Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Określenie szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2017.1163
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "systemem zabezpieczenia";
2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą";
3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy;
4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy.
§  2. 
1.  Kwalifikacja świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 951 ust. 2 ustawy, następuje w kolejności określonej w ust. 2-7.
2.  Do poziomu szpitali ogólnopolskich, o którym mowa w art. 951 ust. 2 pkt 6 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia warunki wskazane w art. 95m ust. 3 pkt 2 ustawy.
3.  Do poziomu szpitali pediatrycznych, o którym mowa w art. 951 ust. 2 pkt 5 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;
2) liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego, jest większa niż 75% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 1-5 ustawy.
4.  Do poziomu szpitali III stopnia, o którym mowa w art. 951 ust. 2 pkt 3 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:
1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej ośmiu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 1-3 ustawy, w tym w ramach co najmniej:
a) trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 3 ustawy albo
b) dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 3 ustawy oraz co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia trzeciego poziomu referencyjnego spośród wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy lub
2) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia choroby zakaźne lub choroby zakaźne dla dzieci, pod warunkiem że profile te stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 951 ust. 4 pkt 1-5 ustawy.
5.  Do poziomu szpitali II stopnia, o którym mowa w art. 951 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:
1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej sześciu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1163
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Data aktu: 13/06/2017
Data ogłoszenia: 19/06/2017
Data wejścia w życie: 20/06/2017

Produkty polecane

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł