Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Nowe zasady badań funkcjonariuszy Straży Granicznej

15 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich funkcjonariuszy pełniących służbę.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

 

Analizy i opinie

Pracodawcy RP: połączenie NFZ i ZUS to dobre rozwiązanie

2017-02-17
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje połączenie ZUS z NFZ w celu racjonalizacji wydatków w ochronie zdrowia. Pracodawcy RP uważają, że to dobra decyzja i przypominają, że taka rekomendacja znalazła się w dokumencie Akademii Zdrowia pt. „System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform”, opracowanym w roku 2013.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów

PwC: opieka długoterminowa i turystyka medyczna to obszary o dużym potencjale

2017-02-17
Zdaniem ekspertów PwC  turystyka medyczna to jeden z obszarów ochrony zdrowia w Polsce, który wykazuje duży potencjał rozwoju. Perspektywy rozwoju ma też przed sobą rynek usług opieki długoterminowej.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Łanda: IOWISZ porządkuje inwestycje w służbie zdrowia

2017-02-17
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) racjonalizuje wydawanie publicznych pieniędzy i porządkuje inwestycje w służbie zdrowia – ocenił w czwartek 16 lutego 2017 roku w Opolu wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Radziwiłł: celem sieci szpitali jest dobro pacjenta

2017-02-16
Głównym celem projektu dotyczącego tzw. sieci szpitali jest dobro pacjenta; sieć przyczyni się do skrócenia kolejek w szpitalnych oddziałach ratunkowych i lepszej opieki po hospitalizacjach – powiedział w czwartek 16 lutego 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

2017-02-01
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

2017-01-14
Autor: Łokaj Maciej
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Dla menedżerów

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

2017-01-12
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

2016-12-16
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

WSA uchylił decyzję Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie udostepnienia dokumentacji medycznej

2017-02-14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta dotyczącą naruszenia zbiorowych praw pacjenta uchylił zaskarżoną decyzję. Skarga Rzecznika dotyczyła nieudostępnienia oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi.
Dla lekarzy Dla menedżerów

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienie dokumentacji na informatycznym nośniku danych

2017-01-31
WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"

2017-01-14
Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielane są świadczenia jest nie do przyjęcia. Przesłankę "bez zbędnej zwłoki" należy odnieść tylko do potrzeby podjęcia czynności przygotowania dokumentacji medycznej, której przygotowanie nie jest związane z podjęciem złożonych czynności, jako że podmiot udzielający świadczeń ma obowiązek przechowywania dokumentacji - orzekł NSA w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

WSA: zabiegi medycyny estetycznej w niektórych przypadkach to świadczenia zdrowotne

2016-12-16
Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej co do zasady nie mieszczą się w pojęciu świadczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej, gdyż mają one na celu poprawienie wyglądu zewnętrznego lub usunięcie wad urody. W pewnych przypadkach świadczenia te mogą jednak służyć poprawie lub nawet ratowaniu zdrowia, ale takie ustalenia muszą być dokonane w każdym indywidualnym przypadku.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji chorób

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego....
Cena: 129.00

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka

W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony...
Cena: 116.10

oszczędzasz: 12.9 zł (10%)

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 89.10

oszczędzasz: 9.9 zł (10%)