Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Samorząd zawodowy

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Premier w sprawie smogu

28-01-2017
Naczelna Rady Lekarska zaapelowała do Prezes Rady Ministrów o pilne podjęcie skoordynowanych, międzyresortowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce. Rada przypomina, że przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Diagności protestują przeciwko odwołaniu konsultanta krajowego

19-01-2017
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraziło sprzeciw w związku z odwołaniem 18 stycznia 2017 roku profesora dr hab. Macieja Szmitkowskiego ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

NRL: lekarzy POZ powinni zlecać badania także lekarzom spoza NFZ

16-01-2017
Według Naczelnej Rady Lekarskiej, opiniującej projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze POZ powinni mieć możliwość zlecania badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych także lekarzom, którzy nie posiadają umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zsady prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów

12-01-2017
5 stycznia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych, który określa sposób wykonywania kar orzekanych w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

12-01-2017
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.

Maciej Krawczyk prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów

28-12-2016
Obradujący w Warszawie, pierwszy w historii, Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wyłonił w środę 28 grudnia 2016 roku wieczorem swój samorząd zawodowy - prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów został Maciej Krawczyk.
1  2    

Produkty polecane

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 129.00
oszczędzasz: : 116.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 118.80
oszczędzasz: : 0.00 zł