Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Najnowsze

GIF: wycofanie z obrotu serii produktu Natriumchlorid

Główny Inspektor Farmaceutyczny, decyzją nr 61/WC/2017, wycofał z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Natriumchlorid Braun 10 procent, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 razy 100 ml.

Senat poparł zakaz korzystania z solariów przez niepełnoletnich

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie będą mogły korzystać z solariów - przewiduje ustawa, którą w środę przyjął Senat. Bez ograniczeń wiekowych dozwolone będzie tylko lecznicze stosowanie lamp ultrafioletowych.

Opublikowano projekt rozporządzenia dotyczący wynagrodzeń lekarzy stażystów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę 18 października 2017 roku projekt rozporządzenia regulującego wzrost wynagrodzeń lekarzy stażystów w najbliższych latach. Zmienią się także ramowe programy stażu podyplomowego lekarzy - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną.

Więcej

Rezydenci proszą prezydenta o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia

Lekarze rezydenci poprosili prezydenta Andrzeja Dudę o zwołanie okrągłego stołu w ochronie zdrowia. Jego celem miałoby być "wypracowanie rozwiązań, które będą funkcjonować dłużej niż tylko jedną kadencję parlamentarną".

NFZ otrzyma w 2017 roku 1,5 mld zł na nadwykonania

Zapadła decyzja, że około 1,5 mld zł zostanie skierowane do NFZ w ramach nowelizacji budżetu jeszcze na rok 2017. Środki te zostaną przeznaczone na nadwykonania - poinformował minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Więcej

RODO w ochronie zdrowia: nowe obowiązki dla placówek medycznych

Unijne rozporządzenie, które będzie obowiązywać od 25 maja 2018 roku, określa szereg warunków, które będą musiały spełnić placówki medyczne, aby zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe.

60 procent szpitali ma zapasy leków na kilka dni

Z badania przeprowadzonego przez Związek Pracodawców STRATERA MED. wynika, że ponad 75 procent szpitali zabezpiecza zapasy leków na 7 – 14 dni, natomiast około 60 procent placówek przyznaje, że zapas najpotrzebniejszych leków stosowanych „na ratunek życia” jest zabezpieczony zaledwie na 1 – 7 dni.

Więcej

Czy fizjoterapeuta zawsze musi podpisać się pod wykonanym zabiegiem?

Obowiązujące przepisy przewidują wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku gdy wchodzi on w skład zespołu wykonującego zabieg leczniczy w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Stwierdzenie zgonu pacjenta należy do kompetencji lekarza.

Więcej

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?

Więcej

NSA: odmowa badania przed szczepieniem to odmowa szczepienia

Według NSA obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym oznacza również obowiązek poddania się lekarskim badaniom kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia. Odmowa wzięcia udziału w badaniach uniemożliwia wykonanie szczepienia. Jest zatem w istocie odmową poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu.

SN: związek przyczynowy w wypadku procesów medycznych

Związek przyczynowy między zachowaniem pozwanego a szkodą w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjenta nie musi być ustalony w sposób pewny, wystarczy wysoki stopień prawdopodobieństwa istnienia takiego związku, a w przypadku wielości możliwych przyczyn - przeważające prawdopodobieństwo związku przyczynowego szkody z jedną z tych przyczyn.

Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00