Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

Samorząd diagnostów protestuje przeciwko odrzuceniu wniosku o powołanie konsultantów

29.07.2016
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wyraziła sprzeciw wobec odrzucenia przez ministra zdrowia wniosku samorządu w sprawie powołania  konsultantów krajowych w wybranych dziedzinach medycyny laboratoryjnej: laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, laboratoryjnej genetyki medycznej, mikrobiologii medycznej oraz cytomorfologii medycznej.

MZ: sieć szpitali nie oznacza rejonizacji opieki

29.07.2016
Utworzenie sieci szpitali nie spowoduje rejonizacji opieki szpitalnej. Pacjenci zachowają możliwość wyboru szpitala niezależnie od miejsca zamieszkania – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia założenia przedstawionej 26 lipca 2016 roku reformy systemu ochrony zdrowia.

NSA: uchwała w sprawie połączenia SP ZOZ-ów nie jest aktem prawa miejscowego

28.07.2016
Uchwała w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest aktem prawa miejscowego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Rynek usług medycznych oparty jest na konkurencyjności podmiotów

28.07.2016
Współczesny rynek usług medycznych, podobnie jak cały sektor ochrony zdrowia, oparty jest na konkurencyjności podmiotów leczniczych i zabieganiu o udzielanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie – pisze we wstępie do publikacji „Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz” jej autor Damian Wąsik. 

Pracodawcy RP: likwidacja NFZ to tylko „papierowa” decyzja

28.07.2016
Według Pracodawców RP likwidacja NFZ, zapowiedziana 26 lipca 2016 przez ministra zdrowia, jest tylko „papierowa”, dlatego że Fundusz tak naprawdę spełnia wszystkie przesłanki prawne, aby móc już uznać go za państwowy funduszu celowy. Można więc przyjąć, że oddziały wojewódzkie NFZ staną się automatycznie Wojewódzkimi Urzędami Zdrowia w dodatku z podwójną podległością – poziomą w stosunku do wojewody i pionową w stosunku do Ministerstwa Zdrowia. 

Konfederacja Lewiatan: przedstawiona reforma to całkowite wywrócenie systemu

27.07.2016
Minister zdrowia przedstawił główne założenia reformy systemu ochrony zdrowia. Zdaniem Konfederacji Lewiatan duże obawy budzi proponowana zmiana w sposobie finansowania służby zdrowia połączona z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę oznacza ona przewrócenie całego systemu do góry nogami.

Radziwiłł: nie mówimy o PRL, służba zdrowia to odpowiedzialność państwa

27.07.2016
Służba zdrowia to raczej obszar odpowiedzialności państwa wobec obywateli, niż przedmiot wolnej gry rynkowej; proponowane rozwiązania to nie PRL, bo nowoczesne kraje Zachodniej Europy dawno już doszły do takich wniosków - podkreśla minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

BCC: racjonalizacja kosztów nie może pogarszać dostępności do wyrobów

27.07.2016
Zamysł racjonalizacji kosztów i ich obniżania jest dobry, pod warunkiem, że nie powoduje pogorszenia jakości wyrobów medycznych i ich dostępności dla pacjentów  lub  przerzucenia na nich znacznej części tych kosztów – komentuje Business Centre Club projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. 

NIK: nie wszystkie oddziały położnicze przestrzegają standardów

27.07.2016
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że choć standardy opieki okołoporodowej są jasno wyznaczone, część oddziałów położniczych ma problemy z ich przestrzeganiem. Nie wszystkie dysponują odpowiednim sprzętem, nie wszędzie obsada kadrowa jest wystarczająca, aby zapewnić matce i dziecku poczucie bezpieczeństwa.

KILD apeluje w sprawie zarobków diagnostów

27.07.2016
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny zaapelowało o podjęcie przez ministra zdrowia działań na rzecz poprawy sytuacji diagnostów laboratoryjnych w zakresie wynagrodzenia minimalnego i zlikwidowania obecnie proponowanej rażącej dysproporcji.

