Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze".

Dz.U.2017.1902
USTAWA
z dnia 15 września 2017 r.
o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze"
Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1. 

Ustawa określa przedmiot działalności, organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", zwanego dalej "PPL".

Art.  2. 
1.  PPL jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i statucie.
2.  Do PPL nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1543).
Art.  3. 
1.  PPL posiada osobowość prawną.
2.  PPL podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) oraz ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133).
3.  Siedzibą PPL jest miasto stołeczne Warszawa.
Art.  4. 
1.  PPL występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
2.  Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania PPL, a PPL nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.
Art.  5. 

PPL prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział  2

Działalność

Art.  6. 

Przedmiotem działalności PPL jest:

1) budowa, przebudowa, utrzymanie i eksploatacja lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych;
2) budowa, przebudowa, utrzymanie i eksploatacja infrastruktury okołolotniskowej;
3) świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych i innych związanych z obsługą operacji lotniczych;
4) świadczenie usług lotniczych związanych z obsługą statków powietrznych, załóg, pasażerów oraz ładunków (towarów i poczty);
5) świadczenie usług pozalotniczych związanych z działalnością lotniska, w szczególności usług gastronomicznych, handlu detalicznego, hotelarskich, promocji i reklamy oraz związanych z wynajmem powierzchni, obiektów i urządzeń;
6) świadczenie usług zarządzania lotniskami;
7) świadczenie usług zarządzania infrastrukturą lotniskową (lotniczą i pozalotniczą) i okołolotniskową.
Art.  7. 

Działalność, o której mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1902
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze".
Data aktu: 15/09/2017
Data ogłoszenia: 12/10/2017
Data wejścia w życie: 27/10/2017

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł