Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, warunki wydawania oraz niezbędne elementy dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzory suplementu do dyplomu.

Dz.U.2017.279
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:
a) studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich;
2) warunki wydawania i niezbędne elementy:
a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów wydawanych absolwentom studiów prowadzonych na podstawie art. 10a, art. 31a lub art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej "dyplomami wspólnymi",
b) świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
3) umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60);
4) wzór suplementu do dyplomu.
§  2. Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) inżynier architekt - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;
2) inżynier architekt krajobrazu - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
3) inżynier pożarnictwa - strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
4) inżynier - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;
5) licencjat pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) licencjat położnictwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;
7) licencjat - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-6.
§  3

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.279
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, warunki wydawania oraz niezbędne elementy dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzory suplementu do dyplomu.
Data aktu: 10/02/2017
Data ogłoszenia: 16/02/2017
Data wejścia w życie: 17/02/2017

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 118.80
oszczędzasz: : 0.00 zł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
oszczędzasz: : 134.10 zł