Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Adres:

64-000 Kościan
Paderewskiego, plac 1A

tel: (65) 511-51-00, 512-13-24
fax: (65) 512-22-96
www: www.wsn.koscian.pl
e-mail: wsnk@wsn.koscian.pl

Polecamy: