Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Najnowsze

Opole: szpital kliniczny z nowym sprzętem

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu uruchomił w środę 20 września 2017 roku nowoczesną sterylizatornię i system wspomagający neurochirurgię. Łączny koszt inwestycji to 7,5 mln złotych.

Sejm: niepełnoletni nie będą mogli korzystać z solariów

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie będą mogły korzystać z solariów - przewiduje ustawa, którą w piątek 15 września 2017 roku uchwalił Sejm. Dozwolone wobec niepełnoletnich ma być lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych.

Zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych

17 września 2017 roku wchodzą w życie zmiany w zakresie danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zakres tych danych został poszerzony.

Więcej

Suwałki: nowy blok porodowy w szpitalu wojewódzkim, za 1,6 mln zł

1,6 mln zł kosztowała modernizacja bloku porodowego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (Podlaskie), który został w środę oddany do użytku. To oznacza, że poprawią się warunki porodów i pracy dla personelu. Wkrótce rozpocząć się ma remont oddziału położniczego.

Skierniewice: porody w szpitalu na II poziomie referencyjności

Nie tylko ciąże donoszone i bez komplikacji, ale również te skomplikowane, na przykład wcześniacze czy bliźniacze są przyjmowane w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Od września 2017 roku skierniewickie położnictwo i neonatologia funkcjonują na II poziomie referencyjności.

Więcej

Coraz większa jest rola telemedycyny

Usługi telemedyczne, mimo że są oferowane na polskim rynku dopiero od 2016 oku, zyskują coraz większą popularność. Pacjenci, którzy zdecydowali się skorzystać z konsultacji przez telefon, czat czy wideo, coraz bardziej doceniają tę formę kontaktu z lekarzem. Telemedycyna to szansa na poprawę jakości opieki medycznej – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, która od 2 lat oferuje takie usługi pacjentom.

NSA: prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, pomimo że jeden z członków rodziny nie mieszka w Polsce

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że cudzoziemka, która jest ofiarą przemocy, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, pomimo, że jej mąż – sprawca przemocy nie przebywa na terenie Polski.

Więcej

Czy deklaracja wyboru lekarza lub pielęgniarki POZ stanowi dokumentację medyczną?

Deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie stanowią dokumentacji medycznej i z założenia stanowią podstawę dokonywania rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czy lekarz praktykujący lub niepraktykujący może występować w reklamie wyrobu medycznego?

Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Za złamanie tego zakazu lekarz musi liczyć się, że zostanie wszczęte wobec niego postępowanie w związku z odpowiedzialnością zawodową jaką ponosi za naruszenie zasad etyki lekarskiej. Bez znaczenia tu pozostaje fakt, czy aktywnie praktykuje świadczenie usług medycznych czy też nie.

Więcej

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?

Więcej

WSA: przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Dokonywanie przez aptekę sprzedaży produktów leczniczych, do hurtowni farmaceutycznych to naruszenie Prawa farmaceutycznego. Dopuszczająca się tego procederu spółka prowadząca aptekę utraciła rękojmię należytego prowadzenia apteki - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

WSA: powierzenie obowiązków kierownika podmiotu bez konkursu niezgodne z ustawą

Według WSA powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00