Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Św. Jadwigi Królowej w Hrubieszowie

Adres:

22-500 Hrubieszów
Piłsudskiego 11

tel: 84 696-32-96,696-26-11(-3)
fax: 84
www: www.spzozhrubieszow.pl
e-mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl 0600054@zoz.org.pl

Polecamy: