Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, warunki wydawania oraz niezbędne elementy dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzory suplementu do dyplomu.

Dz.U.2017.279
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tytuły zawodowe nadawane absolwentom:
a) studiów pierwszego stopnia,
b) studiów drugiego stopnia,
c) jednolitych studiów magisterskich;
2) warunki wydawania i niezbędne elementy:
a) dyplomów ukończenia studiów, w tym dyplomów wydawanych absolwentom studiów prowadzonych na podstawie art. 10a, art. 31a lub art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanych dalej "dyplomami wspólnymi",
b) świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
3) umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010 oraz z 2017 r. poz. 60);
4) wzór suplementu do dyplomu.
§  2.  Absolwentom studiów pierwszego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) inżynier architekt - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura;
2) inżynier architekt krajobrazu - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
3) inżynier pożarnictwa - strażakom Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na studiach prowadzonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej;
4) inżynier - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;
5) licencjat pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) licencjat położnictwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia na kierunku położnictwo;
7) licencjat - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji pierwszego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-6.
§  3.  Absolwentom studiów drugiego stopnia nadaje się tytuły zawodowe:
1) magister inżynier architekt - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura;
2) magister inżynier architekt krajobrazu - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
3) magister inżynier pożarnictwa - inżynierom pożarnictwa po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
4) magister inżynier - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia oraz efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich;
5) magister pielęgniarstwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;
6) magister położnictwa - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunku położnictwo;
7) magister sztuki - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia na kierunkach w ramach obszaru sztuki;
8) magister - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla kwalifikacji drugiego stopnia w przypadkach innych niż określone w pkt 1-7.
§  4.  Absolwentom jednolitych studiów magisterskich nadaje się tytuły zawodowe:
1) lekarz - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim;
2) lekarz dentysta - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym;
3) lekarz weterynarii - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria;
4) magister farmacji - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja;
5) magister sztuki - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach w ramach obszaru sztuki;
6) magister - po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla jednolitych studiów magisterskich na kierunkach innych niż kierunki wymienione w pkt 1-5.
§  5.  Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, nie niższej niż określona w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.279
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów, warunki wydawania oraz niezbędne elementy dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzory suplementu do dyplomu.
Data aktu: 10/02/2017
Data ogłoszenia: 16/02/2017
Data wejścia w życie: 17/02/2017

Produkty polecane

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00