Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048).

Dz.U.2018.906
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)
Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048 2 ), obejmujący obszar 7,45 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1450926,23418621,36
2450903,47418668,13
3450868,08418701,00
4450817,52418722,49
5450773,27418728,81
6450723,98418717,43
7450707,54418712,38
8450665,83418708,58
9450611,47418725,02
10450572,29418725,02
11450560,91418714,91
12450562,17418654,23
13450559,65418644,12
14450549,53418634,00
15450534,37418609,99
16450533,10418591,03
17450539,42418575,86
18450557,12418560,69
19450584,93418561,95
20450650,66418567,01
21450669,62418569,54
22450691,11418563,22
23450715,13418537,94
24450765,69418503,81
25450806,14418469,68
26450852,91418443,13
27450880,72418419,11
28450897,15418409,00
29450908,53418406,47
30450913,58418424,17
31450907,26418453,24
32450908,53418492,43
33450909,79418507,60
34450917,38418534,14
35450927,49418555,63
36450931,28418578,39
37450926,23418621,36
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.906
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048).
Data aktu: 13/03/2018
Data ogłoszenia: 15/05/2018
Data wejścia w życie: 30/05/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł