Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Umowy oraz informacje o udzielonym finansowym wsparciu.

Dz.U.18.726
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 19 listopada 2013 r.
w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia;
2) zakres informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 września 2013 r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.726 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Umowy oraz informacje o udzielonym finansowym wsparciu.
Data aktu: 19/11/2013
Data ogłoszenia: 12/04/2018
Data wejścia w życie: 23/11/2013

Produkty polecane

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł