Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025).

Dz.U.2018.902
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025 2 ), obejmujący obszar 2,54 ha, położony w województwie podlaskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki roślin, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SASANKI W KOLIMAGACH (PLH200025)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614340,29689512,65
2614340,29689499,42
3614341,62689489,10
4614341,88689467,14
5614342,67689456,55
6614347,17689436,97
7614350,88689426,92
8614361,20689413,96
9614372,31689407,87
10614383,69689403,37
11614389,77689399,93
12614395,86689398,88
13614405,38689402,05
14614413,32689404,70
15614418,87689402,05
16614425,75689392,00
17614433,96689383,00
18614444,80689372,95
19614451,68689362,10
20614455,92689357,86
21614459,89689353,90
22614465,18689352,57
23614469,68689354,16
24614472,59689358,92
25614471,26689369,24
26614467,56689380,35
27614465,71689390,67
28614462,27689398,88
29614460,68689407,08
30614458,56689413,96
31614456,18689422,16
32614452,48689427,71
33614448,24689438,56
34614443,48689451,53
35614436,07689465,81
36614431,84689475,60
37614427,61689488,04
38614420,99689503,12
39614413,05689522,70
40614408,56689540,16
41614404,06689555,24
42614397,71689569,27
43614394,53689579,32
44614385,27689592,02
45614380,77689594,93
46614376,28689592,55
47614367,28689586,20
48614361,99689579,85
49614355,90689570,85
50614351,41689556,83
51614346,64689545,98
52614343,73689538,31
53614341,09689525,61
54614340,29689512,65

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne

punktów załamania granicy (PL-1992)2)

XY
123
1614505,81689124,04
2614504,49689116,89
3614504,75689107,10
4614507,13689101,02
5614510,31689092,29
6614513,75689083,82
7614517,72689075,88
8614521,69689068,21
9614529,89689061,06
10614536,50689051,54
11614543,91689040,69
12614547,88689035,40
13614553,17689029,58
14614557,93689019,79
15614562,43689009,47
16614569,05689001,80
17614574,34688998,89
18614580,42688998,09
19614586,51688998,09
20614593,12688998,09
21614600,27689000,74
22614607,41689002,33
23614611,91689002,06
24614618,79688999,42
25614623,29688992,27
26614627,78688984,60
27614631,49688983,01
28614635,46688983,01
29614639,16688984,60
30614642,34688988,04
31614643,66688994,65
32614644,45688999,42
33614644,45689004,71
34614642,86689013,17
35614641,01689021,11
36614635,19689035,13
37614628,05689052,33
38614622,76689062,12
39614614,55689070,06
40614608,47689073,50
41614600,00689074,82
42614592,06689079,85
43614583,07689083,55
44614573,81689087,26
45614560,05689096,78
46614550,52689102,87
47614540,47689114,51
48614533,59689124,30
49614525,39689131,44
50614520,63689132,50
51614513,75689132,50
52614508,98689129,06
53614505,81689124,04

_________

1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.902
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 30/05/2018

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł