Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz tryb publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.

Dz.U.17.974
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji
Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów składanych:
a) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego,
b) przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy poza służbą,
c) corocznie,
d) na żądanie przełożonego;
2) sposób analizy zgodności oświadczeń o stanie majątkowym ze stanem faktycznym;
3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym policjanta;
4) tryb publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.
§  2. 
1.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku służbowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia służby.
2.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy nawiązywaniu stosunku pracy poza służbą w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.
3.  Policjant składa oświadczenie o stanie majątkowym przy rozwiązywaniu stosunku służbowego:
1) w przypadku zwolnienia ze służby na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.974 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Postępowanie w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz tryb publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji.
Data aktu: 17/07/2007
Data ogłoszenia: 18/05/2017
Data wejścia w życie: 24/08/2007

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł