Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Dłuższy okres ważności EKUZ

13 lutego 2017 roku opublikowano zarządzenie Nr 9/2017/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA, które przewiduje wydłużenie okresu ważności kart.
Warto wiedzieć: Nowe zarządzenie weszło w życie 14 lutego 2017 roku. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed jego wejściem w życie stosuje się przepisy nowego zarządzenia.
Dla lekarzy Dla menedżerów

W wypadku większości osób ubezpieczonych EKUZ będzie wydawana na 12 miesięcy (poprzednio było to 6 miesięcy). W wypadku pozostałych grup pacjentów terminy nie uległy zasadniczym zmianom. Zarządzenie przewiduje natomiast odrębne terminy ważności kart osób, które ukończyły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych (6 miesięcy) i wyższych (4 miesiące).

W świetle nowego zarządzenia wniosek o wydanie EKUZ będzie można złożyć również za pośrednictwem osoby upoważnionej. Natomiast w wypadku złożenia przez zainteresowanego wniosku w niewłaściwym oddziale możliwe będzie wydanie karty przez tenże oddział, jeżeli nie będzie to wymagało przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.

Nowe zarządzenie weszło w życie 14 lutego 2017 roku i zastąpiło dotychczasowe zarządzenie prezesa NFZ Nr 83/2010/DSS z 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym (NFZ. poz. 83). Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed jego wejściem w życie stosuje się przepisy nowego zarządzenia.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny

Źródło: www.nfz.gov.pl

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00
oszczędzasz: : 107.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
oszczędzasz: : 134.10 zł


Czytaj kolejny
artykuł

Minister zdrowia określił rzadkie grupy krwi