Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Dla menedżerów

Zawsze na bieżąco

Gdynia: otwarto strefę rodzica w szpitalu

Gdynia: otwarto strefę rodzica w szpitalu

Dla lekarzy Dla pielęgniarek Dla menedżerów
Więcej
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

2017-04-03
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

2017-03-14
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Dla lekarzy Dla menedżerów

Termin ważności recepty

2017-03-01
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej

Orzecznictwo

WSA: Przekroczenie limitu liczby aptek jako przesłanka cofnięcia zezwolenia

2017-04-19
Zgodnie Prawem farmaceutycznym zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni albo pośredni.
Dla farmaceutów

NSA: zawieranie umów i porównanie ofert a znaczenie kryterium "ciągłości"

2017-04-15
Kryterium "ciągłości" wiąże z ograniczeniem ryzyka przerwania procesu leczenia w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.
Dla lekarzy Dla menedżerów

NSA: oddalenie skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

2017-04-03
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dotyczącą Rzecznika Praw Pacjenta, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów,
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej