Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Najnowsze

Listopad 2017: mniejsza sprzedaż produktów homeopatycznych

Według analiz PEX PharmaSequence wartość rynku aptecznego w pierwszych dziewiętnastu dniach listopada 2017 roku zmalała w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. Największy spadek dotyczył sprzedaży produktów homeopatycznych – o 14,3 procenta.

 

Senat za nowelą ułatwiającą dostęp do służby zdrowia dla deportowanych

Uzyskanie dostępu poza kolejnością do świadczeń zdrowotnych oraz opieki społecznej dla osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR zakłada nowelizacja ustawy przyjęta w środę 15 listopada 2017 roku przez Senat.

Kobieta po poronieniu łatwiej uzyska urlop macierzyński

Kobieta, która poroniła we wczesnym etapie ciąży, będzie mogła bez problemu uzyskać dokumenty potrzebne do pochowania płodu i uzyskania urlopu macierzyńskiego – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Więcej

Eksperci: smog zagraża dzieciom i wpływa na przyszłe zdrowie

Zanieczyszczone powietrze wpływa nie tylko na zdrowie, ale też inteligencję dzieci i całe późniejsze życie. Aby to zmienić, obok systemowych rozwiązań potrzebna jest zmiana nawyków – mówili eksperci na konferencji "Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie dzieci:".

URPL: kampania w sprawie zgłaszania objawów niepożądanych leków

W dniach od 20 do 24 listopada 2017 roku Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych bierze udział w kampanii prowadzonej w mediach społecznościowych, mającej na celu promowanie zgłaszania objawów niepożądanych leków.

Więcej

Większość sprzedawanych farmaceutyków stanowią zamienniki leków

Zamienniki leków innowacyjnych stanowią 69 procent wszystkich sprzedawanych farmaceutyków. Leki generyczne to korzyści dla pacjentów i budżetu. Tylko w 2018 roku refundacja tych preparatów pozwoli zaoszczędzić 500 mln zł w budżecie NFZ. Skuteczność zamienników jest identyczna co leków referencyjnych.

Szczurek-Żelazko: oczekujemy lepszej dostępności świadczeń rehabilitacyjnych

Oczekujemy, że na skutek zmian w systemie ochrony zdrowia - między innymi wprowadzenia sieci szpitali - dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych poprawi się - podkreśliła w poniedziałek 20 listopada 2017 roku wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Więcej

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?

Obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy E-WUŚ tego nie potwierdza, wyłącznie jeśli posiada statusu świadczeniobiorcy.

Czy możliwe jest finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta?

Finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta, jako zabieg prowadzący do podwójnego finansowania części przynajmniej świadczenia, nie znajduje w obecnym stanie prawnym żadnego uzasadnienia.

Więcej

Dofinansowanie sprzętu dla placówek medycznych w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje rozdysponować kwotę ponad 281 mln zł na dofinansowanie sprzętu medycznego dla określonych świadczeniodawców, jak również na doposażenie gabinetów szkolnych i zakup dentobusów.

Rynek aptek - co się zmieni?

16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.

Więcej

NSA: oddalenie skargi na decyzję w sprawie naruszania zbiorowych praw pacjenta

W ocenie Sądu Rzecznik Praw Pacjenta prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta gdyż okoliczności przedstawione we wniosku i wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego nie uprawdopodabniają pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia tych praw przez podmiot leczniczy, a także bezprawnego zorganizowanego działania lub zaniechania tego podmiotu.

WSA: przepisy o ochronie zdrowia psychicznego jako lex specialis w stosunku do przepisów o prawach pacjenta

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego hospitalizacja pacjenta bez jego zgody dopuszczalna jest wówczas, gdy dotychczasowe zachowanie pacjenta wskazuje, że z powodu choroby zagraża on bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00