Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Postępowanie z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi

Jakie jest właściwe postępowanie z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (morfina, durogesic) ze strony lekarza pracującego w NZOZ w przypadku...
Jakie jest właściwe postępowanie z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi (morfina, durogesic) ze strony lekarza pracującego w NZOZ w przypadku niewykorzystania przez pacjenta leku z powodu zmiany leku lub śmierci pacjenta? Czy można niewykorzystany lek przekazać innemu pacjentowi? Jaką zachować procedurę? W jaki sposób lekarz ma być zaopatrzony w morfinę do użycia w nagłej potrzebie dla pacjenta?
Zasady gospodarki preparatami zawierającymi środki odurzające z grup typu "N" ustala zakład opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Obowiązkiem zakładu opieki zdrowotnej jest zapewnienie pacjentowi koniecznych środków farmaceutycznych. Sytuacja, w której pacjent bezpośrednio znajduje się w posiadaniu nadmiaru preparatów z grupy typu "N" jest niedopuszczalna.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) dopuszcza w celach medycznych możliwość posiadania przez zakład opieki zdrowotnej nie posiadający apteki szpitalnej preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N i III-N lub substancji psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P - art. 42 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Konieczne jest jednak uzyskanie przez zakład opieki zdrowotnej zgody na posiadanie tego typu preparatów. Udzielanie przedmiotowej zgody spoczywa w kompetencjach wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Szczegółowe regulacje w tej materii zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 324), w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Zgodnie z rozporządzeniem, zapas tego typu preparatów, w przypadku zakładu opieki zdrowotnej niemającego apteki szpitalnej lub apteki zakładowej, nie może być mniejszy niż jedno najmniejsze opakowanie jednostkowe oraz nie może przekraczać średniego 14-dniowego zużycia - § 2 ust. 2 pkt 1, ust. 3 rozporządzenia.

Zaopatrzenie w preparaty typu "N" odbywa się w aptece ogólnodostępnej lub w hurtowni farmaceutycznej wyłącznie na podstawie zapotrzebowania, zawierającego następujące informacje:
1) imię i nazwisko lub nazwę i dokładny adres podmiotu;
2) określenie prowadzonej działalności;
3) numer, datę i wskazanie organu wydającego zgodę, o której mowa w § 2 ust. 1;
4) międzynarodową nazwę zalecaną i nazwę handlową, jeżeli taka istnieje, postać farmaceutyczną, dawkę oraz zamawianą ilość;
5) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru;
6) datę sporządzenia zapotrzebowania oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu zamawiającego.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. określa ponadto zasady przechowywania oraz ewidencjonowania nabycia i rozchodu środków typu "N" w zakładzie opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), szpital zapewnia pacjentowi, obok świadczeń zdrowotnych, także środki farmaceutyczne i materiały medyczne. Po stronie pacjenta nie występuje więc obowiązek samodzielnego zapewnienia sobie leków.

Opisana w pytaniu sytuacja, w której pacjent znalazł się w posiadaniu nadmiaru preparatów narkotycznych nie powinna mieć miejsca w zakładzie opieki zdrowotnej. Nawet gdyby pochodziły one ze źródła poza zakładem opieki zdrowotnej np. zostały dostarczone przez rodzinę, to i tak odpowiedzialność za ich zastosowanie i dystrybucję spoczywa na zakładzie opieki zdrowotnej.
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu...
Cena: 119.00

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1044.27

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego –...
Cena: 99.00
Czytaj kolejny
artykuł

Kto może samodzielnie pełnić dyżur w izbie przyjęć?