Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną 20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób...
Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną

20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Do zakresu badań należy między innymi badanie sprawności intelektualnej i procesów poznawczych.

Poza tym według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. poz. 937) zakres badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej, badania narzędziami diagnostycznymi, ocenę i opis osoby badanej pod względem osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także dojrzałości społecznej a także badanie sprawności psychomotorycznej.

Po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

Rozporządzenie określa między innymi szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, wzory orzeczeń psychologicznych, metodyki przeprowadzenia badań czy karty badania psychologicznego, a także wysokość opłat za badania, wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i do rejestru uprawnionych psychologów oraz wymagania jakie muszą spełnić pomieszczenia pracowni psychologicznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 39.20 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

RPP: nie można żądać dowodu osobistego w zamian za dokumentację medyczną