Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

NRL: negatywna opinia w sprawie egzaminów z anestezjologii i intensywnej terapii

26.05.2017
Naczelna Rada Lekarska zaopiniowała projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.

NIK: szpitale nie wprowadziły regulacji dotyczących leczenia bólu

25.05.2017
NIK stwierdziła, że większość kontrolowanych szpitali nie wprowadziła regulacji dotyczących leczenia bólu, ani nie dokumentuje tych procedur. W rezultacie pacjenci pozbawieni są gwarancji, że zachowane będzie ich prawo do leczenia bólu, odpowiednio do stopnia jego natężenia. Nie wszystkie placówki informują także o możliwych terapiach, korzyściach i zagrożeniach związanych z uśmierzaniem bólu.

Otyłość polskich dzieci staje się coraz większym problemem

25.05.2017
31,2 procenta ośmiolatków w Polsce ma nadmierną masę ciała. Z otyłością zmaga się 12,7 procenta z nich, a z nadwagą 18,5 procenta – to wstępne dane z badań Instytutu Matki i Dziecka pod auspicjami WHO. To bardzo złe wyniki - ocenia koordynatorka badania dr hab. Anna Fijałkowska.

SA: zadośćuczynienie dla małżonka zmarłej pacjentki

24.05.2017
Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że jeśli w wyniku błędów lekarzy umiera pacjentka, to mąż zmarłej dochodzić może zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

NIK: działania profilaktyczne są niespójne i nie przynoszą efektów

24.05.2017
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że w Polsce nie ma kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Dostęp do świadczeń profilaktycznych jest niewystarczający, a niektóre regiony są nawet ich pozbawione. Problemem jest zgłaszalność na badania.

Nowelizacja ustawy refundacyjnej uderzy w krajowych producentów

24.05.2017
Nowelizacja ustawy refundacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia, zawiera propozycję nowych zasad refundacji leków. Resort założył, że jeżeli NFZ wyda na refundację leków więcej, niż miał w planach, różnicę w kosztach pokryją producenci leków, czyli głównie krajowe firmy farmaceutyczne.

W Polsce kwitnie rynek podrabianych leków

24.05.2017
W Polsce kwitnie rynek podrabianych leków, a policja i sądy nie traktują tematu jako priorytetowy i ważny – uważa prawniczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr Natalia Daśko. Według niej przez Polskę przebiega szlak przemytu leków z Azji do zachodniej Europy.

Pomorskie liderem pod względem publicznej opieki zdrowotnej i abonamentów

23.05.2017
80 procent mieszkańców Pomorza korzysta z usług zakładów opieki zdrowotnej opłacanych przez NFZ, a 39 procent płaci za takie usługi z własnej kieszeni – wynika z raportu „Warunki i jakość życia w województwie pomorskim”, który został zaprezentowany na sesji sejmiku województwa 22 maja 2017 roku.

Umowy na realizację recept bardzo ważne dla apteki

22.05.2017
Bardzo istotne dla aptek są umowy na realizację recept zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia – podkreśla Monika Kwiatkowska, autorka poradnika „Prawo medyczne dla aptek”. W publikacji przedstawiono między innymi procedurę zawarcia umowy między podmiotem prowadzącym aptekę a  dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ.

Ustawodawstwo medyczne zwiększa ochronę praw pacjenta

22.05.2017
Nowe ustawodawstwo medyczne zwiększyło znacznie ochronę praw pacjenta zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i deklaracjami praw pacjenta, rekomendacjami i rezolucjami Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, a także wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – pisze we wstępie do publikacji „Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych”, jej autor, Mirosław Nestorowicz.

