Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym

Czy pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym?Czy położna ma uprawnienia do podania anatoksyny pacjentce oddziału położniczego?Jakie kwalifikacje (ukończone kursy) powinna posiadać?

Odpowiedź

Pytanie dotyka kilu zagadnień. Zagadnienie z zakresu prawa pracy polega na ustaleniu czy pracownik (pielęgniarka) może wykonywać pracę na innym oddziale. Zależy to od treści umowy o pracę, a ściślej od sposobu oznaczenia miejsca pracy. Może bowiem okazać się, że w przypadku gdy pielęgniarka ma oznaczone miejsce świadczenia pracy poprzez wskazanie konkretnego oddziału potrzebne jest co najmniej wydanie jej polecenia pracy na innym odcinku (oddziale) w trybie art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. W zakresie pytania o uprawnienia do podania anatoksyny Autorka wskazuje, że z pytania wynika, że chodzi o podanie leku na zlecenie lekarza, a nadto w warunkach szpitalnych. Rozważanie jest zatem bezprzedmiotowe albowiem wykonywane jest zlecenie lekarza, a anatoksyna podawana jest w warunkach szpitalnych. W ocenie Autorki jedynym obszarem mogącym budzić wątpliwości jest fakt świadczenia pracy na innym niż macierzysty oddziale. Pozostałe obszary pytania w ocenie Autorki nie rodzą żadnego niebezpieczeństwa dla pielęgniarki ani położnej. W zakresie wątpliwości dotyczącej samej położnej należy jedynie mieć na uwadze czy położna pracuje w oddziale, w którym położna może być zatrudniana. Z pytania wynika, że tak waśnie jest. Autorka prezentowałaby odmienne stanowisko gdyby pytanie dotyczyło podania anatoksyny bez zlecenia lekarskiego lub w warunkach domowych. W tym zakresie wypowiadają się konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa np. mgr Izabela Ćwiertnia konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, http://www.oipip.kadan.pl/index_2.php?chapter=id2104.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie
 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00
oszczędzasz: : 107.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
oszczędzasz: : 134.10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
oszczędzasz: : 152.10 zł


Czytaj kolejny
artykuł

Pierwsze szpitale chcą pozwać Skarb Państwa 
o zwrot pieniędzy wydanych na dodatkowe ubezpieczenie