Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Analizy i opinie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych doradcą Ministerstwa Zdrowia

19.09.2017
Ministerstwo Zdrowia wraz z organizacjami zawodowymi podjęło działania, których celem jest wypracowanie strategii poprawiającej sytuację pielęgniarek i położnych w Polsce. W składzie zespołu powołanego do jej realizacji znaleźli się przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Więcej

Coraz większa jest rola telemedycyny

18.09.2017
Usługi telemedyczne, mimo że są oferowane na polskim rynku dopiero od 2016 oku, zyskują coraz większą popularność. Pacjenci, którzy zdecydowali się skorzystać z konsultacji przez telefon, czat czy wideo, coraz bardziej doceniają tę formę kontaktu z lekarzem. Telemedycyna to szansa na poprawę jakości opieki medycznej – podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, która od 2 lat oferuje takie usługi pacjentom.
Więcej

NSA: prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, pomimo że jeden z członków rodziny nie mieszka w Polsce

15.09.2017
Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że cudzoziemka, która jest ofiarą przemocy, ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, pomimo, że jej mąż – sprawca przemocy nie przebywa na terenie Polski.
Więcej

Innowacje farmaceutyczne mogą być motorem napędowym gospodarki

15.09.2017
Polska ma wystarczające zasoby i wykwalifikowane kadry, żeby móc rozwijać innowacyjność w dziedzinie farmacji. Koniecznie jest jednak zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia i wypracowanie regulacji prawnych, które umożliwią szybkie wdrażanie innowacji na rynek.
Więcej

KIDL: kierownik laboratorium musi posiadać tytuł specjalisty zgodny z profilem placówki

14.09.2017
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że zgodnie z treścią §6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004 Nr 43, poz. 408), kierownikiem laboratorium może być, która posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. 
Więcej

Współpraca z sektorem prywatnym ułatwi dostęp do nowych terapii

14.09.2017
Sektor ochrony zdrowia może skorzystać na współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a sektorem prywatnym. Polem do takich działań są inwestycje, działalność badawczo-rozwojowa oraz współpraca na rzecz ułatwiania pacjentom dostępu do nowych terapii. Ministerstwo Zdrowia chce wypracować system, który stworzy zachęty i usprawni współpracę z firmami farmaceutycznymi.
Więcej

Lewiatan: firmy nie zdążą do końca roku dostarczyć sprzętu medycznego

13.09.2017
Konfederacja Lewiatan uważa, że firmy będą miały bardzo mało czasu, aby przygotować i zrealizować zamówienia na dostarczenie sprzętu medycznego do końca 2017 roku. Chodzi o sprzęt sfinansowany ze środków przekazanych na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Więcej

Pielęgniarki apelują o godziwe płace w ochronie zdrowia

12.09.2017
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia o nowelizację ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Rada nie akceptuje przyjętych ustawowo płac i postuluje zapewnienie godziwego wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym.
Więcej

Budowanie marki w medycynie coraz ważniejsze

11.09.2017
Pacjenci, wybierając prywatną placówkę medyczną, poza profesjonalizmem lekarza i jakością usługi szukają coraz częściej czegoś więcej. Liczy się dla nich zaufanie do lekarza, komfort gabinetu, poczucie bezpieczeństwa oraz siła marki. Dlatego w świecie medycyny budowanie spójnej marki jest równie ważne, jak w innych branżach.
Więcej

Akademia rynku ochrony zdrowia – zapisy tylko do 30 września 2017

10.09.2017
W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwają ostatnie dni rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Uczelnia w swojej ofercie ma aż 8 różnorodnych kierunków studiów podyplomowych związanych z obszarem ochrony zdrowia, a także cykl niezależnych szkoleń menadżerskich z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia.
Więcej

Naczelna Rada Lekarska: potrzebna dyskusja na temat norm czasu pracy

09.09.2017
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o rozpoczęcie dyskusji na temat przywracania w służbie zdrowia bezpiecznych norm czasu pracy, a w szczególności dyskusji nad dalszym funkcjonowaniem w polskim systemie prawnym i kształtu klauzuli opt-out.
Więcej

Radziwiłł: zmienione przepisy o tajemnicy lekarskiej - zbyt daleko idące

08.09.2017
Przepisy dające bliskim zmarłego pacjenta dostęp do dokumentacji medycznej, nawet jeśli za życia się temu sprzeciwił, są zbyt daleko idące - ocenił w piątek 8 września 2017 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dodał też, że nie ma potrzeby tworzenia list lekarzy powołujących się na klauzulę sumienia.
Więcej

Pielęgniarki i położne: potrzebna nowelizacja ustawy o najniższych wynagrodzeniach

07.09.2017
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o pilną nowelizację ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Rada podkreśla krzywdzące i nierówne traktowanie pielęgniarek i położnych w nowych przepisach.
Więcej
3

Ustawa dotycząca najniższego wynagrodzenia nie jest sprzeczna z Kodeksem pracy

07.09.2017
Przepisy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie wyłączają stosowania przepisów zawartych w Kodeksie pracy -  wyjaśniają eksperci LEX Ochrona Zdrowia w bezpłatnym e-booku.
Więcej

Coraz więcej aktów oskarżenia przeciw lekarzom w sprawie błędów medycznych

07.09.2017
W roku 2016 prokuratury w całym kraju prowadziły 4963 postępowania dotyczące błędów medycznych. To o prawie 45 procent więcej postępowań niż w 2015 roku. W porównaniu do 2015 roku o ponad 23 procent wzrosła liczba postępowań wszczętych w 2016 roku o tego typu przestępstwa.
Więcej

Branża farmaceutyczna nadzieją na rozwój technologiczny

07.09.2017
Branża farmaceutyczna jest nadzieją na wzrost zaawansowania technologicznego – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki i podkreśla, że rząd chce zachęcać firmy do rozwoju produkcji i działalności badawczej w kraju, a krajowych producentów leków do ekspansji zagranicznej. Polskie koncerny farmaceutyczne z kolei podkreślają, jak duże znaczenie ma dla nich rządowe wsparcie w postaci ulg podatkowych, stabilnego otoczenia prawnego i możliwości pozyskiwania dotacji.
Więcej

NSA: pacjent nie musi przedstawiać dowodów na naruszenie zbiorowych praw pacjenta

06.09.2017
Pacjent nie ma obowiązku przedstawiać rzecznikowi dowodów na naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Wystarczy, że uprawdopodobni ich łamanie, zaś szpital powinien wykazać działanie zgodne z prawem - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

Outsourcing laboratorium dotyczy około 15 procent szpitali

05.09.2017
W Polsce jest około tysiąc szpitali, a w systemie outsourcingu działa około 150 szpitalnych laboratoriów czyli 15 procent. Co roku ogłaszanych jest około 40-50 konkursów dotyczących  prowadzenia laboratorium diagnostycznego. Z tej liczby większość to konkursy dotyczące kontynuowanej dzierżawy laboratorium, tylko 5-10 konkursów dotyczy nowych postępowań.
Więcej

Jakość diagnostyki laboratoryjnej zależy od kadry i nowych technologii

05.09.2017
Jakość badań zależy od kompetencji kadr, od wprowadzania nowych technologii oraz odpowiedniego systemu kontroli i zarządzania – stwierdzili uczestnicy debaty „Jakość w laboratoriach sieciowych”, która odbyła się 5 września 207 roku w Krakowie w ramach XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
Więcej

RPO: niepełnosprawni z ograniczonym dostępem do wymiaru sprawiedliwości

05.09.2017
Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to nie tylko kwestie znoszenia barier architektonicznych, czy udoskonalania stron internetowych. Zmiany powinny zajść także na poziomie regulacji prawnych. RPO od dawna zabiega między innymi o zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia.
Więcej
1  2  3  4  5    163

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł