Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiany w prawie

Będą nowe wymogi dotyczące DPS-ów

22.04.2017
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczący domów pomocy społecznej. Regulacja określa między innymi standardy wyposażenia oraz warunki przebywania pensjonariuszy.

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego czeka na podpis prezydenta

21.04.2017
21 kwietnia 2017 roku Senat RP zakończył prace nad ustawą Prawo farmaceutyczne. Senatorowie utrzymali zapisy dotyczące tzw. zasady „Apteka dla aptekarza”, zachowano także kryteria geograficzno-demograficznych przy otwieraniu nowych aptek. Nowelizacja zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP.

Sejm przyjął ustawę dotyczącą zaświadczeń lekarskich

21.04.2017
21 kwietnia 2017 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z jej zapisami lekarze będą mogli w nowy sposób uwierzytelniać zaświadczenia lekarskie wystawiane w formie elektronicznej.

Ustawa o sieci szpitali podpisana

15.04.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek 13 kwietnia 2017 roku ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Opublikowano wzór legitymacji fizjoterapeuty

14.04.2017
10 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie określające szczegółowo wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Ustawodawca zdecydował się na znany już i uniwersalny wzór dokumentów – taki jak na przykład dowody osobiste lub inne popularne legitymacje

Stwierdzanie zgonu - modyfikacja zasad postępowania

14.04.2017
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano przyjętą przez Parlament ustawę o zmianie przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i przepisów obejmujących pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

100 zł za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

14.04.2017
10 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie, określające wysokość opłaty uiszczanej w związku ze stwierdzeniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Opłatę tę określono w wysokości 100 zł, przy czym rozporządzenie nie zawiera żadnych wyjątków ani ulg w tym zakresie.

Od 1 lipca 2017 roku: szybka ścieżka onkologiczna na nowych zasadach

14.04.2017
11 kwietnia 2017 roku opublikowano nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która przewiduje duże zmiany w udzielaniu świadczeń w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Ustawa o przeszczepianiu dostosowana do przepisów unijnych

13.04.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał 12 kwietnia 2017 roku ustawę o zmianie ustawy z 23 marca 2017 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do regulacji unijnych.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta podpisana przez Prezydenta RP

13.04.2017
Prezydent Andrzej Duda podpisał 12 kwietnia 2017 roku ustawę z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Ustawa rozszerza między innym listę osób, od których pacjent może oczekiwać udzielania informacji o stanie zdrowia oraz leczeniu.

Magister fizjoterapii w rehabilitacji leczniczej?

11.04.2017
6 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, który przewiduje możliwość udzielania świadczeń przez magistrów fizjoterapii.

Ogłoszono rozporządzenie o rezerwach szczepionkowych

10.04.2017
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które określa wysokość rezerw szczepionkowych (oraz innych preparatów) stosowanych w razie epidemii lub w razie wystąpienia takiego zagrożenia. Akt został ogłoszony 7 kwietnia 2017 roku.

Nowe limity przyjęć na uczelnie medyczne

10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny na poszczególne uczelnie w kraju. Limity dotyczą roku akademickiego 2017/2018.

Minister zdrowia proponuje zmianę składu konsylium

10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który przewiduje zmiany w składzie konsylium oraz wprowadzenie nowego świadczenia „Kompleksowa diagnostyka i leczenie onkologiczne”.

Projekt zmian w karcie DiLO

10.04.2017
5 kwietnia 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt nowego rozporządzenia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, który przewiduje znaczące skrócenie i uproszczenie dotychczasowego wzoru karty DiLO.

Sejm poparł rozwiązanie "apteka dla aptekarza"

10.04.2017
Sejm opowiedział się w piątkowym (7 kwietnia 2017) głosowaniu za rozwiązaniem, by prawo otwierania nowych aptek mieli tylko farmaceuci. Nowelizacja prawa farmaceutycznego zakłada też wprowadzenie ograniczeń demograficznych i geograficznych dla nowo otwieranych aptek.

Komisja Europejska chce zakazać nowego narkotyku

07.04.2017
Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą poddania kontroli oraz sankcjom karnym w krajach UE nowego syntetycznego narkotyku (dopalacza), który pojawił się na europejskim rynku, czyli akrylofentanylu.

Zmiany w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego

07.04.2017
5 kwietnia 2017 roku roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmian do obecnie obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nowe regulacje związek z planowanym wejściem w życie zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w zakresie informacji gromadzonych przez świadczeniodawców

07.04.2017
5 kwietnia 2017 na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponujący zmiany w zakresie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

NFZ przewiduje kardiologiczną telerehabilitację

06.04.2017
Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia 23 marca 2017 roku ukazał się projekt zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie rehabilitacji leczniczej oraz programów zdrowotnych - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
1  2  3  4  5    20

Produkty polecane

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł