Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Najnowsze zmiany w prawie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącą leczniczej marihuany

Prezydent RP podpisał ustawę z 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa reguluje kwestię wykorzystywania tzw. marihuany w celach medycznych.
Więcej
Więcej

SN: lekarz przed operacją powinien dokładnie zbadać pacjenta

2017-07-19
Jeżeli lekarz nie dostrzeże u chorego symptomów ryzyka powikłań pooperacyjnych i nie wdroży koniecznego leczenia, to w razie śmierci pacjenta po zabiegu może ponosić on odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie jego śmierci - uznał Sąd Najwyższy.
Dla lekarzy Dla prawników

Bezpłatny e-book na temat uprawnień pielęgniarek i położnych

2017-07-19
Rozporządzenie ministra zdrowia z 2017 roku dotyczące świadczeń udzielanych samodzielnie przez pielęgniarkę lub położną charakteryzuje się inną konstrukcją prawną niż poprzedzające je rozporządzenie z roku 2007. Szczegółowe omówienie nowego rozporządzenia zawarte jest w bezpłatnym e-booku, dostępnym na stronie: www.produkty.lex.pl.
Dla pielęgniarek

Już we wrześniu 2017 najnowsza publikacja na temat zamówień publicznych

2017-07-19
Na 7 września 2017 roku planowane jest wydanie najnowszego opracowania „Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów”,  które opublikuje wydawnictwo Wolters Kluwer. Autorem publikacji jest Ewa Marcjoniak.
Dla menedżerów

Leczenie stomatologiczne to coraz częściej inwestycja w siebie

2017-07-17
Polacy nie dbają o swoje zęby, co piąty myje je tylko raz dziennie, a prawie 4 miliony nie robi tego wcale. Statystycznie Polacy zużywają rocznie 3,5 tubki pasty do zębów, a ponad 90 procent ma próchnicę. Jednocześnie jednak Polacy coraz częściej chcą mieć zdrowe zęby i piękny uśmiech, a leczenie stomatologiczne traktują jak inwestycję w siebie.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej
Więcej

Rynek aptek - co się zmieni?

2017-07-04
16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.
Dla farmaceutów

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

2017-05-16
Autor: Siwiec Maciej
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Dla lekarzy Dla menedżerów

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

2017-05-09
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Dla lekarzy Dla menedżerów

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów
Więcej

WSA: powierzenie obowiązków kierownika podmiotu bez konkursu niezgodne z ustawą

2017-07-17
Według WSA powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
Dla prawników Dla menedżerów

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

2017-06-01
Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Dla menedżerów

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

2017-05-19
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dla prawników Dla farmaceutów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00