Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

  • Załóż konto na Portalu Zdrowie:
  •   Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  •   Korzystaj z bazy ponad 5 000 artykułów
  • Zobacz dlaczego warto ❯

Nowe prawo

Zawsze na bieżąco

Więcej

I Kongres Zdrowia: medycyna pracy powinna zajmować się realnymi problemami pracowników

2016-09-29
Medycyna pracy powinna zajmować się realnymi problemami zdrowotnymi pracowników,  powinna polegać na współpracy pracodawców i pracowników, powinna obejmować wszystkie osoby aktywne zawodowo oraz powinna zapewniać skoordynowaną opiekę zdrowotną – postulowali uczestnicy panelu dyskusyjnego na ten temat, który odbywał się w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.
Dla lekarzy

Pinkas: organizacje pacjentów powinny wspierać działania resortu zdrowia

2016-09-29
Organizacje pacjenckie powinny podejmować inicjatywy, które wspierają działania resortu zdrowia - ocenił w czwartek 29 września 2016 wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas podczas I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Wskazywał też na rolę organizacji w promowaniu profilaktyki.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

UOKiK: związek ośrodków leczenia niepłodności stosował niedozwolone działania

2016-09-29
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której stwierdził niedozwolone działania stosowane przez Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomagania Rozrodu (ZPOLNiWR). Związek  ustalał ceny składane przez zrzeszonych w nim przedsiębiorców w konkursie Ministerstwa Zdrowia na wybór realizatorów programu zdrowotnego Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek to poważne wyzwanie

2016-09-23
Ustawowe kompetencje pielęgniarek i położnych do ordynowania leków są węższe od uprawnień lekarzy. Pielęgniarki i położne nie mogą ordynować leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawiać na nie recepty
Dla prawników Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

2016-08-29
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

2016-08-16
Nieprawidłowe działania wobec pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej mogą stanowić po spełnieniu ustawowych przesłanek podstawę odpowiedzialności cywilnej każdego fizjoterapeuty
Dla prawników

Komentarz praktyczny do zarządzenia prezesa NFZ w sprawie komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów

2016-08-02
Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego mówi, że dokument umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

Udostępnienie dokumentacji "bez zbędnej zwłoki"

2016-09-23
Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" w myśl § 78 ust. 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielone są świadczenia, jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązki przechowywania dokumentacji. W zasadzie bez zbędnej zwłoki związane jest z obowiązkiem udostępnienia tej dokumentacji niezwłocznie, zważywszy na sposób jej udostępnienia uregulowany w art. 27 ustawy z 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

I ACa 431/15, Wykazanie przesłanek odpowiedzialności zakładu opieki zdrowotnej. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

2016-09-02
Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SA Małgorzata Wołczańska (spr.). Sędziowie: SA Lucyna...
Dla prawników Dla menedżerów

II FSK 1781/13, Pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. - Wyrok NSA

2016-08-05
1. Posłużenie się w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. słowem "szpital" bez jakiegokolwiek dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia, a także że wprowadzenie jednym aktem prawnym określenia "szpital uzdrowiskowy" oraz opłaty uzdrowiskowej z jednoczesnym zwolnieniem z tej opłaty osób przebywających "w szpitalu", nie uzasadnia tezy, że racjonalny ustawodawca rozróżnił dla celów tej opłaty "szpitale" od "szpitali uzdrowiskowych". 2. Brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że użyte w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. określenie "szpital" oznacza wyłącznie "szpital" w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.l. i nie obejmuje tych podmiotów, które w innych ustawach określane są tym słowem.
Dla menedżerów

Czy podmiot, który nie ma kontraktu, ma prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie udzielone w stanie nagłym?

2016-08-01
Prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym przez podmiot, który nie miał zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewidziane w art. 19 ust. 4 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 132 ust. 1, art. 5 pkt 33 tej ustawy w zw. z art. 3 pkt 8 ustawy z 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, aktualizuje się w tych samych sytuacjach, które przewidziano w art. 7 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Dla prawników
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

MERITUM Prawo medyczne [EBOOK PDF]

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adwokat; partner zarządzający w...
Cena: 299.00

MERITUM Prawo medyczne

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Reklama produktów leczniczych

Od uchwalenia w dniu 6 września 2001 r. ustawy - Prawo farmaceutyczne Główny Inspektor...
Cena: 63.00