Witaj na Portalu Zdrowie
Nasze treści dedykujemy specjalistom.

Nasz portal to przede wszystkim kontent z intuicyjną nawigacją i przydatnymi funkcjonalnościami. Wszystko po to, aby dostarczyć specjalistom jeszcze lepsze doświadczenia z użytkowania strony.
Dowiedz się więcej o portalu. Zgłoś swoje uwagi i sugestie.

Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Zmiany w specjalizacjach w niektórych zawodach medycznych

20 marca 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, która zmienia zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego i uzyskiwania tytułu specjalisty w niektórych zawodach medycznych.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Mazowsze: 7 mln zł na inwestycje w szpitalach

Mazowsze: 7 mln zł na inwestycje w szpitalach

Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej
Więcej

 

Analizy i opinie

SA: blizny na odsłoniętych częściach ciała mogą powodować cierpienia psychiczne

2017-03-28
Sąd Apelacyjny w Katowicach przypomniał, że procentowy uszczerbek na zdrowiu ustalony w oparciu o przepisy prawne nie jest decydujący przy określaniu wysokości zadośćuczynienia w sytuacji, gdy zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

ETPCz: nieprawidłowe leczenie to nieludzkie traktowanie osadzonego

2017-03-27
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 marca 2017 roku uznał, że ze względu na niezapewnienie prawidłowego leczenia w areszcie Polska naruszyła zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania aresztowanego.
Dla prawników Dla menedżerów

MZ: musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej

2017-03-27
Musimy pracować nad prestiżem zawodów pielęgniarki i położnej – mówił w poniedziałek 27 marca 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który uczestniczył w debacie o problemach pielęgniarstwa i położnictwa. Wskazał, że należy rozmawiać między innymi o ich kształceniu i normach zatrudnienia.
Dla pielęgniarek

Radziwiłł: ustawa o sieci szpitali gwarantuje placówkom stabilność

2017-03-27
Jednym z celów ustawy o sieci szpitali jest zabezpieczenie bytu szpitali, a nie ich likwidacja - tak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odniósł się do zarzutów części ekspertów i opozycji, że ustawa może się przyczynić do likwidacji około 400 szpitali.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

2017-03-14
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Dla lekarzy Dla menedżerów

Termin ważności recepty

2017-03-01
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

2017-02-01
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

2017-01-14
Autor: Łokaj Maciej
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

NSA: nieudzielenie świadczeń zdrowotnych to naruszenie zbiorowych praw pacjentów

2017-03-16
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego szpital, nie udzielając świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i odsyłając ich do innego szpitala, naruszył zbiorowe prawa pacjentów do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenia zdrowia lub życia.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

WSA uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej

2017-02-14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą naruszenia zbiorowych praw pacjenta uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga Rzecznika dotyczyła nieudostępnienia oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi.
Dla lekarzy Dla menedżerów

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienia dokumentacji na informatycznym nośniku danych

2017-01-31
WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00