Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

ONZ-Polska. Porozumienie dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Paryż.2017.04.19.

M.P.2017.580
POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa,
podpisane w Paryżu dnia 19 kwietnia 2017 r.
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej "Rządem"), reprezentowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (zwana dalej "UNESCO"), reprezentowana przez Dyrektora Generalnego;

Zważywszy, że Rząd w piśmie z dnia 19 listopada 2015 r., skierowanym do dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, wyraził wolę bycia gospodarzem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, a UNESCO z zadowoleniem przyjęło tę ofertę Rządu;

Rząd i UNESCO (zwane dalej wspólnie "Stronami") uzgodniły co następuje:

I. 

CHARAKTER I ZAKRES POSIEDZENIA

Zgodnie z "Regulaminem ogólnej klasyfikacji poszczególnych kategorii posiedzeń zwoływanych przez UNESCO" przyjętym przez Konferencję Generalną UNESCO podczas 14. sesji (14 C/Rezolucja nr 23 ze zmianami wprowadzonymi podczas 18., 25. i 33. sesji Konferencji Generalnej), niniejsze posiedzenie należy do kategorii II "Posiedzenia międzyrządowe niebędące międzynarodowymi konferencjami państw".

Celem posiedzenia jest dalsza realizacja Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, z 1972 r., (zwanej dalej "Konwencją").

II. 

UCZESTNICTWO

(i) Główni uczestnicy

Głównymi uczestnikami 41

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.580
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: ONZ-Polska. Porozumienie dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Paryż.2017.04.19.
Data aktu: 19/04/2017
Data ogłoszenia: 19/06/2017
Data wejścia w życie: 19/04/2017

Produkty polecane

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł