Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

ESC: do 2060 roku liczba seniorów z niewydolnością serca może się potroić

30.08.2016
Liczba starszych osób z niewydolnością serca może się potroić do 2060 roku w krajach rozwiniętych – sugerują dane z badania omawianego podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w dniach 27-31 sierpnia 2016 roku odbywa się w Rzymie.

SP ZOZ i wynajem pomieszczeń –  szkolenie dla kadry zarządzającej

29.08.2016
Jak zawrzeć umowę najmu, w tym najmu gabinetu lekarskiego, innych pomieszczeń, lub części powierzchni? W jaki sposób sformułować umową najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony? Jak zawrzeć  umowę przedwstępną? – między innymi odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy szkolenia pt. „Najem komercyjny nieruchomości ZOZ-u a obowiązek podatkowy”, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

NIK: pomoc dla szpitali nie motywuje do restrukturyzacji

29.08.2016
Według Najwyższej Izby Kontroli w Polsce nie wprowadzono skutecznych mechanizmów, które motywowałyby szpitale korzystające w latach 2005-2014 ze wsparcia ze środków publicznych, do podejmowania restrukturyzacji. Pomoc z budżetu państwa przekazana szpitalom na ograniczenie ich zadłużenia, nie wymuszała konsekwentnej realizacji planów restrukturyzacji – twierdzi NIK. 

NFZ zachęca do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

27.08.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych od 12 do 17 września 2016 roku. 

MZ: lista leków 75 + nie jest wykazem produktów zalecanych

26.08.2016
Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wykaz leków przysługujących bezpłatnie pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, nie jest „wykazem leków zalecanych w leczeniu pacjentów w wieku podeszłym”. Nie może on też być jedyną podstawą do zmiany sposobu leczenia pacjenta.

Pracodawcy RP: inwestycje w zdrowie są opłacalne

26.08.2016
Starzejące się społeczeństwo, przepracowanie, choroby przewlekłe – to tylko niektóre z problemów wpływających na osłabienie konkurencyjności polskich pracowników. Zdaniem Pracodawców RP konieczne są pilne zmiany w podejściu do ochrony zdrowia, dzięki którym inwestycja w zdrowie obywateli długofalowo wpłynie na rozwój gospodarczy Polski. Platformą do dyskusji o stanie służby zdrowia w kontekście gospodarki ma stać się I Kongres Zdrowia Pracodawców RP, który odbędzie się 29 i 30 września 2016 w Warszawie.

Już wkrótce najnowszy komentarz do ustawy Prawo farmaceutyczne

26.08.2016
Rozwój rynku farmaceutycznego, choć niesie za sobą szanse na efektywniejsze leczenie, wiąże się również z  zagrożeniami dla pacjentów. Rolą ustawodawcy oraz inspekcji farmaceutycznej jest zadbanie o to, aby minimalizować te ryzyka i sprzyjać rozwojowi bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii – pisze Zofia Ulz we wstępie do publikacji „Prawo farmaceutyczne. Komentarz”, której wydanie planowane jest na 29 sierpnia 2016 roku. 

Rzecznik Praw Obywatelskich: pacjenci szpitala mają prawo do dobrego żywienia

26.08.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje uregulowanie problemu żywienia pacjentów w szpitalach poprzez wskazanie, jakie są w tym zakresie prawa pacjentów, a jakie obowiązki podmiotu leczniczego oraz środki nadzoru. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do ministra zdrowia. 

Procedury kontraktowania w 2016 roku – szkolenie dla świadczeniodawców

26.08.2016
Wpływ zmian ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw na funkcjonowanie świadczeniodawców oraz praktyczny komentarz do przepisów regulujących kontraktowanie świadczeń  będą temat szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

RPO: potrzebne rozszerzenie kompetencji ratowników medycznych w izbach wytrzeźwień

25.08.2016
Według Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące przepisy prawne nie dają ratownikom medycznym zatrudnionym w izbach wytrzeźwień szeregu uprawnień zastrzeżonych dla lekarza i felczera. Zgodnie z prawem tylko lekarz lub felczer decydują o przyjęciu danej osoby do izby wytrzeźwień (lub placówki spełniającej tę funkcję) na podstawie wyniku badania na zawartość alkoholu we krwi lub symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości

CBOS: 80 procent Polaków zgadza się na przeszczep narządów po śmierci

25.08.2016
80 procent dorosłych Polaków zgadza się, by śmierci pobrano z im narządy do przeszczepów; co dziewiąty (11 procent) jest temu przeciwny - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Jednak 75 procent nie rozmawiało z bliskimi na ten temat. 

