Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Przekształcenia

W połowie października minister przedstawi projekt reform w zdrowiu

25-09-2016
Do 15 października minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawi projekty trzech ustaw będących częścią reformy służby zdrowia - poinformował w niedzielę sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker.

NSA: uchwała w sprawie połączenia SP ZOZ-ów nie jest aktem prawa miejscowego

28-07-2016
Uchwała w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie jest aktem prawa miejscowego – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Teraz Senat zajmie się dekomercjalizacją szpitali

15-06-2016
Senat podczas zaczynającego się w środe posiedzenia zajmie się ustawą o działalności leczniczej. Zakłada ona zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach.

Czy SP ZOZ, w przypadku nałożenia kary finansowej przez Prezesa NFZ, może złożyć skargę do sądu administracyjnego?

14-04-2016
Pytanie pochodzi z publikacji Lex Ochrona ZdrowiaDyrektor NFZ nałożył na SP ZOZ karę finansową. SP ZOZ złożył zażalenie do Prezesa NFZ na podstawie art. 160 i 161 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezes NFZ nie uwzględnił zażalenia w całości.Czy na to postanowienie/decyzję/czynność Prezesa NFZ służy skarga do sądu administracyjnego?Czy można wnieść sprawę do sądu powszechnego o ustalenie nieważności tej decyzji Prezesa NFZ?

Będzie zakaz prywatyzacji szpitali

15-03-2016
Według założeń nowej ustawy o działalności leczniczej szpitale będą miały zakaz przekształcania się w spółki, a te, które obecnie prowadzone są w formie spółek z udziałem samorządów nie będą mogły sprzedawać udziałów informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Zakaz prywatyzacji szpitali krytykowany

08-02-2016
Nowe przepisy, postulowane przez rząd, dotyczące zmian w ustawie o działalności leczniczej, są krytykowane. Zarzuty dotyczą tego, że mogą być niekonstytucyjne i mogą pogłębić chaos w ochronie zdrowia informuje Dziennik Gazeta Prawna.
1  2  3    

Produkty polecane

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji chorób

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł