Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zarządzanie ryzykiem chroni przed negatywnymi zdarzeniami

Powiatowe  Centrum Zdrowia w Brzezinach, prowadzące szpital specjalistyczny, posiada politykę zarządzania ryzykiem od lutego 2017 roku. W ramach tej polityki raz w roku dokonywana jest analiza ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest także częścią procedur wynikających z przyjętych w szpitalu norm związanych z certyfikatem ISO.
W ramach topiku:
GRC Zarządzanie
Warto wiedzieć: Norma ISO 9001:2015 wprowadza elementy zarządzania ryzykiem – dla każdej jednostki w szpitalu określono ryzyka i szanse. Utworzono księgę procesów zarządzania i usług medycznych.
Dla menedżerów

-  Każde ryzyko podlega analizie pod kątem jego wpływu na osiąganie przez naszą placówkę założonych  celów i realizacji zadań. Wszystkie jednostki organizacyjne mogą identyfikować oraz identyfikują prawdopodobne ryzyko na poziomie operacyjnym i zgłaszają do wiceprezesa spółki lub pielęgniarki naczelnej- następnie na poziomie strategicznym następuje weryfikacja i akceptacja ryzyk - przyjęte zestawienia kierowane są do koordynatora ds. ryzyk. Proces monitorowania ryzyka ma charakter ciągły, wdrażane są działania zapobiegawcze, a także okresowe przeglądy ryzyk – wyjaśnia Anna Osińska, pełnomocnik ds. jakości szpitala w Brzezinach.

Polityka zarządzania ryzykiem w tej placówce wynika z realizacji celów i zadań określonych w strategii i ujętych w planach działalności  PCZ w Brzezinach sp. z o. o .. Polityka ta jest realizowana na wszystkich szczeblach zarządzania.


Każdy pracownik zgłasza potencjalne ryzyko


- Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem  na poziomie strategicznym ponosi prezes zarządu i na tym poziomie uczestniczą także wiceprezes i pielęgniarka naczelna, natomiast na poziomie operacyjnym - kierownicy oddziałów i pracownicy PCZ. Każdy pracownik jest zobowiązany do zgłaszania przełożonemu o zdarzeniach  potencjalnie stwarzających niezidentyfikowane dotąd ryzyko – dodaje Anna Osińska.

Celem polityki zarządzania ryzykiem jest maksymalne ograniczenie ryzyka oraz zabezpieczenie placówki przed jego negatywnymi skutkami.

- Podczas wdrażania polityki zarządzania ryzykiem największy problem był z akceptacją i przyjęciem nowych procedur przez personel, który i tak ma dużo pracy własnej, ale powodzenie przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od jakości wdrożenia – wyjaśnia Anna Osińska.- Określiliśmy mapę ryzyk, wyznaczyliśmy zadania do realizacji, sprawozdajemy kwartalnie, ich realizację, kontrolujemy ryzyko i staramy się nim zarządzać.

Efektem takiej polityki jest większa świadomość personelu, zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i personelu, a także podjęcie działań rozszerzających zakres świadczeń zdrowotnych.


Zarządzanie zgodne z ISO


Szpital w Brzezinach w maju 2017 roku zakończył wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015. Spełnienie wymagań normy potwierdzili zewnętrzni audytorzy, przyznając szpitalowi certyfikat, który będzie ważny przez trzy lata.

Wcześniej szpital również zarządzał jakością według standardów ISO, ale zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audyt, który potwierdza lub podnosi wymagania jakościowe, wprowadzając nową normę ISO szpital mógł wykonać dopiero w 2018 roku. Zrobiono to jednak przed terminem.
 

Certyfikat obejmuje świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne i podstawowe), rehabilitacji leczniczej, stomatologii, diagnostyki obrazowej i tomografii komputerowej, medycyny szkolnej, endoskopii, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego oraz medycyny pracy.

Wdrożenie procedur ISO oznacza, że wszyscy pracownicy szpitala wykonują określone zadania identycznie, z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa. ISO oznacza też ciągłe doskonalenie pracy szpitala, aby utrzymać certyfikat, standardy jakości muszą być cały czas podnoszone.


Zarządzanie ryzykiem elementem normy


Wśród nowych wymagań, które wprowadza norma ISO 9001:2015, znalazło się między innymi określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które są istotne z punktu widzenia realizacji jej celów, strategii, efektów zarządzania jakością ISO (ustalenie tzw. kontekstu placówki).

Wówczas wprowadzono też elementy zarządzania ryzykiem – dla każdej jednostki w szpitalu określono ryzyka i szanse. Utworzono księgę procesów zarządzania i usług medycznych.

Certyfikat ISO nie jest jedynym potwierdzającym dobrą jakość usług medycznych i procedur stosowanych w szpitalu w Brzezinach. Placówka uzyskała także certyfikat jakości ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego), certyfikat OHSAS 18001 (międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), przyznano jej także Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia.

  Dowiedz się więcej 152,10
Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym
Darmowa dostawa od 50zł Darmowa dostawa już od 50 zł Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 111.75 zł

Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz

Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Telemedycyna powinna być narzędziem badania a nie pośrednikiem