Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.

Dz.U.2018.356
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy
Na podstawie art. 197 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb mianowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", na stopień służbowy;
2) osoby uprawnione do składania wniosków;
3) terminy dokonywania mianowań;
4) wzór wniosku o mianowanie.
§  2. 
1.  Mianowanie funkcjonariusza na stopień służbowy następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Przepisu ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.356
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Mianowanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy.
Data aktu: 29/01/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 27/02/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł