Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

W grudniu 2017 roku poziom refundacji leków niższy niż w grudniu 2016

W grudniu 2017 roku refundacja leków osiągnęła wartość ponad 702 mln zł, czyli o 1,6 procenta mniej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 29,47 procenta i był mniejszy o 0,01 pp. niż w analogicznym okresie 2016 roku.
Warto wiedzieć: Obrót statystycznej apteki w grudniu 2017 wyniósł 188 tys. zł i był niższy o 4,6 procenta w porównaniu do grudnia 2016, a średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 19,02 zł i była o 0,4 procenta większa niż w poprzednim miesiącu.

Natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 2,55 pp.

Według raportu PEX PharmaSequence wartość sprzedaży całego rynku aptecznego w 2017 roku wyniosła 32 992 mln zł, co oznacza wzrost o 4 procent w stosunku do roku 2016. Wartość refundacji wyniosła ponad 8 419 mln zł, co oznacza wzrost o 4,5 procenta w stosunku do 2016 roku.

Natomiast w grudniu 2017 roku rynek apteczny zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 839 mln zł, co w porównaniu do grudnia 2016 roku oznacza spadek o prawie 98,5 mln zł, czyli o 3,4 procenta, ale w porównaniu do listopada 2017 roku – wzrost o prawie 86 mln zł, czyli o 3,1 procenta.

Wartość sprzedaży leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 576 mln zł i była niższa o 39,01 mln zł, czyli o 6,3 procenta niż w roku 2016. Wartość sprzedaży w ramach recept refundowanych wyniosła prawie 996 mln zł i również spadła o 16,68 mln zł (o 1,6 procenta) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła prawie 1 252 mln zł i spadła o 44,02 mln zł, czyli o 3,4 procenta.

Wartość poszczególnych segmentów rynku w porównaniu do listopada 2017 roku była zróżnicowana. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 105 mln zł (o 9,2 procenta), wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 22 mln zł (o 2,3 procenta), z kolei wartość sprzedaży leków na recepty pełnopłatne zmniejszyła się o ponad 39 mln zł (o 6,4 procenta).

Z raportu wynika, że obrót statystycznej apteki w grudniu 2017 wyniósł 188 tys. zł i był niższy o 4,6 procenta w porównaniu do grudnia 2016, a średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 19,02 zł i była o 0,4 procenta większa niż w poprzednim miesiącu, natomiast w porównaniu do ceny z grudnia 2016 roku wzrosła o 8,2 procenta.

  Wartość rynku farmaceutycznego w roku 2017 to 38,3 mld zł Wartość rynku farmaceutycznego w roku 2017 to 38,3 mld zł 12-01-2018 Szkolenie

Średnia cena detaliczna leków z recept refundowanych to 27,73 zł (wzrost o 2,3 procenta w porównaniu do grudnia 2016), średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,10 zł, czyli więcej o 7,5 procenta niż w grudniu 2016. Średnia cena detaliczna sprzedaży leku odręcznej to 13,90 zł (wzrost o 9,8 procenta w porównaniu do grudnia 2016).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu 2017 roku wyniosła 24,68 procenta i była o 0,58 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016 roku. W porównaniu do listopada 2017 roku średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,14 pp.

Wzrost cen może wynikać z malejącego popytu, ponieważ wartość rynku aptecznego w grudniu 2017 roku w porównaniu do grudnia 2016 roku wartościowo i ilościowo spadła, a wzrosły ceny zakupu produktów przez apteki. W tej typu sytuacji  podnoszenie cen – w celu redukcji strat na marży – można uznać za proces naturalny.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Minister zdrowia: deficyt kadr medycznych przyczyną nadmiernego wydłużania pracy lekarzy