Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Analizy i opinie

Certyfikat ISO nie dla małych szpitali

21.02.2018
Wiele szpitali decyduje się na wprowadzanie procedur zarządzania zgodnych z normami ISO. Jest to kosztowna procedura, ale placówki inwestują w nią, licząc na poprawę wizerunku, a także na profity finansowe, chociaż takich na razie jeszcze brak. Być może zmieni to planowana ustawa o jakości w ochronie zdrowia.
Więcej

Szpital w Elblągu: 221 standardów akredytacyjnych

20.02.2018
Szpital Wojewódzki w Elblągu po raz kolejny otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Placówka zarządza jakością w oparciu o 221 standardów akredytacyjnych w 15 obszarach funkcjonowania.
Więcej

Rzecznik Praw Pacjenta: sytuacja w psychiatrii dziecięcej jest alarmująca

20.02.2018
Rzecznik Praw Pacjenta zaapelował do ministra zdrowia o podjęcie zdecydowanych działań dotyczących poprawy sytuacji w dziecięcej i młodzieżowej psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Rzecznik zwrócił uwagę między innymi na niedostateczny poziom finansowania świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, trudne warunki hospitalizacji małoletnich pacjentów oraz braki kadrowe wśród personelu medycznego.
Więcej

Rynek apteczny w lutym 2018: spadek sprzedaży o prawie 5 procent

19.02.2018
Z raportu firmy PEX PharmaSequence wynika, że wartość rynku aptecznego w pierwszych osiemnastu dniach lutego 2018, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmalała o 4,8 procenta.
Więcej

Zagadnienia compliance coraz ważniejsze w opiece zdrowotnej

19.02.2018
Opieka zdrowotna jest jedną z najbardziej uregulowanych dziedzin, w których kontroli podlegają jakość i bezpieczeństwo usług, obrót podrabianymi lekami czy bezpieczeństwo cyfrowe. Z tego powodu dla tej branży tak ważna jest polityka compliance i zarządzanie ryzykiem.
Więcej

Obrót statystycznej apteki to prawie 200 tys. zł miesięcznie

16.02.2018
Według raportu firmy PEX PharmaSequence rynek apteczny w styczniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie prawie 2 968 mln zł, oznacza to spadek w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o ponad 54 mln zł, czyli 1,8 procenta. Natomiast w porównaniu do grudnia 2017 roku sprzedaż zwiększyła się o ponad 128 mln zł, czyli o 4,5 procenta.
Więcej

Przechowywanie dokumentacji medycznej: RODO kontra ustawa

15.02.2018
Od 25 maja 2018 roku jednostki ochrony zdrowia będą konfrontowane ze sprzecznymi zasadami wynikającymi z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz z polskich ustaw sektorowych dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną. Dotyczy to między innymi obowiązkowego przechowywania dokumentacji.
Więcej

Akredytacja CMJ to szansa na wyższy kontrakt z NFZ

15.02.2018
Szpital w Tomaszowie Mazowieckim przygotowuje się do uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przygotowania te wiążą się z wysiłkiem pracowników oraz wydatkami, ale placówka liczy na wyższy kontrakt z NFZ po uzyskaniu akredytacji.
Więcej

GUS: pielęgniarki to grupa najmniej zarabiających specjalistów

15.02.2018
Według raportu GUS “Struktura wynagrodzeń według zawodów”, pielęgniarki i położne znalazły się w grupie najmniej zarabiających specjalistów. Średnia pensja brutto dla pielęgniarek wyniosła 4121,40 zł, a dla położnych – 4142,36 zł. Wyższe zarobki były w podmiotach publicznych, niższe w prywatnych.
Więcej

Zarządzanie jakością to gwarancja bezpieczeństwa

14.02.2018
Stosowanie procedur związanych z systemem zarządzania jakością zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i szpitala – mówi Renata Rutkiewicz, pełnomocnik do spraw jakości Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.
Więcej

Samorząd lekarski: nasze postulaty są cały czas aktualne

13.02.2018
Naczelna Rada Lekarska przypomniała, że postulaty samorządu dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia są cały czas aktualne, pomimo porozumienia podpisanego przez ministra zdrowia z rezydentami. Prezes Rady Maciej Hamankiewicz podkreśla, że rezydenci nie reprezentują całego środowiska lekarzy.
Więcej

Compliance - lepiej zapobiegać nieprawidłowościom niż usuwać skutki

13.02.2018
Instytucje ochrony zdrowia są szczególnie narażone na zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem prawa lub standardów etycznych - twierdzi dr Dariusz Bąk z Akademii Koźmińskiego. Dodaje jednak, że jeszcze nie we wszystkich z nich podejmowane są odpowiednie działania dla przeciwdziałania takich zjawiskom.
Więcej

Szpital w Pleszewie: ocena ryzyka przez monitorowanie zdarzeń niepożądanych

12.02.2018
Pleszewskie Centrum Medyczne nie posiada sformalizowanej procedury zarządzania ryzykiem, ale dokonuje na różne sposoby oceny ryzyka w procesie zarządzania szpitalem. Ocena ta najpełniej wyraża się poprzez monitorowanie zdarzeń niepożądanych w obszarze szeroko pojętej opieki nad pacjentem.
Więcej

Wysokość składki zdrowotnej powinna zależeć od wysokości dochodów

12.02.2018
Istnieje możliwość zwiększenia nakładów na finansowanie systemu ochrony zdrowia poprzez zmiany w konstrukcji prawnej składki zdrowotnej. Uzasadnione jest uzależnienie wysokości uiszczanej przez przedsiębiorców i rolników składki na ubezpieczenie zdrowotne od ich indywidualnej zdolności płatniczej  – stwierdza Paweł Lenio, doktor nauk prawnych, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, w rozmowie z redaktorem portalu www.zdrowie.abc.com.pl.
Więcej

NIK: program Strategmed nie przyczyni się do zwalczania chorób cywilizacyjnych

12.02.2018
Według Najwyższej Izby Kontroli cele i wskaźniki programu strategicznego badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” Strategmed opracowano nieprawidłowo, a program realizowany był niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. W rezultacie nie spełni on swojego celu, jakim miał być postęp w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych.
Więcej

Hamankiewicz: rezydenci nie mogą się wypowiadać w sprawie całego środowiska lekarskiego

09.02.2018
Porozumienie zawarte przez przedstawicieli lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia różni się od stanowisk Krajowych Zjazdów czy Naczelnej Rady Lekarskiej. Pamiętajmy, że lekarze rezydenci to grupa lekarzy, którzy nie mogą wypowiadać się w imieniu całego środowiska lekarskiego – mówi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Więcej

Zarządzanie ryzykiem chroni przed negatywnymi zdarzeniami

09.02.2018
Powiatowe  Centrum Zdrowia w Brzezinach, prowadzące szpital specjalistyczny, posiada politykę zarządzania ryzykiem od lutego 2017 roku. W ramach tej polityki raz w roku dokonywana jest analiza ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest także częścią procedur wynikających z przyjętych w szpitalu norm związanych z certyfikatem ISO.
Więcej

Telemedycyna powinna być narzędziem badania a nie pośrednikiem

08.02.2018
Telemedycyna nie jest w pełni wykorzystana przez lekarzy do udzielania konsultacji, gdyż uniemożliwia wystawianie recept. Według eksperta Instytutu Zdrowia i Demokracji wystarczyłoby uznać system teleinformatyczny za takie samo narzędzie badania jak stetoskop czy ciśnieniomierz. Obecnie jest mowa o pośrednictwie, co ogranicza możliwości telemedycyny.
Więcej

RODO w ochronie zdrowia: recepta na dobre przygotowanie się do zmian

08.02.2018
RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, zacznie obowiązywać za nieco ponad 100 dni. Tymczasem wielu lekarzy wciąż nie ma świadomości, że ich także dotyczą nowe przepisy. Radca prawny Maciej Łokaj radzi, kto i w jaki sposób powinien przygotować się na nadchodzące zmiany.
Więcej

Stosowanie procedur dotyczących ryzyka podnosi rangę szpitala

07.02.2018
W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie polityka zarządzania ryzykiem została wdrożona w grudniu 2017 roku. Obejmuje ona obszary dotyczące zarówno kontroli zarządczej, jak i Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ramach wprowadzonych wcześniej w szpitalu norm. Stosowanie procedur dotyczących ryzyka wzmacnia pozycję placówki i podnosi jej rangę.
Więcej
1  2  3  4  5    173

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł