Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NRL: pacjent powinien mieć możliwość zablokowania informacji objętej tajemnicą

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia projekt zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który przewiduje zmianę rozwiązań naruszających ochronę tajemnicy lekarskiej. Jednak wyraża wątpliwości w zakresie zablokowania przez pacjenta, na wypadek jego śmierci, dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską jedynie w zakresie dokumentacji medycznej.
W ramach topiku:
Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej
Warto wiedzieć: Rada podkreśla, że przyznanie sądowi prawa swobodnego i uznaniowego decydowania o wyrażeniu zgody na ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest nie do pogodzenia z wynikającą z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą poszanowania prawa do prywatności.
Dla lekarzy

Projektowana zmiana treści art. 26 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta przewiduje, że pacjent będzie mógł zablokować wskazanym osobom dostęp do dokumentacji medycznej na wypadek śmierci i jego woli w tym zakresie nie będzie mógł naruszyć sąd.

Projekt natomiast nie zawiera analogicznego rozwiązania w odniesieniu do dostępu do informacji objętych tajemnicą lekarską. Według Rady prowadzić to może do sytuacji w której pacjent będzie miał możliwość zablokowania dostępu do nośnika informacji objętej tajemnica lekarską, jakim jest dokumentacja medyczna, ale nie będzie miał możliwości zablokowania dostępu do samej informacji.

Wątpliwości samorządu lekarskiego dotyczą również projektowanej rezygnacji z instytucji sprzeciwu osoby bliskiej wobec złożonego przez inną osobę bliską wniosku o ujawnienie tajemnicy.
„Szczególny charakter informacji, które mają być ujawniane za zgodą sądu, wymaga w wyraźnego wskazania, że rozstrzygnięcie sądu powinno zapaść po zapoznaniu się z wolą wszystkich osób bliskich w rozumieniu projektowanego przepisu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” – wskazuje Rada.

  NRL chce zaskarżenia do TK przepisów o tajemnicy lekarskiej NRL chce zaskarżenia do TK przepisów o tajemnicy lekarskiej 14-07-2016 Szkolenie

Projekt zmian nie określa też przesłanek, jakimi kierować ma się sąd wyrażając zgodę na ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską. W ocenie samorządu rozstrzygnięcie sądu musi opierać się na określonych w ustawie, ścisłych kryteriach, które uzasadniać mogą ujawnienie tajemnicy lekarskiej.

Rada podkreśla, że przyznanie sądowi prawa swobodnego i uznaniowego decydowania o wyrażeniu zgody na ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest nie do pogodzenia z wynikającą z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą poszanowania prawa do prywatności. Brak też jakichkolwiek kryteriów warunkujących wyrażenie zgody nie pozwoli na jakąkolwiek kontrolę instancyjna prawidłowości rozstrzygnięć sądu w tym zakresie.

 

Źródło: www.nil.org.pl

 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

PK: to sąd zwalnia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

18-10-2017
W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego niedopuszczalne jest przesłuchanie lekarza na okoliczności związane z wykonywaniem zawodu, bez zwolnienia go z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Takiego zwolnienia natomiast może dokonać tyko sąd.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Ustawa o POZ powinna wprowadzać fakultatywność rozwiązań