Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Sejm uchwalił nowelizację ustawy transplantacyjnej

24.03.2017
Sejm uchwalił w czwartek 23 marca 2017 roku nowelizację ustawy transplantacyjnej, dostosowującą ją do wymogów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek; umożliwiają na przykład śledzenie drogi przeznaczonych do przeszczepu tkanek od dawcy do biorcy.

Sejm za poprawkami Senatu do ustawy zapewniającej prawo do leczenia bólu

24.03.2017
Sejm poparł w czwartek 23 marca 2017 roku dwie porządkujące poprawki Senatu do ustawy zapewniającej prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi, a nie tylko osobom w stanie terminalnym. Nowe przepisy regulują też kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm: ustawa o sieci szpitali uchwalona

23.03.2017
Sejm uchwalił w czwartek 23 marca 2017 roku nowelizację wprowadzającą tzw. sieć szpitali. - Ta ustawa stabilizuje sytuację szpitali, a przez to zabezpiecza interesy pacjentów - przekonywał przed głosowaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Komisja ds. deregulacji – apteka nie tylko dla aptekarza

23.03.2017
Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za tym, by prawo prowadzenia aptek mieli nie tylko farmaceuci z prawem do wykonywania zawodu, ale też inne podmioty. Wprowadzone mają zostać ograniczenia demograficzne i geograficzne otwierania nowych aptek.

Sejmowa komisja nie uwzględniła petycji w sprawie przepisów aborcyjnych

23.03.2017
Sejmowa komisja do spraw petycji nie uwzględniła w czwartek 23 marca 2017 roku petycji dotyczącej zliberalizowania przepisów aborcyjnych. Posłowie podkreślali, że forum ich komisji nie jest właściwą drogą do zgłaszania takich inicjatyw.

Ministerstwo analizuje uwagi do projektu ustawy o POZ

23.03.2017
W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy uwag zgłoszonych do projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, część z nich została uwzględniona - wynika z danych zaprezentowanych w czwartek przez ministerstwo zdrowia.

Ustawa transplantacyjna przyjęta przez komisję zdrowia

22.03.2017
Sejmowa komisja zdrowia przyjęła we wtorek 21 marca 2017 roku projekt nowelizacji ustawy transplantacyjnej, dostosowujący ją do wymogów Unii Europejskiej. Zmiany – jak wskazuje resort zdrowia - mają zwiększyć bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek.

NFZ: karta EKUZ jest ważna przez 12 miesięcy

21.03.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ważna jest dla większości osób nie przez pół roku, jak było wcześniej, ale przez 12 miesięcy. 

Ustawa o tytułach specjalisty w ochronie zdrowia podpisana

21.03.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Bez zmian w katalogu leków stosowanych w chemioterapii

20.03.2017
16 marca 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 20/2017/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, które nie wprowadza istotnych zmian w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii.

Nie będzie wykazu podmiotów leczniczych dla nieletnich

20.03.2017
16 marca 2017 roku opublikowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, która uchyla dotychczasowy wykaz podmiotów realizujących środki lecznicze stosowane wobec nieletnich.

Przychodnie przy SOR-ach nie będą obowiązkowe

19.03.2017
Początkowo prowadzenie przychodni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy SOR-ach nie będzie obowiązkowe - poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Zaznaczył jednocześnie, że szpitale sieciowe będą zachęcane do zapewnienia pacjentom takiej opieki.

Trwają prace nad upaństwowieniem ratownictwa medycznego

17.03.2017
Prace nad upaństwowieniem systemu ratownictwa medycznego trwają, a propozycje wzrostu nakładów na ratownictwo "zostaną przeanalizowane" - zapewnił w piątek 17 marca 2017 roku resort zdrowia. Upaństwowienia systemu i podwyżek domagają się ratownicy zrzeszeni w ośmiu związkach zawodowych.

Powstał ramowy program praktyk fizjoterapeutów

17.03.2017
14 marca 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej studentów kształcących się na fizjoterapeutów. Przepisy określają ramowy program praktyk, sposób jej odbywania, ewentualne możliwości skrócenia czasu trwania praktyki, dokumentowania i zaliczania przebiegu praktyki oraz wzór dzienniczka praktyk.

Powstała nowa lista „dopalaczy”

17.03.2017
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. W projektowanym wykazie ujęto pięć nowych substancji o działaniu psychoaktywnym.

Senat poparł zmiany w dostępie do dokumentacji medycznej

16.03.2017
Zapewnienie prawa do leczenia bólu każdemu pacjentowi, a nie tylko osobom w stanie terminalnym - to jeden z celów rządowej ustawy, którą w czwartek 16 marca 2017 roku z poprawkami poparł Senat. Nowe przepisy regulują też kwestię dostępu do dokumentacji medycznej.

Senat za zmniejszeniem liczby lekarzy orzekających o śmierci mózgu

16.03.2017
O śmierci mózgu będzie orzekać dwóch lekarzy specjalistów, a nie trzech jak obecnie - wynika z nowelizacji, którą w czwartek 16 marca 2017 roku bez poprawek poparł Senat. Dwóch lekarzy będzie także stwierdzać nieodwracalne zatrzymanie krążenia, jeśli od zmarłego mają być pobrane narządy.

Uzupełnienie kryterów oceny ofert o nowe programy lekowe

16.03.2017
14 marca 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który zmienia warunki oceny ofert dla niektórych programów lekowych onkologicznych i nieonkologicznych.

Nowe zasady przeprowadzania testu umiejętności dla medycznych zawodów regulowanych

16.03.2017
10 marca 2017 roku opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych, które zmienia niektóre terminy i zasady przeprowadzania testu umiejętności.

Zarządzenie w sprawie opieki dla zawałowców poprawione

15.03.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia poprawił projekt zarządzenia w sprawie koordynowanej opieki kardiologicznej i skierował dokument  ponownie do konsultacji. Szpitale na taką opiekę zostaną dodatkowo 31,5 mln zł – informuje Dziennik Gazeta Prawna. 
1  2  3  4  5    18

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77