Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich

21.02.2017
Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W wyniku nowelizacji lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej.

Nowelizacja ustawy: większe bezpieczeństwo biorców i dawców

21.02.2017
Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 roku projekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, przedłożony przez ministra zdrowia. Przyjęte rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo biorców oraz dawców tkanek i komórek. 

Sieć szpitali od października, a nie od lipca 2017

21.02.2017
Zmiany dotyczące sieci szpitali będą obowiązywały od 1 października 2017 roku, a nie od 1 lipca 2017, jak wcześniej planowano. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przyjętego 21 lutego 2017 przez Radę Ministrów. 

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomogą lekarzom

20.02.2017
Minister zdrowia wprowadził propozycję Rzecznika Praw Obywatelskich do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Dotyczyła ona uregulowania w ustawie upoważnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do obowiązku udzielania pomocy pracownikom medycznym.

Projekt nowej listy leków refundowanych: 69 nowych produktów

20.02.2017
Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 marca 2017 roku. Do dotychczasowej listy produktów zostanie dodanych 69 nowych (unikalnych kodów EAN). Zmiany dotyczą także programów lekowych, między innymi leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.
1

Senat zajmie się zmianami w pakiecie onkologicznym

20.02.2017
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która zakłada uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór - to jeden z punktów rozpoczynającego się we wtorek 21 lutego 2017 roku dwudniowego posiedzenia Senatu.

Rozporządzenie w sprawie specjalizacji farmaceutów

20.02.2017
15 lutego 2017 roku minister zdrowia podpisał rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów. Akt nie został jeszcze ogłoszony w Dzienniku Ustaw, jednak można spodziewać się jego publikacji w najbliższym czasie. Przepisy wejdą w życie z siedmiodniowym vacatio legis.

Będą zmiany w opiece paliatywnej i hospicyjnej

20.02.2017
13 lutego 2017 roku na stronie NFZ opublikowano projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia zasad zawierania i realizacji umów w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania obowiązującego zarządzenia do nowej treści rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z tego zakresu.

Uprawnienia dla kobiet w ciąży od 1 stycznia 2017

18.02.2017
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Więcej informacji w programie LEX Ochrona Zdrowia.

Nowe zasady badań funkcjonariuszy Straży Granicznej

17.02.2017
15 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich funkcjonariuszy pełniących służbę.

Dłuższy okres ważności EKUZ

17.02.2017
13 lutego 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, które przewiduje wydłużenie okresu ważności kart.

Minister zdrowia określił rzadkie grupy krwi

15.02.2017
9 lutego 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty.

Rozporządzenie w sprawie opieki hospicyjnej dla noworodków weszło w życie

15.02.2017
9 lutego 2017 roku została ogłoszona treść rozporządzenia zmieniającego obowiązujące już rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ostateczna wersja rozporządzenia różni się od pierwotnego projektu, w szczególności poprzez przyjęcie definicji, której nie zawierał projekt, a która ma odpowiedzieć na pytania, co należy rozumieć poprzez „perinatalną opiekę paliatywną”.

Będą standardy świadczeń i większa przejrzystość

15.02.2017
Optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń – to podstawowe cele projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu 14 lutego 2017 roku.

Opieka perinatalna w ramach opieki paliatywnej

13.02.2017
NFZ przekazał do zaopiniowania projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zmiany wprowadzane tym zarządzeniem dotyczą włączenia do finansowania perinatalnej opieki paliatywnej.

14 lutego 2017 rząd zajmie się siecią szpitali

13.02.2017
Rada Ministrów, która we wtorek 14 lutego 2017 roku będzie obradować bez udziału premier Beaty Szydło, zajmie się między innymi projektem dotyczącym utworzenia tzw. sieci szpitali.

Nowe wymagania dla świadczeń szpitalnych związanych z ciążą

13.02.2017
9 lutego 2017 roku ogłoszono nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, która rozszerza wymagania dla świadczeniodawców sprawujących opiekę nad kobietami ciężarnymi w okresie ciąży, porodu i połogu.

Bez zmian w badaniach lekarskich kandydatów do szkół

13.02.2017
Opublikowany 8 lutego 2017 roku projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, przewiduje wyłącznie dostosowanie nazewnictwa szkół do nowego systemu oświaty, który wejdzie w życie 1 września 2017 roku.

Sejm poparł zmiany w pakiecie onkologicznym

10.02.2017
Uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór - zakłada uchwalona w piątek przez Sejm rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Sieć szpitali poprawi dostęp do świadczeń specjalistycznych

10.02.2017
Poprawa dostępu pacjentów do świadczeń specjalistycznych i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń to – jak powiedział w czwartek 9 lutego 2017 roku wiceminister zdrowia Piotr Gryza – niektóre cele tworzenia tzw. sieci szpitali.
1  2  3  4  5    16

Produkty polecane

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
oszczędzasz: : 0.00 zł