Eksperci: szczepienia to nie tylko korzyści zdrowotne, także ekonomiczne

25.08.2016
Szczepienia to nie tylko korzyści zdrowotne dla osób, które je otrzymują i szerzej - dla populacji, ale także ekonomiczne, bo odporność to mniej chorób i hospitalizacji oraz mniej wydatków z tytułu zwolnień lekarskich – wskazują eksperci. 

Pacjentki z rakiem piersi czują się negatywnie postrzegane przez środowisko

25.08.2016
Izolacja, brak wsparcia ze strony najbliższych, ale także spadek dochodów i ograniczenie aktywności w życiu zawodowym i prywatnym – takie problemy najczęściej sygnalizują pacjentki, które zmagają się rakiem piersi. Życie z rakiem piersi nie musi jednak przypominać czekania na wyrok. Dlatego ważne jest, żeby zmobilizować się i znaleźć siły do walki, nawet mimo najgorszych rokowań.

Eksperci: rynek ochrony zdrowia rosnący, ale ryzykowny

24.08.2016
Rynek ochrony zdrowia osiągnie do 2020 roku wartość 140 mld złotych rosnąc średnio o 4,2 procent rocznie, wynika z raportu przygotowanego przez analityków Blackpartners. Rosnące dochody Polaków dają szanse na szybki wzrost w obszarze prywatnej opieki zdrowotnej, jednakże najszybciej starzejące się społeczeństwo w Europie i ryzyko polityczne będą wywierać dużą presję na wydatki publiczne. Nierozwiązanym problemem pozostają także braki kadrowe.

Instytut Jagielloński: lista leków dla osób 75+ poprawi dostęp do leczenia

24.08.2016
Resort zdrowia opublikował listę leków, które od przyszłego czwartku będą bezpłatnie dostępne dla seniorów. Znalazło się na nim ponad 1100 preparatów. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego chwalą fakt, że konstrukcja listy zapewnia seniorom równy dostęp do leków na najczęstsze schorzenia. Dzięki temu będą oni mogli kontynuować prowadzoną terapię, bez konieczności zmiany leków, co poprawi skuteczność ich leczenia. Szersza dostępność leków wpłynie również na obniżenie kosztów leczenia – ocenia prezes IJ. 

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o szybszy dostęp do rehabilitacji wybudzonych ze śpiączki

23.08.2016
Lekarze zakładów opiekuńczo-leczniczych powinni móc kierować pacjentów wybudzonych ze śpiączki na stacjonarną rehabilitację neurologiczną do oddziałów szpitalnych - uważa Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska. Ocenia, że obecnie rehabilitacja tych osób znacznie się opóźnia. 

HCV zabija więcej osób niż AIDS czy malaria

23.08.2016
Ponad 230 000 osób w Polsce jest zakażonych HCV, jednak niewiele z nich zostało zdiagnozowanych - wynika z badań przeprowadzonych przez liczne ośrodki. WZW zabija na świecie 1.4 mln osób rocznie. Więcej niż AIDS czy malaria. Samo tylko WZW C jest odpowiedzialne za blisko 70 procent przypadków raka wątroby w Europie.

Lekarze podważają zasadność prowadzenia list oczekujących

22.08.2016
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku przyjętym 19 sierpnia 2016 roku ponowiło apel dotyczący podjęcia rzeczowej dyskusji na temat zasadności prowadzenia list oczekujących. Obecnie listy oczekujących obowiązują dla świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 

Rzecznik Praw Pacjenta: należy określić maksymalny czas pracy wszystkich lekarzy

22.08.2016
Należy rozważyć prawne określenie maksymalnego czasu pracy lekarzy we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych - uważa Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska. 

Styl życia może ograniczyć ryzyko zachorowania na raka

22.08.2016
By zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka piersi, przede wszystkim trzeba zmienić styl życia. Ważna jest nie tylko regularna aktywność fizyczna, lecz także utrzymanie prawidłowej masy ciała i odpowiednia dieta, która działa ochronnie na organizm. Onkolodzy radzą, by do jadłospisu włączać jak najwięcej produktów bogatych w antyoksydanty, bo zwalczają one niebezpieczne wolne rodniki, a ograniczać szkodliwe tłuszcze pochodzenia zwierzęcego.
1  2  3  4  5    136

Produkty polecane

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów...
Cena: 129.00

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne

Damian Wąsik – doktor nauk prawnych, asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium...
Cena: 129.00