Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Adres:

64-000 Kościan
Plac Paderewskiego 1 A

tel: 65 511-51-00
fax: 65 512-22-96
www: www.wsn.koscian.pl
e-mail: wsnk@wsn.koscian.pl 3000084@zoz.org.pl