Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

Szkolenie: rola i uprawnienia pielęgniarek i położnych

21.02.2017
Wolters Kluwer organizuje szkolenie on-line dotyczące uprawnień pielęgniarek i położnych w praktyce placówek leczniczych. Szkolenie jest bezpłatne dla klientów wybranych produktów wydawnictwa.

Wartość rynku diagnostyki laboratoryjnej rośnie o 8 procent rocznie

21.02.2017
Wartość rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce wynosi ponad 1,4 mld zł. W kolejnych latach przewidywany jest jego wzrost o około 8 procent rocznie, w roku 2012 może mieć wartość 2,2 mld zł  – prognozuje PMR. Szczególnie atrakcyjny jest segment mikrobiologii – ze względu na wymóg przeprowadzania testów mikrobiologicznych przez przemysł.

NSA: pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie tkanek zwolnione z VAT

20.02.2017
Pozyskiwanie, preparowanie i przechowywanie w warunkach ochronnych tkanek i jej elementów, świadczone przez podmiot leczniczy jest zwolnione z podatku VAT jako usługi ściśle związane ze świadczeniami w zakresie opieki medycznej – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2016 roku.

Lekarze popierają projekt zmian w prawie farmaceutycznym

20.02.2017
Poselski projekt zmian w prawie farmaceutycznym cieszy się poparciem ze strony samorządów: aptekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Zmiany w prawie popierają też młodzi farmaceuci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Do grona zwolenników projektowanych zmian dołączyli także przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Pracodawcy RP: połączenie NFZ i ZUS to dobre rozwiązanie

17.02.2017
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje połączenie ZUS z NFZ w celu racjonalizacji wydatków w ochronie zdrowia. Pracodawcy RP uważają, że to dobra decyzja i przypominają, że taka rekomendacja znalazła się w dokumencie Akademii Zdrowia pt. „System ochrony zdrowia w Polsce. Diagnoza i kierunki reform”, opracowanym w roku 2013.

PwC: opieka długoterminowa i turystyka medyczna to obszary o dużym potencjale

17.02.2017
Zdaniem ekspertów PwC  turystyka medyczna to jeden z obszarów ochrony zdrowia w Polsce, który wykazuje duży potencjał rozwoju. Perspektywy rozwoju ma też przed sobą rynek usług opieki długoterminowej.

Łanda: IOWISZ porządkuje inwestycje w służbie zdrowia

17.02.2017
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ) racjonalizuje wydawanie publicznych pieniędzy i porządkuje inwestycje w służbie zdrowia – ocenił w czwartek 16 lutego 2017 roku w Opolu wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda.

Radziwiłł: celem sieci szpitali jest dobro pacjenta

16.02.2017
Głównym celem projektu dotyczącego tzw. sieci szpitali jest dobro pacjenta; sieć przyczyni się do skrócenia kolejek w szpitalnych oddziałach ratunkowych i lepszej opieki po hospitalizacjach – powiedział w czwartek 16 lutego 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

TS: jednostka notyfikowana powinna chronić odbiorców wyrobów medycznych

16.02.2017
Na jednostce notyfikowanej, która, tak jak TÜV, działa w ramach procedury dotyczącej deklaracji zgodności WE, nie ciąży ogólny obowiązek przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli, badania produktu lub sprawdzenia dokumentacji handlowej wytwórcy. Jednak w razie istnienia przesłanek sugerujących, że wyrób medyczny może nie spełniać wymogów zgodności, jednostka ta powinna podjąć wszelkie środki niezbędne do wykonania swoich obowiązków wynikających z dyrektywy.

Federacja PZ: rola lekarzy rodzinnych w diagnostyce raka nieoceniona

16.02.2017
Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie podkreśla, że rola lekarzy rodzinnych w diagnostyce nowotworów, zwłaszcza we wczesnym stadium, jest nie do przecenienia. Dotyczy to szczególnie nowotworów wykrywanych u dzieci.

Radziwiłł: wokół sieci szpitali narosło wiele mitów

16.02.2017
Wokół projektu, który wprowadza tzw. sieć szpitali narosło wiele mitów, tymczasem proponowane zmiany nie spowodują zaburzenia w dostępie do świadczeń, ale poprawią jakość i bezpieczeństwo pacjentów – zapewnia minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wątpliwości mają między innymi przedsiębiorcy i politycy.

