Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Instytut reumatologii będzie instytutem geriatrii

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr Hab. Eleonory Reicher w Warszawie....

Rada Ministrów przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr Hab. Eleonory Reicher w Warszawie. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu działalności Instytutu o geriatrię i dziedziny pokrewne i w związku z tym zmianę nazwy na Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

Do podstawowej działalności Instytutu Reumatologii po przeprowadzeniu reorganizacji należeć będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie reumatologii, rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz geriatrii, gerontologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, a także ich upowszechnianie.

Ponadto do podstawowego zakresu działalności Instytutu należeć będzie także prowadzenie studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej oraz nadawanie stopni i tytułów naukowych.

Proponowane zmiany wynikają z rosnących potrzeb i wyzwań związanych z opieką nad osobami starszymi oraz brakiem instytutu badawczego działającego w systemie ochrony zdrowia prowadzącego kompleksowe badania i terapię w dziedzinie geriatrii. Powstanie instytutu geriatrii pozwoli opracować lub dostosować do warunków krajowych kompleksowe procedury, wytyczne i standardy związane z opieką medyczną nad osobami starszymi. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.) reorganizacji Instytutu dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw nauki.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: bip.kprm.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2014 r.

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część II

Książka jest kontynuacją publikacji Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I (2017) stanowiącej...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Kubański lekarz zaraził się ebolą w Sierra Leone