Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe zasady badań funkcjonariuszy Straży Granicznej

15 lutego 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, które reguluje szczegółowe zasady przeprowadzania badań lekarskich funkcjonariuszy pełniących służbę.
Warto wiedzieć: Każde badanie będzie wykonywane na podstawie skierowania określającego warunki pełnienia służby, w tym czynniki szkodliwe lub uciążliwe.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Rozporządzenie realizuje upoważnienie zawarte w art. 75c ust. 16 ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643) - dalej u.o.s.g. - które weszło w życie 3 grudnia 2016 roku. Ma ono na celu uregulowanie zasad przeprowadzania badań lekarskich - i kontrolnych, i okresowych - funkcjonariuszy Straży Granicznej, które dotychczas wynikały wyłącznie z aktów wewnętrznych – decyzji Komendanta Głównego SG.

Każde badanie będzie wykonywane na podstawie skierowania określającego warunki pełnienia służby, w tym czynniki szkodliwe lub uciążliwe. W świetle art. 75c u.o.s.g. skierowania na badania kontrolne będą wystawiane przy przyjęciu funkcjonariusza do służby, zaś na kolejne badania okresowe nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego orzeczenia lekarskiego.

W wyniku przeprowadzenia badania lekarz wystawia orzeczenie o braku lub istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do służby na określonym stanowisku, które zawiera również datę kolejnego badania okresowego (rozporządzenie nie reguluje bowiem interwałów ich przeprowadzania). Będzie ono wydawane w dwóch egzemplarzach – jednym dla osoby badanej i drugim dla jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierującej na badanie. Rozporządzenie określa przy tym zarówno wzór skierowania, jak i orzeczenia lekarskiego. Nadto uregulowano zakres badań lekarskich, dzieląc je na podstawowe (dotyczące ogółu funkcjonariuszy) i rozszerzone, między innymi dla funkcjonariuszy w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców oraz pełniących służbę na jednostkach pływających. W wypadku badań rozszerzonych obligatoryjne będą dodatkowe konsultacje z właściwymi specjalistami, na przykład okulistami czy laryngologami.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 lutego 2017 roku w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz. 266) weszło w życie 16 lutego 2017 roku.

Opracowanie: adw. Damian Konieczny
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Magdalena Okoniewska
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00
oszczędzasz: : 107.10 zł

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł


Czytaj kolejny
artykuł

Dłuższy okres ważności EKUZ