Potrzebny jest rozwój geriatrii i poprawa dostępu do świadczeń dla seniorów

15.02.2017
Potrzebny jest rozwój oddziałów i poradni geriatrycznych oraz poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych dla osób starszych, finansowanych ze środków publicznych, w tym do koordynowanej opieki zdrowotnej  –  to rekomendacje wynikające z  „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”, która została przedstawiona podczas spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

WSA: kolportowanie gazetek przez aptekę to reklama

15.02.2017
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącą stwierdzenia naruszenia zakazu prowadzenia reklamy apteki i nakazania jej zaprzestania oraz nałożenia kary pieniężnej.

Lewiatan: ustawa o sieci szpitali groźna dla szpitali i pacjentów

13.02.2017
Powołanie tzw. sieci szpitali to zły pomysł, ponieważ w efekcie upaść może kilkaset szpitali publicznych, głównie powiatowych, wydłużą się kolejki w szpitalach, około 20 tysięcy pracowników będzie musiało zmienić pracę, a szpitale prywatne upadną lub będą leczyły tylko odpłatnie - ostrzega Konfederacja Lewiatan.

MZ: przepisy dotyczące sieci szpitali nie rozróżniają placówek publicznych i prywatnych

13.02.2017
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że projektowane przepisy wprowadzające tzw. sieć szpitali nie rozróżniają szpitali publicznych i prywatnych. Kryteria kwalifikacji podmiotów leczniczych do jednego z poziomów sieci szpitali są oparte wyłącznie na przesłankach merytorycznych, takich jak zakres działalności prowadzonej przez szpitale i charakter udzielanych świadczeń.

Falck: mała nowelizacja ustawy o ratownictwie to krok w dobrym kierunku

13.02.2017
Mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w wersji ogłoszonej 6 lutego 2017 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia, obejmująca wprowadzenie systemu wspomagania dowodzenia oraz na nowo zdefiniowane działanie dyspozytorni medycznych, jest krokiem w dobrym kierunku – uważa Falck Medycyna.

Producenci leków przeciwko ulgom dla firm z zagranicy

10.02.2017
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Konfederacja Lewiatan apelują o niewprowadzanie w ustawie refundacyjnej zmian, które będą skutkować preferencjami dla wybranych zagranicznych firm farmaceutycznych, i przestrzegają, że narazi to budżet NFZ na niepotrzebne wydatki. 

Naczelna Rada Aptekarska: przepisy dotyczące suplementów zbyt liberalne

10.02.2017
Według Naczelnej Rady Aptekarskiej przepisy mówiące o obowiązku notyfikacji suplementów diety, jak również brak regulacji dotyczących obowiązkowego badania deklarowanego przez producentów składu tych preparatów, są zbyt liberalne.

Pracodawcy RP: sieć szpitali to katastrofa dla pacjentów

10.02.2017
Pracodawcy RP wraz z przedstawicielami szpitali, organizacji pacjentów oraz Naczelnej Izby Lekarskiej wyrazili sprzeciw wobec ustawy o sieci szpitali, która według nich, pogorszy dostępność pacjentów do leczenia. Zmiany wprowadzane bez żadnego harmonogramu doprowadzą do chaosu w systemie ochrony zdrowia już od 1 lipca 2017 – przestrzegali uczestnicy konferencji zwołanej przez pracodawców.

Eksperci: zmiany na rynku aptek negatywnie wpłyną na sytuację farmaceutów

09.02.2017
Zaproponowane zmiany w prawie farmaceutycznym mogą negatywnie wpłynąć na sytuację farmaceutów i właścicieli aptek, ale przede wszystkim odczują je pacjenci– przestrzegają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i PharmaNET, którzy apelują o okrągły stół branży aptecznej. Krytyków projektu jest coraz więcej. Według opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz resortu rozwoju proponowane przepisy nie rozwiążą problemów rynku, o jakich mowa w uzasadnieniu projektu.
1  2  3  4  5    147

Produkty polecane

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
oszczędzasz: : 152.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 118.80
oszczędzasz: : 0.00 zł

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 129.00
oszczędzasz: : 116.10 zł