Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym

Pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym

07.09.12

Czy pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym?
Czy położna ma uprawnienia do podania anatoksyny pacjentce oddziału położniczego?
Jakie kwalifikacje (ukończone kursy) powinna posiadać?

articleImage: Pielęgniarka pracująca w oddziale noworodkowym może wykonać na zlecenie lekarza anatoksynę w oddziale położniczym fot. Thinkstock

Odpowiedź

Pytanie dotyka kilu zagadnień. Zagadnienie z zakresu prawa pracy polega na ustaleniu czy pracownik (pielęgniarka) może wykonywać pracę na innym oddziale. Zależy to od treści umowy o pracę, a ściślej od sposobu oznaczenia miejsca pracy. Może bowiem okazać się, że w przypadku gdy pielęgniarka ma oznaczone miejsce świadczenia pracy poprzez wskazanie konkretnego oddziału potrzebne jest co najmniej wydanie jej polecenia pracy na innym odcinku (oddziale) w trybie art. 42 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. W zakresie pytania o uprawnienia do podania anatoksyny Autorka wskazuje, że z pytania wynika, że chodzi o podanie leku na zlecenie lekarza, a nadto w warunkach szpitalnych. Rozważanie jest zatem bezprzedmiotowe albowiem wykonywane jest zlecenie lekarza, a anatoksyna podawana jest w warunkach szpitalnych. W ocenie Autorki jedynym obszarem mogącym budzić wątpliwości jest fakt świadczenia pracy na innym niż macierzysty oddziale. Pozostałe obszary pytania w ocenie Autorki nie rodzą żadnego niebezpieczeństwa dla pielęgniarki ani położnej. W zakresie wątpliwości dotyczącej samej położnej należy jedynie mieć na uwadze czy położna pracuje w oddziale, w którym położna może być zatrudniana. Z pytania wynika, że tak waśnie jest. Autorka prezentowałaby odmienne stanowisko gdyby pytanie dotyczyło podania anatoksyny bez zlecenia lekarskiego lub w warunkach domowych. W tym zakresie wypowiadają się konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa np. mgr Izabela Ćwiertnia konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, http://www.oipip.kadan.pl/index_2.php?chapter=id2104.

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE