Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NSA: przestrzeganie limitu placówek jest wymogiem prowadzenia apteki

13 czerwca 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2015 roku, w sprawie skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, dotyczącą pozytywnego zaopiniowania wniosku o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
W ramach topiku:
Zarządzanie apteką
Warto wiedzieć: Zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, gdy podmiot ubiegający się o nie, lub podmioty przez niego kontrolowane, lub grupa kapitałowa, której jest członkiem, prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych.
Dla farmaceutów

Zgodnie z tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 lipca 2015 roku ( sygn. akt VI SA/Wa 399/15) jest prawomocny.

W wyroku potwierdzono uprawnienia organów inspekcji farmaceutycznej, jak również stanowisko organów samorządu aptekarskiego, że w sytuacji złamania wymogu przestrzegania limitu aptek, który jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia ale także dla prowadzenia apteki, podstawą do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jest art.37 ap ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.

Celem wprowadzenia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski. Przepis ten, jak to uznały organy samorządu, określa wielkość dozwolonej koncentracji na rynku aptek, ustalając wyraźne limity skupienia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w rękach jednego przedsiębiorcy, wskazując wprost, że przekroczenie określonej liczby aptek niesie ze sobą sankcję w postaci odmowy wydania zezwolenia.

Art.  99. Prawa farmaceutycznego mówi, że apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i zezwolenia tego nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o nie prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1 procent aptek na terenie województwa, lub jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych.

Naczelna Izba Aptekarska przypomina, że skoro ustawodawca wprowadził takie obostrzenie przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki, sens tego przepisu byłby wypaczony, gdyby uznać dopuszczalność odstąpienia od tego zakazu w czasie prowadzenia działalności na podstawie wydanego zezwolenia.

  „Apteka dla aptekarza” z podpisem prezydenta „Apteka dla aptekarza” z podpisem prezydenta 16-05-2017 Szkolenie

Interpretacja art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego prowadzi do wniosku, że wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia ale także dla prowadzenia apteki, dlatego też organy samorządu aptekarskiego słusznie uznały, że złamanie tego zakazu stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia w myśl art. 37 ap ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.

Sąd nie podzielił słuszności zarzutów podniesionych w pkt 3 i 4 skargi. Organy samorządu aptekarskiego wbrew twierdzeniom skarżącej w uzasadnieniach wydanych uchwał przeprowadziło dokładną wykładnię przepisów mających zastosowanie w sprawie w odniesieniu do stanu faktycznego podanego przez […] WIF i Sąd nie znalazł podstaw do zakwestionowania merytorycznej trafności zajętego przez nie stanowiska nawet przy uwzględnieniu opinii przedłożonych przez skarżącą w toku postępowania sądowego wykonanych na zlecenie prywatne tudzież innych materiałów przedstawiających odmienną interpretację art. 37 ap ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.

Źródło: www.nia.org.pl

  Dowiedz się więcej 89,10
Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I
Kwiatkowska Monika Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Marketingowe zarządzanie apteką

Ostatnie zmiany w prawie farmaceutycznym postawiły apteki przed nowymi wyzwaniami. Stałe ceny i...
Cena: 69.00

Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 59.00

 

 

Więcej na temat

„ Apteka dla aptekarza” sprzeczna z zasadą konkurencji

05-05-2017
Według prawników cytowanych w publikacji „Rzeczpospolitej” nowelizacja Prawa farmaceutycznego zwana „Apteką dla aptekarza" jest sprzeczna z zasadą wolności gospodarczej i wolnej konkurencji.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Lewiatan: możliwość pobierania opłat przez szpitale może spowodować nadużycia