Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

Business Centre Club: marihuana to nie tylko problem medyczny

21.01.2017
Business Centre Club przypomina, że problem marihuany stosowanej w medycynie to nie tylko problem medyczny i społeczny, ale także prawny. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2014 roku  potwierdził słuszność zakazu uprawy konopi i posiadania marihuany. TK wskazał jednocześnie, że nie ma przeciwwskazań do zmiany obowiązującego prawa, gdy chodzi o interes pacjenta, przede wszystkim w stanach terminalnych.

Przedsiębiorcy przeciwni ograniczeniom obrotu pozaaptecznego leków

20.01.2017
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił negatywnie projekt rozporządzenia dotyczący klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego oraz sklepach ogólnodostępnych.

Wzrosną nakłady na ochronę zdrowia

20.01.2017
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że jednocześnie z wprowadzanymi w roku 2017 zmianami w systemie opieki zdrowotnej wzrosną również nakłady finansowe na ochronę zdrowia. Według założeń, począwszy od  2018 roku publiczne wydatki na służbę zdrowia będą stopniowo zwiększane do poziomu 6 procent PKB.

Lewiatan: zmiany na rynku aptek to trudniejszy dostęp do leków

20.01.2017
Według Konfederacji Lewiatan ograniczenie dostępu do aptek, które według projektowanych zmian będą mogły być otwierane w odległości od siebie nie mniejszej niż 1000 metrów, najbardziej odczują rodzice chorych dzieci i osoby starsze.

Rada Dialogu Społecznego: pracodawcy i związkowcy krytycznie o zmianach w ochronie zdrowia

20.01.2017
Pracodawcy i związkowcy krytycznie ocenili projekt zmian w ochronie zdrowia, przygotowany przez resort zdrowia. 19 stycznia 2017 odbyło się plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone zdrowiu, w którym uczestniczyła premier Beata Szydło.

ZPP: zmiany w prawie farmaceutycznym nie zapobiegną wywozowi leków

19.01.2017
Przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) nie zgadzają się z przegłosowaną 17 stycznia 2017 roku na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia pozytywną opinią w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Według Związku planowane zmiany nie zagwarantują lepszej opieki, ani nie zabezpieczą rynku przed nielegalnym wywozem leków za granicę. 

RPO: kwestia monitoringu w placówkach medycznych wymaga uregulowania

17.01.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w pomieszczeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych.

ETPCz: choroba nowotworowa nie jest powodem do uniknięcie aresztowania

17.01.2017
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 17 stycznia 2017 roku uznał, że odmowa zwolnienia tymczasowo aresztowanego, który chorował na chorobę nowotworową, nie stanowiła naruszenia prawa do życia ani zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Raport:  wydatki na zdrowie w Polsce ciągle zbyt małe

17.01.2017
W latach 2000-2014 wydatki na zdrowie per capita wzrastały w Polsce szybciej niż średnio na świecie, ale wzrost ten był wolniejszy niż w krajach OECD i Unii Europejskiej. Wolniej rósł także udział wydatków na zdrowie w PKB - wynika z raportu otwarcia „Zdrowie jako inwestycja" przygotowanego przez Konfederację Lewiatan na plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego.

SN: lekarz ukarany za rozprowadzanie wątpliwych specyfików

16.01.2017
Lekarz nie może sprzedawać swoim pacjentom wątpliwej jakości specyfików, nie może proponować im odpłatnego udziału w pokazach suplementów i czerpać z tego profitów - orzekł Sąd Najwyższy.

NRL: lekarzy POZ powinni zlecać badania także lekarzom spoza NFZ

16.01.2017
Według Naczelnej Rady Lekarskiej, opiniującej projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze POZ powinni mieć możliwość zlecania badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych także lekarzom, którzy nie posiadają umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia: państwo jest odpowiedzialne za zdrowie obywateli

13.01.2017
Resort zdrowia przypomina, że reformę systemową służby zdrowia zapoczątkowała nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która weszła w życie 15 lipca 2016 roku. Zatrzymała ona komercjalizację i prywatyzację szpitali publicznych. Dzięki temu służba zdrowia zachowa publiczny charakter, a za zdrowie obywateli znów jest odpowiedzialne państwo – zapewnia Ministerstwo.

Rzecznik Praw Dziecka: wydłużenie stażu laryngologów utrudni dostęp do specjalistów

12.01.2017
Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do ministra zdrowia, o zapewnienie dostępności małych pacjentów do lekarzy laryngologów oraz uwzględnienie głosu środowiska lekarzy w tej sprawie. Rzecznik alarmuje, że wydłużenie sześcioletniego stażu o dwa lata podspecjalizacji może wpłynąć na zmniejszenie liczby lekarzy.

Już wkrótce aktualne omówienie Prawa farmaceutycznego dla aptek

12.01.2017
W nowej rzeczywistości prawnej, wobec ciągłych zmian przepisów i braku jednolitej wykładni norm prawnych, prowadzenie apteki wymaga praktycznej znajomości licznych aktów prawnych i aktualnego orzecznictwa – czytamy we wstępie do opracowania „Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część 1”, którego wydanie zaplanowane jest na 23 stycznia 2017 roku.

Lewiatan: jakość leczenia ważna przy ocenie placówek medycznych

11.01.2017
Zdaniem Konfederacji Lewiatan, obecnie mierniki oceny jakości działania placówek medycznych w ogóle nie są brane pod uwagę. Prace nad stworzeniem jednolitych i obowiązkowych standardów powinny być pierwszym krokiem w tworzeniu ochrony zdrowia na miarę XXI wieku – uważają przedsiębiorcy.

Zmiany w dostępie do POZ nie znoszą obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń

11.01.2017
12 stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana przepisów, która spowoduje, że osoba, której udzielono świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – mimo braku do tego uprawnień – nie zostanie wezwana do zapłaty za to świadczenie. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że zmiany te nie znoszą obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń.

WSA: za operację zaćmy, która nie jest w trybie nagłym, nie przysługuje zwrot kosztów

09.01.2017
Wszczepienie soczewki w prywatnej klinice zagranicą, które leczy z zaćmy, nie jest zabiegiem w trybie nagłym, nie ratuje życia, dlatego zwrot kosztów leczenia pacjentom nie przysługuje - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Naczelna Izba Aptekarska odcina się od opinii PharmaNET

09.01.2017
Naczelna Izba Aptekarska wyraziła kategoryczny sprzeciw oraz wyraźnie odcięła się od słów prezesa PharmaNET-u, który sugerował, że aptekarze zamierzają pozwać skarb państwa na kwotę 10 mld zł, w związku z planowanymi zmianami zawartymi w poselskim projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego.

Lewiatan: nowelizacja Prawa farmaceutycznego ogranicza wolność gospodarczą

06.01.2017
Według Konfederacji Lewiatan proponowana nowelizacja Prawa farmaceutycznego wyłącza z grona właścicieli aptek podmioty posiadające obecnie apteki, którymi są przede wszystkim przedsiębiorcy niebędący farmaceutami. Jest to w ocenie Lewiatana nieuzasadnione ograniczenie wolności gospodarczej i nieuzasadniona dyskryminacja.

WSA: uchylenie decyzji o zakazie sprzedaży urządzeń dla niemowląt

05.01.2017
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie powinien opierać swojej decyzji o zakazie sprzedaży monitorów ruchu dla niemowląt tylko na informacjach zawartych na stronach internetowych dystrybutora, lecz powołać eksperta - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i uchylił decyzję URPL w tej sprawie.
1  2  3  4  5    145

Produkty polecane

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 129.00

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00