Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Do dzisiaj: pierwszy raport w sprawie narażenia na zranienia

Do dzisiaj, czyli do 28 lutego 2014 roku, trzeba sporządzić pierwszy raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Wynika to z rozporządzenie ministra zdrowia  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 696), które weszło w życie 27 czerwca 2013 roku.

Rozporządzenie ma na celu wdrożenie dyrektywy Rady UE 2010/32 UE z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej między HOSPEEM a EPSU (Dz. Urz. UE L 134 z 1.06.2010, str. 66).

Zgodnie z rozporządzeniem pracodawca, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, musi sporządzać raport. Pierwszy raport należy sporządzić do 28 lutego 2014 roku.

Raport powinien uwzględniać podejście polegające na analizowaniu zranień ostrymi narzędziami w aspekcie ich przyczyn systemowych, w tym analizę przyczyn zranień. Wykonanie tych obowiązków przez pracodawcę będzie przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 


 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

 

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NIA: produkt leczniczy Fenspogal dostępny bez recepty