Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Naczelna Rada Lekarska: potrzebna dyskusja na temat norm czasu pracy

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o rozpoczęcie dyskusji na temat przywracania w służbie zdrowia bezpiecznych norm czasu pracy, a w szczególności dyskusji nad dalszym funkcjonowaniem w polskim systemie prawnym i kształtu klauzuli opt-out.
Warto wiedzieć: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 roku, dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, wskazuje, że dopuszczając możliwość stosowania klauzuli opt-out zakładano, iż jej stosowanie trzeba poddawać dalszej weryfikacji.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Prośba jest związana z pojawiającymi się coraz częściej informacjami o przypadkach śmierci lekarzy w miejscu pracy. Według samorządu lekarskiego wiele z dramatycznych sytuacji może być związanych z nadmiernym obciążeniem lekarzy pracą, w tym między innymi z przekraczaniem średniotygodniowych norm czasu pracy na podstawie klauzuli opt-out.

- Zawód lekarza nie może być zawodem szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia,  oczekujemy również, że lekarz wykonując swoją odpowiedzialną pracę będzie miał zagwarantowaną możliwość regularnego korzystania z odpoczynku celem regeneracji sił – apeluje Maciej Hamankiewicz.

Obarczanie lekarzy zbyt dużymi obowiązkami związane jest z brakami kadrowymi, co wynika z faktu, że za rosnącym zapotrzebowaniem na świadczenia zdrowotne nie podąża poziom finansowania świadczeń dla placówek medycznych, które ich udzielają, ani liczebność grupy zawodowej lekarzy.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na podpisywanie przez lekarzy zgody na pracę z przekroczeniem średniotygodniowej maksymalnej normy czasu pracy wynoszącej 48 godzin. Zgoda ta jest dobrowolna, ale samorząd lekarski zwraca uwagę, że z jednej strony troska o pacjentów, których nie można pozostawić bez opieki, a z drugiej strony oczekiwania pracodawców prowadzących szpitale sprawiają, że na lekarzach ciąży silna presja na to, aby podpisywać zgodę na pracę w warunkach, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia.

  Świętokrzyskie: prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci lekarza Świętokrzyskie: prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci lekarza 05-09-2017 Szkolenie

- Klauzula opt-out jest wykorzystywana głownie po to, aby zapewnić należytą obsadę dyżurów lekarskich w godzinach nocnych. Nie trzeba nikogo przekonywać, że długie okresy pracy w porze nocnej mogą być szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać bezpieczeństwu w miejscu pracy. Zwracamy przy tym uwagę, że – z uwagi na dyżury - w Polsce od wielu lat normy czasu pracy dla lekarzy są znacznie dłuższe niż dla pracowników zatrudnionych w innych branżach. Kiedyś prawodawstwo polskie przewidywało, że dyżur nie był w ogóle wliczany do czasu pracy, co sprawiało, że lekarze pełnili tyle dyżurów, ile wymagał od nich pracodawca bez gwarancji odpoczynku po zakończonym dyżurze. Obecnie dyżur medyczny jest wprawdzie wliczany do czasu pracy, ale dano pracodawcom możliwość zobowiązania lekarza do pełnienia dyżurów z przekroczeniem 48-godzinnej maksymalnej tygodniowej normy czasu pracy na podstawie podpisanej przez pracownika klauzuli opt-out  –przypomina prezes NRL.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że już sama dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 roku, dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, w art. 22 wskazuje, że dopuszczając możliwość stosowania klauzuli opt-out prawodawca unijny z góry zakładał, że stosowanie tej klauzuli w przyszłości trzeba poddawać dalszej weryfikacji. Wiadomo jednak, że na poziomie unijnym rozbieżności stanowisk między poszczególnymi krajami nie pozwoliły na nowelizację dyrektywy. Wobec tego, według samorządu lekarskiego, dyskusję na temat zasadności dalszego obowiązywania wobec lekarzy odstępstwa od maksymalnej 48-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy należy podjąć i przeprowadzić na szczeblu krajowym.

Rada sugeruje zmianę przepisów prawa w celu stopniowego zbliżania norm czasu pracy lekarzy do poziomu bezpiecznego dla zdrowia.

 

Źródło: www.nil.org.pl

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

PIP alarmuje: lekarze są przepracowani

09-10-2014
Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że szpitale nadużywają kontraktów cywilnoprawnych i samozatrudnienia podczas przyjmowania lekarzy, pielęgniarek i techników medycznych. W efekcie z roku na rok pogarsza się przestrzeganie przepisów o czasie pracy.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Radziwiłł: zmienione przepisy o tajemnicy lekarskiej - zbyt daleko idące