Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Dłuższy okres ważności EKUZ

13 lutego 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, które przewiduje wydłużenie okresu ważności kart.
Warto wiedzieć: Nowe zarządzenie weszło w życie 14 lutego 2017 roku. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed jego wejściem w życie stosuje się przepisy nowego zarządzenia.
Dla lekarzy Dla menedżerów

W wypadku większości osób ubezpieczonych EKUZ będzie wydawana na 12 miesięcy (poprzednio było to 6 miesięcy). W wypadku pozostałych grup pacjentów terminy nie uległy zasadniczym zmianom. Zarządzenie przewiduje natomiast odrębne terminy ważności kart osób, które ukończyły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (6 miesięcy) i wyższych (4 miesiące).

W świetle nowego zarządzenia wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć również za pośrednictwem osoby upoważnionej. Natomiast w wypadku złożenia przez zainteresowanego wniosku w niewłaściwym oddziale możliwe będzie wydanie karty przez tenże oddział, jeżeli nie będzie to wymagało przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Nowe zarządzenie weszło w życie 14 lutego 2017 roku i zastąpiło dotychczasowe zarządzenie prezesa NFZ Nr 83/2010/DSS z 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym (NFZ. poz. 83). Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed jego wejściem w życie stosuje się przepisy nowego zarządzenia.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.nfz.gov.pl

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka

W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Minister zdrowia określił rzadkie grupy krwi