Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Ministerstwo Zdrowia: badanie tzw. żywej kropli krwi to nie metoda lecznicza

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że udzielanie świadczeń zdrowotnych powinno odbywać się zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i że tzw. badanie żywej kropli krwi nie jest metodą potwierdzoną naukowo i nie jest zaliczane do żadnej ze znanych dziedzin medycyny.
Warto wiedzieć: Ten, kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywy.
Dla lekarzy

Resort przypomina że w świetle obowiązujących przepisów prawnych świadczenia zdrowotne służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, w tym diagnostyka laboratoryjna, powinny być wykonywane przez osoby wykonujące zawód medyczny, czyli osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji z określonej dziedzinie medycyny.

Zgodnie z art. 58 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i zawodzie lekarza dentysty ten, kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywy.

Natomiast jeśli sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Takie same sankcje karne zawarte zostały w art. 156 i 157 Kodeksu karnego za czynności mogące doprowadzić do narażenia na utratę zdrowia i życia pacjenta.

Stanowisko w tej sprawie resort zdrowia wystosował w związku z działaniami Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, która niejednokrotnie sygnalizowała, że pojawiają się na rynku medycznym oferty badania tzw. żywej kropli krwi, które nie są oparte na naukowych przesłankach i wykonywane przez osoby nieuprawione i poza medycznym laboratorium diagnostycznym.

 

  KIDL: badanie „żywej kropli krwi” to praktyki „znachorskie” KIDL: badanie „żywej kropli krwi” to praktyki „znachorskie” 13-08-2014 Szkolenie

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Więcej na temat

Naczelna Rada Lekarska: ostrzega przed "terapią" u znachorów

16-06-2014
O rozwagę w przypadku korzystania z usług tzw. uzdrowicieli zaapelował wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Romuald Krajewski. Według niego taka terapia odwraca uwagę od realnej pomocy medycznej, u wykształconych lekarzy, a choroba dalej postępuje.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Polacy źle oceniają służbę zdrowia i płacą za świadczenia z własnej kieszeni