Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Argentyna-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Buenos Aires.2007.07.27.

M.P.2017.578
UMOWA
między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Sekretariatem Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki,
podpisana w Buenos Aires dnia 27 lipca 2007 r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretariat Nauki, Technologii i Innowacji Republiki Argentyńskiej (SECYT), zwane dalej "Stronami", UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Argentyny o współpracy naukowej i technicznej z 9 maja 1974 roku;

PRZEKONANE o potrzebie podejmowania działań na rzecz rozwoju nauki i technologii, mających kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju obu państw;

PRAGNĄC stworzyć formalną podstawę współpracy w zakresie badań naukowych i technologicznych, która rozszerzy i wzmocni wspólną działalność w obszarach wspólnego zainteresowania i wesprze wykorzystanie rezultatów takiej współpracy w celu osiągnięcia gospodarczych i społecznych korzyści obu Stron;

uzgodniły co następuje:

ARTYKUŁ  1
1.  Celem Umowy jest rozwój i wzmocnienie związków między środowiskami naukowymi obu państw poprzez ułatwienie realizacji wspólnych programów i projektów w obszarach wspólnego zainteresowania, zgodnie z priorytetami polityki społecznego i gospodarczego rozwoju każdego z państw.
2.  Dla celów Umowy, wspólne programy i projekty oznaczają jakiekolwiek programy i projekty z zakresu naukowych i/lub technologicznych badań, prowadzone przez jednostki naukowe, o których mowa w artykule 2 ustęp 1, w celu uzyskania określonych wyników w ustalonym okresie.
ARTYKUŁ  2
1.  Strony wspierają i zachęcają do współpracy w dziedzinie nauki i technologii przez bezpośrednie kontakty jednostek naukowych obu państw, w tym jednostek organizacyjnych szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek organizacyjnych o charakterze naukowym, zwanych dalej "Współpracującymi Jednostkami", zgodnie z przepisami, obowiązującymi w państwach Stron.
2.  Współpraca w ramach Umowy może obejmować wszelkie działania mające na celu rozwój badawczo-technologiczny

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.578
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Argentyna-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Buenos Aires.2007.07.27.
Data aktu: 27/07/2007
Data ogłoszenia: 19/06/2017
Data wejścia w życie: 06/02/2017

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł