisja Rynku Aptecznego Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyrazili sprzeciw wobec przyjęcia przez Senat poselskiego projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, zawierającego zasadę „Apteki dla aptekarza”.
Dla farmaceutów

RPO: farmaceuci nie mogą odmawiać sprzedaży środków antykoncepcyjnych

2017-04-21
Według Rzecznika Praw Obywatelskich praktyka niezaopatrywania się przez apteki w określoną kategorię produktów leczniczych służących antykoncepcji jest sprzeczna z regulacją zawartą w Prawie farmaceutycznym, zgodnie z którą apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.
Dla farmaceutów

Lewiatan: brak jasnych reguł refundacji świadczeń zwiększa ryzyko

2017-04-21
Według Konfederacji Lewiatan tylko przejrzyste zasady i relacje w zakresie działania przedsiębiorców i organów państwowych dają szansę na stabilne funkcjonowanie na rynku, szczególnie na rynku ochrony zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

2017-04-03
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

2017-03-14
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Dla lekarzy Dla menedżerów

Termin ważności recepty

2017-03-01
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej

Orzecznictwo

WSA: Przekroczenie limitu liczby aptek jako przesłanka cofnięcia zezwolenia

2017-04-19
Zgodnie Prawem farmaceutycznym zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni albo pośredni.
Dla farmaceutów

NSA: zawieranie umów i porównanie ofert a znaczenie kryterium "ciągłości"

2017-04-15
Kryterium "ciągłości" wiąże z ograniczeniem ryzyka przerwania procesu leczenia w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.
Dla lekarzy Dla menedżerów

NSA: oddalenie skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

2017-04-03
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dotyczącą Rzecznika Praw Pacjenta, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów,
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00