Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy NFZ jest przygotowany do wejścia w życie nowych praw dla niepełnosprawnych?

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowe przywileje. - Osoby z niepełnosprawnością, pomimo korzystnych dla nich rozwiązań ustawowych, mogą jednak mieć faktycznie ograniczony dostęp do świadczeń – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności od 1 lipca br. zyskali m.in.: nielimitowany dostęp do rehabilitacji leczniczej, zniesiono dla nich limit czasowy na wyroby medyczne (przykładowo dla elektrycznego wózka dofinansowanie było dotychczas możliwe raz na pięć lat). Maja także prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w wystąpieniu do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny wyraził obawę, czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności faktycznie uzyskają zwiększony dostęp do opieki zdrowotnej od 1 lipca 2018 r. Istnieje bowiem potrzeba przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na wykonanie świadczeń. 

Obawy rzecznika potwierdzają publiczne wypowiedzi prezesa NFZ, z których wynika, iż wbrew zapowiedziom, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie uzyskają zwiększonego dostępu do opieki zdrowotnej.

O tym, że nie wszystkie niepełnosprawne dzieci będą mogły pójść do specjalisty bez skierowania czytaj tutaj>>

RPO zwrócił się do NFZ z pytaniem, czy przeprowadzona została szczegółowa analiza zapotrzebowania na objęte ustawą świadczenia zdrowotne, z uwzględnieniem danych o potrzebach osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jak i możliwości ich zaspokojenia w aspekcie organizacyjnym i finansowym na odpowiednich warunkach.

O tym, że nie wiadomo dokładnie, ile osób niepełnosprawnych będzie mogło skorzystać z nowych przywilejów czytaj tutaj>>

Przyjęcie tej ustawy miało stanowić realizację postulatów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w tym również protestujących w Sejmie w kwietniu i maju 2018 r.

RPO spytał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przygotowania do realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności umożliwia osobom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych w aptekach.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Więcej na temat

Nie wszystkie niepełnosprawne dzieci będą mogły korzystać z rehabilitacji bez limitu

06-07-2018
W „ustawie 6 proc.” pojawił się zapis, który ma umożliwić dzieciom do 16 r.ż. korzystanie z przywilejów, które od 1 lipca br. mają osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Nie wystarczy jednak, by dziecko miało orzeczoną niepełnosprawność. By zyskać dodatkowe prawa, musi być także niesamodzielne i wymagać długotrwałej opieki i pomocy innej osoby.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Od piątku nowe zasady oceny inwestycji