Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

Ewolucyjne zmiany sposobem na poprawę funkcjonowania szpitali

09.12.2016
Skutecznym sposobem na poprawę funkcjonowania szpitali publicznych może być ewolucyjne modelowanie zmian w kierunku zwiększania zaangażowania pracowników tych placówek, pozytywnej motywacji, promowania projakościowego podejścia do pacjenta i efektywniejszego gospodarowania dostępnymi środkami – pisze we wstępie do publikacji „Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka” jej autor Piotr Lenik. 

Pracodawcy i pacjenci protestują przeciwko zasadzie „apteka dla aptekarza”

08.12.2016
Organizacje zrzeszające pracodawców i pacjentów apelują do premier Beaty Szydło, aby nie wprowadzano zmian w Prawie farmaceutycznym. Chodzi głównie o zmiany dotyczące  zasady „apteka dla aptekarza” .Według organizacji wprowadzenie takiej zmiany zagraża istnieniu tysięcy polskich aptek, uderzając w co trzecią placówkę działającą na polskim rynku. 

Ministerstwo Zdrowia: sieć szpitali nie oznacza likwidacji placówek

08.12.2016
Resort zdrowia opublikował kolejne wyjaśnienie dotyczące planowanej sieci szpitali, w którym tłumaczy, że celem projektowanych zmian jest zapewnienie stabilnego finansowania szpitalom, a nie ich likwidacja. Według resortu projekt nie przesądza, które szpitale wejdą do sieci.

Zakładowy plan kont to fundament systemu rachunkowości

06.12.2016
Fundamentem systemu rachunkowości każdego podmiotu leczniczego prowadzącego księgi rachunkowe bez względu na jego wielkość, formę prawną czy zakres prowadzonej działalności jest zakładowy plan kont. Określa on sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i jest zasadniczym, sformalizowanym dokumentem polityki rachunkowości przyjętej do stosowania w  jednostce – czytamy w opracowaniu „Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych”, opublikowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer. 

HFPC: nowelizacja ustawy refundacyjnej może ograniczyć prawo do życia i zdrowia

06.12.2016
Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka rządowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków może w sposób nieproporcjonalny ograniczać konstytucyjne prawa do ochrony życia i zdrowia. Chodzi i przepisy dotyczące kwalifikacji do programów lekowych.

Zdrowie publiczne to warunek bezpieczeństwa narodowego

05.12.2016
Aby poprawić stan zdrowia mieszkańców Polski potrzebna jest współpraca między resortami i ponad podziałami politycznymi, zwiększenie nakładów na zdrowie oraz edukacja zdrowotna. Decydenci muszą zacząć postrzegać dobry stan zdrowia społeczeństwa jako warunek bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego kraju – zgodzili się uczestnicy poniedziałkowej (5 grudnia 2016) debaty w Warszawie.

CMJ: bezpieczeństwo pacjenta konieczne jako element kształcenia medycznego

05.12.2016
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia podkreśla, że jednym z rozwiązań, które mają na celu poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce, jest konieczność nowelizacji obecnego modelu kształcenia medycznego w formie wprowadzenia tematyki bezpieczeństwa pacjenta.

Infarma: nowelizacja ustawy refundacyjnej poprawi dostęp do innowacyjnych terapii

02.12.2016
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma ocenił ,że zmiany proponowane w ustawie refundacyjnej będą korzystane dla pacjentów i mogą przynieść poprawę dostępu do leków, w tym terapii innowacyjnych. Związek ma także nadzieję, że w efekcie konsultacji społecznych wypracowane zostaną szczegółowe przepisy, między innymi w zakresie procedur refundacyjnych, funkcjonowania programów lekowych, a także ustawowych gwarancji dotyczących poziomu budżetu lekowego.

Outsourcing usług w szpitalach zmniejsza koszty i wpływa na jakość

30.11.2016
Szpitale od lat korzystają z usług firm zewnętrznych rezygnując z kosztownych i czasem nieefektywnych metod in-house. Rozwiązania takie stosuje między innymi Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy im. dr A. Jurasza. Przynosi to efekty w postaci mniejszych problemów organizacyjnych oraz niższych wydatków.

NSA: lekarz, który  nie ma pozwolenia na zamieszkanie w Polsce, nie może tu pracować

29.11.2016
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że okresowe prawo wykonywania zawodu lekarza cudzoziemca wygasa wraz z ustaniem pozwolenia na zamieszkanie w Polsce. Nie ma przy tym znaczenia interes strony czy słuszny interes społeczny.

FOR: zmiany na rynku aptek ograniczą wzrost i inwestycje

28.11.2016
Nowe, restrykcyjne regulacje dotyczące zakładania nowych aptek ograniczą wzrost i inwestycje – uważa Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Według Forum proponowane zmiany są sprzeczne w stosunku do potrzeb rozwojowych Polski i deklaracji rządu.

Nowa baza 1,6 miliona orzeczeń w jednym miejscu

28.11.2016
1 grudnia 2016 roku orzeczenia sądów rejonowych i okręgowych, pozyskane z Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych (POSP), zostaną dołączone do szerszej bazy produktów oferowanych przez Wolters Kluwer.  Powstanie największa baza orzecznictwa, obejmująca 1,6 miliona orzeczeń w jednym miejscu.

Zmiany prawa farmaceutycznego usuną z rynku sieci apteczne

28.11.2016
Projektowana nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne zakłada usunięcie z krajowego rynku sieci aptecznych i wprowadzenie modelu zbliżonego do obowiązującego w Niemczech. Zdaniem Instytutu Staszica efektem tych zmian może być wzrost cen farmaceutyków, a także wzmocnienie autonomii wpływowej już obecnie korporacji aptekarskiej.

Prywatna opieka medyczna pozytywnie oceniana przez pacjentów

28.11.2016
Zdaniem większości Polaków prywatny sektor opieki medycznej jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Tak twierdziło trzy czwarte (76 procent) zapytanych o to podczas ankiety przeprowadzanej w ramach badania „Polacy o prywatnej opiece medycznej”. Badanie zrealizowało TNS Polska na zlecenie Pracodawców Medycyny Prywatnej. 
1

Naczelna Rada Lekarska: konkursy na stanowiska kierownicze obowiązkowe i z udziałem samorządu

25.11.2016
25 listopada 2016 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zaapelowało do ministra zdrowia o wprowadzenie zmian do ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którymi konkursy na stanowiska kierownicze w publicznych podmiotach leczniczych odbywałyby się z udziałem samorządu lekarskiego i dotyczyłyby szerszego zakresu stanowisk.

Inspekcja Handlowa i Sanitarna: posiłki w szpitalach z zastrzeżeniami

25.11.2016
Inspekcja Handlowa i Państwowa Inspekcja Sanitarna po skontrolowaniu szpitali i firm dostarczających do nich posiłki dla pacjentów stwierdziło szereg nieprawidłowości. Należały do nich między innymi niezgodności w zakresie żywienia pacjentów oraz niespełnianie wymagań higieniczno-sanitarnych.

TK: postępowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi zgodne z Konstytucją

25.11.2016
Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jest zgodna z Konstytucją. Dodał jednak, że występuje tutaj jeden wyjątek. 

NIK: szpitale nie dbają o leczenie bólu

24.11.2016
Polskie szpitale powinny zwrócić większą uwagę na leczenie bólu. Zaniedbywane bywa zwłaszcza leczenie bólu innego niż pooperacyjny – wynika z ustaleń rozpoznawczej kontroli NIK. Poprzedziła ona trwającą ogólnopolską kontrolę dostępności terapii przeciwbólowej. 

NIK: pomimo zwiększania nakładów na zdrowie kolejki nie maleją

24.11.2016
Zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów, ponieważ kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów – stwierdziła NIK podczas kolejnej kontroli wykonania zadań przez NFZ.

Nowe przepisy prawa farmaceutycznego mają zahamować monopolizację

24.11.2016
Projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego przewiduje, że aptekę będzie mógł założyć jedynie farmaceuta, będzie on mógł prowadzić nie więcej niż cztery placówki. Wprowadza też szczegółowe kryteria, według których apteki musi dzielić odległość minimum 1 km, a nowe pozwolenia będą wydawane tylko tam, gdzie na jedną placówkę przypada ponad 3 tysiące mieszkańców. Zmiana przepisów ma między innymi zahamować monopolizację rynku. 
1  2  3  4  5    142

Produkty polecane

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1044.27

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00