Badania kliniczne to główny obszar współpracy branży farmaceutycznej z lekarzami

26.07.2016
Z raportu zaprezentowanego przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma wynika, że głównym obszarem współpracy branży farmaceutycznej ze środowiskiem medycznym są badania kliniczne. Na ten cel przeznaczono w roku 2015 prawie 400 mln złotych.

Konkurs dla pracodawców promujących zdrowie

26.07.2016
Pracodawcy RP organizują konkurs pod nazwą „Pracodawca promujący zdrowie”, którego celem jest wyróżnienie firm, instytucji i organizacji, które w swojej działalności wykraczając poza zakres obowiązków nakładanych ustawowo na pracodawcę. Konkurs został ogłoszony w związku z organizowanym pod koniec września 2016 I Kongresem Zdrowia.

NSA: skarga pacjenta na złe warunki w szpitalu oddalona

26.07.2016
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę pacjenta jednego z krakowskich szpitali psychiatrycznych na złe warunki panujące w placówce. Rzecznik Praw Pacjenta po analizie skargi zarządził kontrolę, jednak  nie potwierdziła ona skarg pacjenta. 

NSA: ograniczenie dostępu do świadczeń i dokumentacji to naruszenie praw pacjenta

25.07.2016
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 lipca 2016 roku uznał, że zamknięcie placówki na czas protestu personelu medycznego jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów – informuje Dziennik Gazeta Prawna. 

Polacy kupują coraz więcej środków na depresję

25.07.2016
Na środki służące poprawie nastroju wydajemy już niemal tyle samo, co na przeciwbólowe. Z badań rynku wynika, że Polacy kupili w 2015 roku 19 mln opakowań leków przeciwdepresyjnych wypisanych na receptę – alarmuje "Rzeczpospolita". 

Wartość rynku farmaceutycznego w roku 2015 wzrosła o 7,3 procenta

24.07.2016
Wartość rynku farmaceutycznego  w Polsce co roku systematycznie się zwiększa. W 2015 roku zaobserwowano wzrost w każdym z segmentów: w sprzedaży hurtowni do aptek, sprzedaży do szpitali oraz w sprzedaży aptecznej. Wartość rynku w 2015 roku w cenach detalicznych wyniosła 34,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7,3 procenta w porównaniu z rokiem 2014 – czytamy we wstępie do publikacji „Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka”.

Choroba Alzheimera może dotknąć nawet dzieci

21.07.2016
Badania pokazały, że w pewnych sytuacjach choroba Alzheimera może dotknąć rozwijający się mózg trzylatka. Swoistą sytuacją wczesnego rozwoju choroby jest posiadanie wariantu genu, który wpływa na formowanie się blaszek beta-amyloidu – pisze "Gazeta Wyborcza". 

Rzecznik Praw Pacjenta: ponad 71 tysięcy zgłoszeń i skarg w roku 2015 

19.07.2016
W 2015 roku do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło ponad 71 tysięcy różnego rodzaju zgłoszeń, skarg i sygnałów od pacjentów. Jest to najwyższa ilość od czasu powołania tego urzędu w 2009 roku. W ocenie Rzecznika świadczy to z jednej strony o stale rosnącej świadomości obywateli o prawach pacjenta, z drugiej zaś o niezadowalającym poziomie poszanowania praw pacjenta.

Ubezpieczenia zdrowotne to perspektywiczny sektor

19.07.2016
Na polskim rynku ubezpieczeń główne role odgrywają przede wszystkim firmy posiadające w swojej ofercie różnorodne ubezpieczenia, od polis komunikacyjnych po produkty życiowe i inwestycyjne. Część towarzystw z kolei decyduje się na specjalizację usług. Najbardziej perspektywicznym sektorem są ubezpieczenia zdrowotne.

Diagności laboratoryjni zaniepokojeni przyszłością swojego zawodu

19.07.2016
Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, analizując propozycje Ministerstwa Zdrowia dotyczące wynagrodzeń, wyraził zaniepokojenie przyszłością diagnostyki laboratoryjnej w ochronie zdrowia.
1  2  3  4  5    133