Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Ministerstwo Zdrowia: ratownicy otrzymają 800 zł podwyżki

24.05.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że planuje zwiększenie wynagrodzeń ratowników medycznych o 800 zł miesięcznie na tzw. etat przeliczeniowy, niezależnie od formy zatrudnienia. Z kwoty tej 400 zł zostanie przyznane od 1 lipca 2017 roku.

Koordynowana opieka nad pacjentami z zaburzeniami rozwoju

22.05.2017
16 maja 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 32/2017/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, które przewiduje nowe świadczenie gwarantowane w postaci koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Czy będą zmiany w katalogu egzaminów zastępujących PES?

22.05.2017
12 maja 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, który znacząco modyfikuje katalog egzaminów specjalizacyjnych zastępujących egzamin krajowy.

Pomyłka w zakresie praktyki fizjoterapeutów do sprostowania

19.05.2017
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmiany zakresu praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów. Konieczność zmiany wynika z błędu ustawodawcy, który w pierwotnym akcie przewidział praktyki z zakresu „fizjoterapii w ortodoncji i traumatologii i medycynie sportowej”.

Nowe rozporządzenie w sprawie suplementów diety

18.05.2017
18 maja 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z 24 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Ustawa ułatwiająca wystawianie e-zwolnień podpisana

16.05.2017
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 21 kwietnia 2017 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy    o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
1

„Apteka dla aptekarza” z podpisem prezydenta

16.05.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację  ustawy z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, która wprowadza zmiany na rynku aptecznym. Regulacje ustawy zawierają przepisy wprowadzające zasadę „Apteka dla aptekarza”.

Zmiany w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

15.05.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że trwają ponowne uzgodnienia międzyresortowe projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Projekt ten przewiduje zmianę modelu organizacyjnego POZ.

Nowe wymogi dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

15.05.2017
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian do obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka w szpitalach

15.05.2017
11 maja 2017 roku ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, obejmujący swoim zakresem zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

MZ: umowy na świadczenia mogą zostać przedłużone

13.05.2017
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone.

MZ proponuje wzór dla pierwszego ryczałtu systemu

11.05.2017
8 maja 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy, który określa wzór służący do obliczenia ryczałtu za pierwszy okres rozpoczynający się 1 października 2017 roku.

MZ proponuje 16 kategorii świadczeń rozliczanych odrębnie

11.05.2017
8 maja 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, który przewiduje listę 16 kategorii świadczeń nieobjętych finansowaniem ryczałtowym w ramach tzw. sieci szpitali.

Jak będą wyglądać kryteria kwalifikacji do sieci szpitali?

09.05.2017
8 maja 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który ma doprecyzować ustawowe kryteria przyporządkowywania świadczeniodawców do właściwych poziomów w ramach tzw. sieci szpitali.

Opublikowano rozporządzenie dotyczące sieci szpitali

08.05.2017
Resort zdrowia opublikował w poniedziałek 8 maja 2017 roku projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Zgodnie z ustawą, pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będą ogłoszone do 27 czerwca 2017 roku.

UE: zakaz reklamy leczenia sprzeczny z prawem

05.05.2017
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 4 maja 2017 roku , że zakaz reklamy leczenia jamy ustnej i zębów, obowiązujący w Belgii, jest niezgodny z przepisami Unii. Państwo może wymagać od lekarzy etycznego postępowania, ale nie może im zabronić promowania swoich usług.

Kobiety w ciąży mogą dłużej pracować przy komputerze

04.05.2017
Od 1 maja 2017 roku kobiety w ciąży mogą pracować przy ekranie komputera dłużej niż wynikało to z wcześniejszych przepisów. Dotychczas maksymalny czas pracy na stanowisku z monitorem ekranowym wynosił 4 godziny, teraz został wydłużony do 8 godzin.

Krótsze terminy dla zapotrzebowań na szczepionki

04.05.2017
26 kwietnia 2017 roku opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, które przewiduje zmiany terminów na przekazywanie zapotrzebowań w ramach organów inspekcji sanitarnej oraz rezygnację z papierowych raportów o stanach magazynowych.

Od 1 maja 2017 roku ruszył System Monitorowania Kształcenia

02.05.2017
1 maja 2017 roku uruchomiony został Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), który stanowi rewolucyjną zmianę w obsłudze procesów związanych z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

Od 1 maja 2017: nowa lista leków refundowanych

02.05.2017
Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne dotyczące nowej listy leków refundowanych. Lista wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy dodano 74 produkty lecznicze, których wcześniej nie było.
1  2  3  4  5    22

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł