Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.

Dz.U.2018.733
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania
Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Stypendium strony polskiej może być przyznane cudzoziemcowi studiującemu na studiach stacjonarnych w kraju swojego zamieszkania, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) jest osobą polskiego pochodzenia w rozumieniu art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.733
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.
Data aktu: 04/04/2018
Data ogłoszenia: 13/04/2018
Data wejścia w życie: 14/04/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł