Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Samorząd zawodowy

Lekarze niezadowoleni z wiosennego rozdziału rezydentur

13-03-2017
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraziło sprzeciw dotyczący sposobu rozdziału rezydentur podczas obecnie trwającej sesji kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Według Rady rozdział ten nie odpowiada aktualnym potrzebom lekarzy oraz pacjentów.

Lekarze apelują o punkty edukacyjne za udział w zagranicznych kursach

13-03-2017
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do ministra zdrowia o dokonanie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz przyznania punktów edukacyjnych za udział w zagranicznych kursach medycznych nieobjętych programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Premier w sprawie smogu

28-01-2017
Naczelna Rady Lekarska zaapelowała do Prezes Rady Ministrów o pilne podjęcie skoordynowanych, międzyresortowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce. Rada przypomina, że przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Diagności protestują przeciwko odwołaniu konsultanta krajowego

19-01-2017
Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wyraziło sprzeciw w związku z odwołaniem 18 stycznia 2017 roku profesora dr hab. Macieja Szmitkowskiego ze stanowiska Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

NRL: lekarzy POZ powinni zlecać badania także lekarzom spoza NFZ

16-01-2017
Według Naczelnej Rady Lekarskiej, opiniującej projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, lekarze POZ powinni mieć możliwość zlecania badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych także lekarzom, którzy nie posiadają umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zsady prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów

12-01-2017
5 stycznia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych fizjoterapeutów oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych, który określa sposób wykonywania kar orzekanych w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
1  2  3    

Produkty polecane

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka

W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł