Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

 

Naczelna Rada Lekarska: Standardy okołoporodowe niewiele dadzą, jak nie będzie więcej położników

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaopiniowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Samorząd lekarski jest przeciwny temu, by usunięty został przepis nakazujący skierowanie kobiety w ciąży do obowiązkowej hospitalizacji po ukończeniu 41 tygodniu ciąży. Jest także za zakładaniem wenflonu każdej rodzącej, „bo nigdy nie wiadomo, kiedy wystąpią komplikacje”.

Zaświadczenia lekarskie mógł wystawiać asystent medyczny, jest już projekt ministerstwa pracy

Zaświadczenie lekarskie, w tym zwolnienia, będą mogli wystawiać asystenci medyczni - zakłada projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który trafił do konsultacji.

Więcej

Sejm uchwalił ustawę, która ma upaństwowić system ratownictwa medycznego

Ustawę dotycząca upaństwowienia systemu ratownictwa medycznego w piątek uchwalił Sejm. Za nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym głosowało 258 posłów,154 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Sejm uchwalił przepisy porządkujące Kodeks wykroczeń

Modyfikacja zawarta w noweli odnosi się m.in.: do zapisu mówiącego o prowadzeniu "zakładu opieki zdrowotnej" bez wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji.

Więcej

RODO: Kiedy pacjent może uzyskać bezpłatnie kopię danych zawartych w dokumentacji medycznej?

Podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia powinna zostać udostępniona bezpłatnie. Co oznacza ten obowiązek dla placówek ochrony zdrowia tłumaczy Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. 

Raport "E-zdrowie oczami Polaków": 15 minut na biurokrację, 5 minut dla pacjenta

15 minut przeciętnie przeznacza lekarz w czasie wizyty na czynności organizacyjne takie jak wypisanie recepty, zwolnienia, zapoznanie się z historią choroby i wynikami – wynika z raportu „E-zdrowie oczami Polaków”. To oznacza, że na zbadanie pacjenta zostaje 5 minut. Skrócić czas przeznaczony na biurokrację może cyfryzacja służby zdrowia.

Więcej

Czy w przypadku martwego urodzenia wystawia się kartę zgonu?

Czy gdy dojdzie do martwego urodzenia, jednakże nie jest możliwe określenie płci ze względu na bardzo wczesny czas trwania ciąży, lekarz musi wystawić kartę zgonu? Czy w takim przypadku lekarz ma obowiązek wystawić kartę zgonu w każdym przypadku, czy tylko na wniosek osób uprawnionych do pochówku?

Czy sanitariusz, salowa lub pracownik ochrony mogą stosować przymus bezpośredni?

Przymus bezpośredni może być wykonywany wyłącznie przez osoby poinstruowane w zakresie okoliczności, zasad i sposobu jego stosowania? Zatem kogo można wzywać do pomocy przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego w szpitalu psychiatrycznym oprócz lekarza i pielęgniarki?

Więcej

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 50 tysięcy fizjoterapeutów. - Dokładniejsze dane pojawiają się po 31 maja 2018, kiedy zakończy się ustawowa procedura rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów – podaje dr Małgorzata Paszkowska, adwokat. – Na koniec marca w rejestrze było ponad 21 tys. fizjoterapeutów, czyli tyle osób ma prawo wykonywania zawodu. Jakie warunki trzeba spełnić, by wykonywać ten zawód?

Jakie kompetencje powinien mieć Rzecznik Praw Pacjenta?

Należy wprowadzić przepisy umożliwiające penalizację stosowania praktyk naruszających prawa pacjenta. W obecnym stanie prawnym Rzecznik Praw Pacjenta nie dysponuje wystarczającymi karami  - stwierdza ekspert Anna Banaszewska. 

Więcej

SA: dwa lata więzienia to odpowiednia kara za hodowanie marihuany przez osobę ciężko chorą

Jeśli oskarżony prowadzi dla własnych celów plantację narkotyku, by móc go wykorzystać jako medyczną marihuanę, to sąd powinien nadzwyczajnie złagodzić karę. Nie można jednak orzec kary zbyt łagodnej, skoro chodzi o poważne przestępstwo- orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

WSA: stowarzyszenie "Stop NOP" nie dopuszczone do udziału w sprawie przeciw GIODO

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopuścił Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach " Stop NOP" do udziału w sprawie przeciwko Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych w sporze o przetwarzanie danych pacjentów, którzy nie poddali się obowiązkowym szczepieniom.

Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 134.10

oszczędzasz: 14.9 zł (10%)

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 103.20

oszczędzasz: 25.8 zł (20%)

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 143.10

oszczędzasz: 15.9 zł (10%)

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 89.10

oszczędzasz: 9.9 zł (10%)