Porozumienie Zielonogórskie: brakuje lekarzy rodzinnych

22.05.2017
Lekarzy rodzinnych jest mało, a średnia wieku obecnie pracujących w tej specjalności w niektórych regionach przekracza 59 lat – alarmuje Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Tombarkiewicz: wprowadzane zmiany w służbie zdrowia poprawią bezpieczeństwo pacjentów

19.05.2017
Wprowadzenie sieci szpitali i planowane zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej, zakładające tzw. opiekę koordynowaną, poprawią bezpieczeństwo pacjentów – ocenił w piątek 19 maja 2017 roku wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

KIDL apeluje o uregulowania kwestii laboratoriów diagnostycznych w szpitalach

18.05.2017
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwraca uwagę na brak w rozporządzaniach dotyczących sieci szpitali uregulowania kwestii laboratoriów diagnostycznych w tych placówkach. Rada przypomina, że zgodnie z deklaracją ministra zdrowia miał zostać zatrzymany proces wyprowadzania laboratoriów ze szpitali.

Prawo medyczne ma charakter interdyscyplinarny

18.05.2017
Prawo medyczne, aspirujące do miana odrębnej, samodzielnej gałęzi nauk prawnych, musi mieć charakter interdyscyplinarny i  korzystać z wielu dziedzin o  ugruntowanej przez lata pozycji, takich jak prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze czy prawo finansowe. Znajduje to odzwierciedlenie w treści „Leksykonu prawa medycznego”, który został opublikowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Radziwiłł: dobrze, że ustawa o aptekach wejdzie w życie

17.05.2017
Różnice zdań mogą pozostać, ale dobrze się stało, że ta ustawa wejdzie w życie – tak minister zdrowia Konstanty Radziwiłł skomentował wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, który uważa nowelizację prawa farmaceutycznego za "szkodliwą".

FPP: niewłaściwe stosowanie klauzul umownych w zamówieniach publicznych

17.05.2017
Z raportu Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że główne bolączki zamówień publicznych, szczególnie w ochronie zdrowia, to zbyt długie terminy płatności, wybiórcze stosowanie pozacenowych kryteriów przetargu czy brak możliwości negocjacji warunków kontraktu.

NIK postuluje opracowanie standardów dotyczących choroby Alzheimera

16.05.2017
Najwyższa Izba Kontroli postuluje opracowanie i wdrożenie standardów dotyczących wczesnego wykrywania symptomów choroby Alzheimera oraz standardów postępowania leczniczego i opiekuńczego. Dotyczy to szczególnie dostępu do wiarygodnych danych w celu poznania skali zjawiska oraz problemów osób chorych i ich opiekunów.

Przedsiębiorcy: Ustawa „Apteka dla aptekarza” niekorzystna dla aptek i pacjentów

16.05.2017
Według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET oraz Konfederacji Lewiatan podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja Prawa farmaceutycznego ustawy Prawo farmaceutycznego spowoduje wzrost cen leków oraz zahamuje rozwój aptek prowadzonych przez polskich przedsiębiorców. Na „Aptece dla aptekarza” polscy obywatele stracą płacąc więcej za leki.

Walka z białaczką limfocytową priorytetem ochrony zdrowia

16.05.2017
Wraz ze starzejącym się społeczeństwem będzie rosła liczba zachorowań na przewlekłą białaczkę limfocytową. Ten najczęstszy nowotwór krwi zwykle dotyka ludzi starszych – 70 procent zachorowań dotyczy osób powyżej 65 roku życia. Z tego względu walka z tą chorobą powinna być priorytetem dla systemu ochrony zdrowia – podkreślają autorzy raportu „Biała Księga – przewlekła białaczka limfocytowa”.

Problem braku pielęgniarek będzie się nasilać

16.05.2017
Z badań wynika, że pielęgniarkom i położnym ufa blisko 80 procent społeczeństwa. Choć to jedna z bardziej cenionych profesji, na pracę w tym zawodzie decyduje się zaledwie połowa absolwentów. W dużej mierze z powodu przeciążenia pracą – w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada mniej niż 6 pielęgniarek.
1  2  3  4  5    154

Produkty polecane

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł