Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Business Centre Club: Brakuje źródeł finansowania zatrudnienia pielęgniarek według nowych norm

Pozytywnie odniósł się do pomysłu wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych Business Centre Club. Organizacja postuluje jednak o konkretne wskazanie źródła finansowania omawianych rozwiązań. Zdaniem BCC jest to niezbędne, aby wprowadzana nowelizacja przyniosła pozytywny efekt i była realna do spełnienia przez szpitale. 
W ramach topiku:
Zarządzanie Zarządzanie personelem

BCC pozytywnie ocenia propozycje zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Jednak zdaniem BCC – w wielu miejscach – ich wdrożenie w życie wymaga podjęcia akcesoryjnych działań ze strony ustawodawcy poprzez wprowadzenie dodatkowych przepisów do projektu lub zmian na rynku pracy pielęgniarek i położnych, a przede wszystkim zapewnienia finansowania tej inicjatywy.

Wprowadzenie wysokiej normy zatrudnienia tj. 0,7 pielęgniarki w przeliczeniu na łóżko jednego pacjenta, a na oddziałach zachowawczych jak interna czy kardiologia 0,6 pielęgniarki na łóżko pacjenta to – zdaniem BCC - dobre i pożądane przez odbiorców świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego rozwiązanie. 

„Te sztywne normy mają pomóc zapewnić chorym odpowiednią opiekę, a także zapobiegać wydłużonym pobytom w szpitalach oraz zapewniać pacjentom większy poziom bezpieczeństwa” – podkreśla organizacja.

Zdaniem klubu zrzeszającego przedsiębiorców wyższa norma tj. 0,8 pielęgniarki na łóżko jednego pacjenta, powinna być jednak uwzględniona w oddziałach dziecięcych, jako wymagających większego zaangażowania z uwagi na specyfikę pacjenta.

„Tym niemniej, istnieją okoliczności, które przemawiają za wprowadzeniem wyjątków pozwalających na odstąpienie od zastosowania wskazanych w projekcie ww. rozporządzenia norm i dopuszczenie większej decyzyjności ze strony kadry zarządzającej – podkreśla BCC.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Normy nie powinny być sztywne

Jak podkreśla BCC nie będzie rozwiązaniem dogodnym dla pacjentów i spełniającym odpowiednie normy opieki nad nimi sytuacja, w której ze względu na niemożność zapewnienia obecności odpowiedniej liczby pielęgniarek nie będą oni mogli zostać poddani zabiegowi albo przyjęci do szpitala.

Za wprowadzeniem możliwości samodzielnego decydowania o zmniejszeniu wskazanej w projekcie normy zatrudnieniowej przemawia również fakt, iż pozostaje ona sztywna niezależnie od rzeczywistej potrzeby. BCC proponuje wprowadzenie w projekcie przepisu, który wyłączy możliwość zastosowania wprowadzanych norm zatrudnienia pielęgniarek w uzasadnionych okolicznościach, w szczególności jeśli rodzaj zabiegu lub operacji albo stan zdrowia pacjentów przebywających na oddziale nie przemawia za jej zastosowaniem, a mniejsza liczba pielęgniarek i położnych jest w stanie zapewnić pacjentom należytą opiekę. 

Zmiany na rynku pielęgniarek potrzebne już dziś

Zdaniem BCC, pomimo przesunięcia w czasie wejścia w życie tych przepisów o ponad trzy lata, obecny rynek pracy pielęgniarek wymaga wprowadzenia już teraz odpowiednich zmian. Wynika to z faktu, iż zgodnie z przeprowadzonymi w Polsce badaniami ok. 30% pracujących pielęgniarek ma już uprawnienia emerytalne. W związku z tym wiele z nich nie podejmie już nauki w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu po roku 2022. 

W celu rzeczywistego wprowadzenia zakładanych w projekcie zmian dotyczących podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki i położne, BCC proponuje podjęcie dodatkowych działań związanych z uatrakcyjnieniem zawodu pielęgniarki i położonej i zwiększeniem liczby osób pracujących w zawodzie.

W związku z nieodległym jak na wprowadzenie tak głębokiej zmiany na rynku pracy terminem wejścia w życie projektu, - zdaniem BCC - należy rozważyć dodatkowe działania tj. zarówno dotyczące nakłaniania obecnie posiadających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania w Polsce zawodu pielęgniarki i położonej, jak również przeprowadzenie kampanii czy innych działań zachęcających do podjęcia pracy w tym zawodzie kolejne osoby. Podstawowym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na obie te grupy jest podniesienie standardu pracy pielęgniarek i położnych, zwłaszcza poprzez podniesienie otrzymywanego przez nie wynagrodzenia. 

Większe budżety na dodatkowe etaty

Jak podkreśla BCC w związku z realnym zwiększeniem kosztów pracy, należy rozważyć tę kwestię również w kontekście możliwości dodatkowego budżetowania szpitali, w których mają być one zatrudnione. Kwestia ta powinna być uwzględniona już na obecnym etapie prac nad projektem, albowiem to on zakłada zwiększenie zaangażowania (czasowego i liczebnego) pielęgniarek i położnych nie wskazując jednak na źródło finansowania tego rozwiązania. Brak jest również informacji na ten temat w przygotowanej do projektu Ocenie Skutków Regulacji. 

W związku z powyższym – BCC proponuje - wprowadzenie dodatkowych postanowień do projektu bądź informacji do OSR, które wprost wskazywałyby na sposób i źródło finansowania powstałych z tytułu wprowadzenia w życie projektu kosztów.

Dodatkowo, ze względu na przedstawioną wyżej sytuację na rynku pracy pielęgniarek należy zdaniem BCC - rozważyć także zabezpieczenie dodatkowych środków w celu wprowadzenia bądź nakłonienia do powrotu na polski rynek pracy odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych, tak by ich liczba była odpowiednia i dostosowana do nowych wymogów jakie niosą za sobą postanowienia projektu. 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek

Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek

Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Suplementy diety mogą mieć działania niepożądane?