Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Określenie wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego.

Dz.U.2018.364
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie określenia wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego 1
Na podstawie art. 589zl § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 5, 106, 138 i 201) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA EUROPEJSKIEGO NAKAZU DOCHODZENIOWEGO

Niniejszy formularz jest wypełniany przez organ państwa wykonującego, który otrzymał określony poniżej europejski nakaz dochodzeniowy.

A

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.364
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wzoru formularza potwierdzenia otrzymania europejskiego nakazu dochodzeniowego.
Data aktu: 08/02/2018
Data ogłoszenia: 13/02/2018
Data wejścia w życie: 14/02/2018

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł