Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Podejmowanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Dz.U.2018.1125
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na:
1) stacjonarne lub niestacjonarne studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie;
3) studia podyplomowe;
4) szkolenia w formie:
a) staży,
b) kursów języka polskiego lub kursów przygotowawczych do podjęcia kształcenia w języku polskim,
c) kursów dokształcających.
2.  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani również w celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych.
§  2. 
1.  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia i szkolenia, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz w celu uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, jeżeli:
1) posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki - w przypadku studiów, albo na okres szkolenia lub uczestniczenia w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych lub
2) są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1125
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Podejmowanie przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
Data aktu: 05/06/2018
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 13/06/2018

Produkty polecane

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł