Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jak rozwijać kompetencje na rynku ochrony zdrowia?

Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu w ochronie zdrowia? Jak rozmawiać z pacjentem w sytuacjach trudnych? Jak zarządzać badaniem klinicznym? Jak prowadzić działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym? W toku pracy w obszarze ochrony zdrowia często pojawiają się kolejne wyzwania, a także możliwości nowych dróg rozwoju. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Warto wiedzieć: Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych Uczelnia Łazarskiego realizuje także prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia, który został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Rynku Ochrony Zdrowia realizuje liczne programy studiów dotyczących tego obszaru. Uczelnia oferuje też cykl niezależnych szkoleń menadżerskich z możliwością zdobycia dyplomu MBA w ochronie zdrowia.

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia

Akademia Rynku Ochrony Zdrowia to oferta aż 8 programów studiów podyplomowych kształtujących kompetencje osób związanych z obszarem ochrony zdrowia. W tym roku oferta Akademii została rozszerzona o 3 nowe kierunki, takie jak: „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym”, „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” oraz „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym”.

„Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym” to kompleksowy program obejmujący problematykę zarządzania projektami we wszystkich kluczowych obszarach biznesu farmaceutycznego. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom obecnych oraz przyszłych liderów tego sektora. Studia „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” w innowacyjny sposób łączą treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii, komunikacji, dając absolwentom unikalny wachlarz kompetencji pozwalający zarządzać projektami dedykowanymi seniorom.

Celem studiów „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym” jest poszerzenie kompetencji osób o wykształceniu medycznym o obszary związane z psychologią kontaktu, efektywnej komunikacji i budowania dobrej relacji z pacjentem, a także do skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i trudnymi rozmowami w pracy z pacjentem i jego rodziną.

W ramach rocznego programu studiów podyplomowych „Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta” słuchacze poszerzają wiedzę dotyczącą obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia z obszarów takich jak odpowiedzialność systemu ratownictwa medycznego, podział zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia, ubezpieczenia od zdarzeń medycznych i prowadzenie eksperymentu medycznego. Celem „Studium prawa medycznego” jest przekazanie słuchaczom wiedzy o obowiązujących w Polsce standardach prawnych w zakresie szeroko rozumianej relacji, jaka zachodzi między pacjentem, a całą złożoną infrastrukturą instytucjonalną oraz różnymi kręgami osobowymi, które udzielają świadczeń zdrowotnych.

Celem studiów „Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi” jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy w zakresie wytycznych, zasad etycznych oraz aktów prawnych regulujących obszar badań klinicznych, ich projektowania i planowania, prowadzenia i monitorowania, zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników. Program  „Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych” pozwoli słuchaczom, pod okiem ekspertów ds. realizacji projektów i zmian organizacyjnych, inwestycyjnych oraz informatycznych, wypracować strategię wprowadzania technologii IT do placówek służby zdrowia, w taki sposób by wspierała ona  osiąganie usprawnień organizacyjnych i wynikających z nich korzyści.

Słuchacze studiów podyplomowych „Coaching w ochronie zdrowia” poznają metodologię coachingu, opartego na standardach i etyce ICF, metody coachingowe w pracy z pacjentem oraz jego najbliższymi, a także zagadnienia związane z psychologią zdrowia. To kierunek dla osób, które chcą rozwinąć umiejętności w zakresie komunikowana się z pacjentem i jego rodziną, a także radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

MBA w Ochronie Zdrowia

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych, Uczelnia realizuje także prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia, który został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Spośród pięciu propozycji, każdy słuchacz realizuje trzy specjalistyczne moduły, dzięki czemu może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami. Pierwszy moduł skupia zajęcia o tematyce organizacyjno-prawnej zarządzania w ochronie zdrowia. Wybierając kolejny, słuchacze mają szansę poznać modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz przyjrzeć się bliżej polskim i międzynarodowym przykładom dobrych praktyk w tym zakresie. Do wyboru mają również zajęcia przybliżające tematykę zarządzania finansami placówek lub zarządzania ochroną zdrowia przez samorządy terytorialne. Inny moduł, poświęcony jest kwestii metod i technik menedżerskich, co może być szczególnie istotne dla kadry zarządzającej.

- MBA na Uczelni Łazarskiego to studia zdecydowanie praktyczne, co – w porównaniu z teoretycznym charakterem polskiego systemu edukacyjnego – jest ich wielką zaletą. Absolwenci „MBA w ochronie zdrowia” zdobywają wszechstronne wykształcenie poznając praktyczne oraz kluczowe aspekty zrządzania. Podczas studiów uczą się planowania strategicznego w jednostkach ochrony zdrowia, zarządzania zmianą i tworzenia kultury organizacyjnej nastawionej na wysokie wyniki. Biorą udział w seminariach, które rozwijają ich warsztat przywództwa, w tym umiejętności komunikacji, negocjacji, zarządzania zespołem i jego zaangażowaniem. To oferta kierowana do osób pragnących wzmacniać swoje kompetencje menadżerskie w obszarze ochrony zdrowia – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik programu MBA w Ochronie Zdrowia.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ckp.lazarski.pl

 

 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Uczelnia Łazarskiego będzie uczyć lekarzy komunikacji

06-06-2017
10 czerwca 2017 na Uczelni Łazarskiego odbędzie się seminarium pod tytułem "Nowoczesne kształcenie kompetencji komunikacyjnych lekarzy w centrach symulacyjnych”. Eksperci będą ustalać standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych w zawodach medycznych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Polacy widzą pozytywne zmiany w ochronie zdrowia