Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Asystent medyczny będzie mógł w imieniu lekarza wypisać zwolnienie

Zaświadczenie lekarskie, w tym zwolnienia, będą mogli wystawiać asystenci medyczni - zakłada nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W środę ten projekt przyjął rząd.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Od 1 października 2018 r. właśnie asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Dzięki temu lekarz ma zostać odciążony od uciążliwych obowiązków administracyjnych i ma mieć więcej czasu m.in. na wykonywanie czynności medycznych, czyli ocenę stanu zdrowia pacjenta i leczenie oraz orzekanie o czasowej niezdolności do pracy. Dzięki wprowadzonej regulacji lekarze nie będą musieli osobiście wypisywać zwolnień. Rozwiązanie to będzie dotyczyć ok. 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z ustawą, lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne.

Upoważnienie będzie można wydać na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy (po upływie tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy nie dłuższe niż 12 miesięcy).

Rejestr asystentów medycznych

W nowo utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma weryfikować czy możliwe jest udostępnienie osobie upoważnionej możliwości wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego (chodzi o sprawdzenie czy osoba upoważniona ma utworzony w ZUS profil informacyjny na portalu Platforma Usług Elektronicznych – PUE). Jednak odpowiedzialność związana z powierzeniem tego zadania osobie upoważnionej będzie spoczywać na lekarzu.

 

50 mln zł na informatyzację

Po zmianie przepisów do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń z tym związanych. Regulacje te mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie w 2018 r. minister zdrowia za pośrednictwem NFZ będzie mógł dofinansować kwotą do 50 mln zł zakup urządzeń informatycznych (sprzętu komputerowego) i oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń świadczeniodawców. Zaproponowano też, aby 2019 r. koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącane przez ZUS zostały przejściowo obniżone z 0,20 do 0,175 proc. Umożliwi to przekazanie dodatkowych środków NFZ na potrzeby informatyzacji oraz szkolenia dla świadczeniodawców. Przepisy te powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

               

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

System prawa pracy. TOM V. Zbiorowe prawo pracy

Tom V Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienia zbiorowego prawa pracy. Celem opracowania jest...
Cena: 280.00
Promocja: 252.00 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Więcej na temat

Porozumienie Zielonogórskie: e-zwolnienia nie do przyjęcia

14-04-2017
Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego ciągu nie rekomenduje swoim członkom korzystania z systemu elektronicznych zwolnień lekarskich, uważając ten system za zbyt skomplikowany, niefunkcjonalny i czasochłonny, co oznacza, że lekarze mają jeszcze mniej czasu dla pacjenta.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Dopalacze ścigane jak narkotyki po 1 listopada