Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2018.1127
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2018 r.
w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 53 ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej;
2) wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne;
3) wzór orzeczenia lekarskiego.
§  2.  Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej realizujących zadania:
1) prewencyjne, ochronne, rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego, konwojowe i reprezentacyjne są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wspomagające w zakresie organizacyjnym, logistycznym, technicznym i analitycznym są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA PREWENCYJNE, OCHRONNE, ROZPOZNANIA PIROTECHNICZNO-RADIOLOGICZNEGO, KONWOJOWE I REPREZENTACYJNE

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  3

RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ REALIZUJĄCYCH ZADANIA WSPOMAGAJĄCE W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM, LOGISTYCZNYM, TECHNICZNYM I ANALITYCZNYM

grafika
ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

SKIEROWANIE NA BADANIE nr ………../20…… r

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1127
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.
Data aktu: 01/06/2018
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 13/06/2018

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł