Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

  • Załóż konto na Portalu Zdrowie:
  •   Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  •   Korzystaj z bazy ponad 5 000 artykułów
  • Zobacz dlaczego warto ❯

Zawsze na bieżąco

Więcej

Choroba Alzheimera może dotknąć nawet dzieci

21.07.2016
Badania pokazały, że w pewnych sytuacjach choroba Alzheimera może dotknąć rozwijający się mózg trzylatka. Swoistą sytuacją wczesnego rozwoju choroby jest posiadanie wariantu genu, który wpływa na formowanie się blaszek beta-amyloidu – pisze "Gazeta Wyborcza". 
Dla lekarzy

Ubezpieczenia zdrowotne to perspektywiczny sektor

19.07.2016
Na polskim rynku ubezpieczeń główne role odgrywają przede wszystkim firmy posiadające w swojej ofercie różnorodne ubezpieczenia, od polis komunikacyjnych po produkty życiowe i inwestycyjne. Część towarzystw z kolei decyduje się na specjalizację usług. Najbardziej perspektywicznym sektorem są ubezpieczenia zdrowotne.
Dla prawników Dla menadżerów

Diagności laboratoryjni zaniepokojeni przyszłością swojego zawodu

18.07.2016
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, analizując propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące wynagrodzeń, wyraził zaniepokojenie przyszłością diagnostyki laboratoryjnej w ochronie zdrowia.
Dla menadżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Dokument elektroniczny w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych

22.07.2016
1.Wstęp W nowelizacji prawa zamówień publicznych występuje procedura udzielenia zamówienia...
Dla menadżerów

Opieka farmaceutyczna jako narzędzie promocji apteki - granice dozwolonych prawem działań

06.07.2016
Środowiska aptekarskie postulują, by rolą farmaceuty było nie tylko wydawanie leków i informowanie o zasadach ich przyjmowania, ale przede wszystkim udzielanie fachowych porad dla poszczególnych pacjentów.
Dla farmaceutów Dla menadżerów

NFZ: zmiany warunków umów na leczenie szpitalne

02.07.2016
Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych

24.06.2016
Komentarz przybliża zasady dzielenia opakowań gotowych leków. Autorka zawarła w nim między innymi definicję ustawową leku gotowego, wyjaśniła, jaka jest rola opakowania leku i jakie są jego rodzaje. Ponadto w komentarzu wskazano także, jakie informacje muszą się znaleźć na opakowaniu gotowego leku.
Więcej

Orzecznictwo

III AUa 974/15, Szpital jako podmiot świadczący usługi lecznicze. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

01.07.2016
Zadaniem szpitala, jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych - art. 2 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 3 ust. 1 u.d.l. Tym samym to szpital, a nie jego pracownicy, czy świadczeniobiorcy, świadczy usługi lecznicze.

Sąd uznał opinię komisji lekarskiej ZUS

07.07.2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu L. K. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS ubezpieczony nie został uznany za osobę niezdolną do pracy.
Dla lekarzy Dla prawników

I ACa 408/15, Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

24.06.2016
Przewidziane w art. 448 k.c. zadośćuczynienie ma zrekompensować krzywdę polegającą na cierpieniach psychicznych wywołanych naruszeniem dobra osobistego. Dobrem osobistym zaś podlegającym samoistnej ochronie na gruncie tego przepisu są wartości niemajątkowe: prawo do niezakłóconego życia rodzinnego, obejmującego szeroko rozumiane więzi rodzinne, w tym prawo do życia w związku małżeńskim, posiadania matki i ojca, życia w pełnej rodzinie. Przy czym na rozmiar krzywdy doznanej wskutek naruszenia dobra osobistego polegającego na prawie do życia w pełnej rodzinie mają wpływ przede wszystkim wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki po jej śmierci, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania, wiek pokrzywdzonego

VI ACa 1468/14, Zakres pojęcia leków i wyrobów medycznych "koniecznych do wykonania świadczenia". - Wyrok Sądu Apelacyjnego w...

24.06.2016
Pojęcie leków i wyrobów medycznych "koniecznych do wykonania świadczenia" obejmuje takie leki i wyroby, bez których nie jest możliwe wykonanie skutecznego i zgodnego z aktualną wiedzą medyczną zabiegu, w sposób wybrany przez lekarza i zaakceptowany przez pacjenta. Jeżeli zatem zostaje podjęta decyzja o wykonaniu zabiegu medycznego przy zastosowaniu określonej metody postępowania (np. przy wykorzystaniu implantu syntetycznego), to wszystkie leki i wyroby medyczne niezbędne do wykonania takiego zabiegu (bez których zabieg nie może zostać należycie wykonany), w tym implant, są "konieczne do wykonania świadczenia" w rozumieniu art. 35 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dla lekarzy Dla farmaceutów Dla menadżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

MERITUM Prawo medyczne [EBOOK PDF]

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adwokat; partner zarządzający w...
Cena: 299.00

MERITUM Prawo medyczne

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Reklama produktów leczniczych

Od uchwalenia w dniu 6 września 2001 r. ustawy - Prawo farmaceutyczne Główny Inspektor...
Cena: 63.00