Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pielęgniarki cieszą się z porozumienia, ale pytają, dlaczego dostaną 1200 zł zamiast 1600 zł?

„Gratulujemy zawartego kompromisu i rozumiemy, iż był on zawarty po wielogodzinnych i kilkumiesięcznych rozmowach” – pisze Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Pielęgniarki cieszą się z tego, że 1200 zł ostatecznie zostanie wpisane do podstawy wynagrodzenia, ale mają liczne pytania dotyczące jak to ma być to wypłacane w konkretnych placówkach. Pytają także o to, dlaczego „zembalówka” wynosiła 1600 zł, a w porozumieniu jest mowa o tym, że dostaną 1200 zł?

W stanowisku Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe, pod którym podpisał się zarząd organizacji:                       Katarzyna Kowalska, Piotr Romanowski, Joanna Lewoniewska, czytamy, że środowisko pielęgniarek i położnych z niecierpliwością oczekiwało na efekt rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

„Jak ważnym wydarzeniem było dla naszej grupy zawodowej opublikowanie treści porozumienia świadczy ogromne obciążenie serwerów, na których działa strona Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych” – podkreśla Stowarzyszenie.

Korzystne zmiany dotyczące szkoleń

„Po zapoznaniu się z jego treścią uważamy, że korzystny jest zapis odnoszący się do urlopu szkoleniowego oraz punkt, w myśl, którego pracodawca nie raz, a dwa razy do roku, jest zobowiązany do wykazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia ilości etatów pielęgniarskich i ich równoważników” – podkreśla zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.

Zdaniem organizacji zrzeszającej pielęgniarki takie rozwiązanie jest korzystne przede  wszystkim  dla  pielęgniarek i położnych świadczących usługi w ramach umowy cywilno-prawnej.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Dobrze, że 1200 zł do podstawy, ale diabeł tkwi w szczegółach

„Korzystnym jest też fakt, włączenia kwoty 1100 zł w 1 września 2018 r. i 100 zł w następnym roku kalendarzowym do podstawy, gdyż wiadomym jest, że dodatek zawsze może zostać w którymś momencie „zabrany”” – podkreślają Stowarzyszenie i dodaje, że śledząc bardzo liczne komentarze w mediach społecznościowych oraz sugerując się treścią napływających wiadomości na skrzynkę e-mailową Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe od pielęgniarek i położnych proszą o wyjaśnienie kilku nurtujących środowisko kwestii, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Mają kilka pytań:

Czy kwota 1200 zł jest kwotą wyliczoną brutto z czterech transz porozumienia z 2015 r., a jeżeli nie, to na jakich zasadach została wyliczona?

Czy owe 1200 zł do uposażenia zasadniczego, otrzymają również pielęgniarki zatrudnione w Domach Opieki Społecznej i Stacjach Krwiodawstwa oraz dializ?

Czy 1200 zł otrzymają pielęgniarki i położne w miejscach, w których pracodawca jedną lub więcej transz porozumienia z 2015 roku już włączył do wynagrodzenia zasadniczego, jak choćby w przypadku Centrum Zdrowia Dziecka czy USK 1 we Wrocławiu?

 1200 zł. to 3 transze porozumienia z ministrem M. Zembalą, co wobec tego z należną nam 4 transzą gwarantowaną w owym porozumieniu?

Czy przesunięcie środków z tzw. „dodatku zembalowego” jest jednoczesnym realizowaniem podwyżek gwarantowanych ustawą z dnia 08.06.2017 r.

Czy dyrekcje placówek ochrony zdrowia są zobligowane do aneksu do umowy i podniesienia nam płacy o kwotę wymienioną w porozumieniu z ministrem Szumowskim.

Czy zostanie powołany organ kontrolny czuwający nad prawidłowością wdrażania realizacji porozumienia?

Czy tzw. porada pielęgniarska wprowadzona do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, będzie odpowiednio wyceniona oraz czy przedłoży się to na gratyfikacje finansowe dla bardzo obciążonych pracą pielęgniarek?

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, jako trzeci sektor jest również głosem środowiska, z uwagi na to iż bezpośrednio zmiany dotyczą „nas” prosimy  o wyjaśnienia. Uważamy, że to dobry krok by poprawić warunki pracy i płacy. Liczymy, iż będzie on jednym z wielu.

 

 

 
X

Pielęgniarka


Potrzebujesz WIĘCEJ wiarygodnych informacji o zagadnieniu Pielęgniarka? Sprawdź, co jeszcze na ten temat znajdziesz w LEX.
LEX Search – nowa wersja wyszukiwarki LEX z elementami sztucznej inteligencji. Chcesz łatwiej i szybciej znaleźć właściwe dokumenty?

Sprawdź, co zyskasz dzięki LEX Search >>
 
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

RPO: praca pielęgniarki z chorymi psychicznie ma szczególny charakter

12-03-2018
Opieka pielęgniarek środowiskowych nad osobami chorującymi psychicznie powinna być zaliczana do pracy o szczególnym charakterze, co daje prawo do emerytur pomostowych - uważa rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Rusza pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego