Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

MZ: zmiany w wykazie wyrobów medycznych - korzystne dla pacjentów

Planowane zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są korzystne dla pacjentów – oceniło w środę Ministerstwo Zdrowia. Zakładają one...

Planowane zmiany w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie są korzystne dla pacjentów – oceniło w środę Ministerstwo Zdrowia. Zakładają one m.in. rozszerzenie wykazu o zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej.

"Projektowana nowelizacja wprowadza (…) zmiany, będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich" – wskazano w uzasadnieniu projektu. Zmiany będą korzystne dla pacjentów – oceniono w środowej informacji MZ. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji we wtorek, uwagi można zgłaszać do 12 grudnia.

Ministerstwo wskazało, że w związku z licznymi prośbami pacjentów o skrócenie - w uzasadnionych medycznie przypadkach - czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych, wprowadzono stosowną zmianę.

MZ podnosi też, że w projekcie nowego wykazu zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk miesięcznie. Rozszerzono także m.in. kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Ministerstwo chce rozszerzyć wykaz m.in. o wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym CGM-RT (ang. continuous glucose monitoring) – tzn. o sensor/elektrodę i transmiter/nadajnik. Osobami uprawnionymi do otrzymania zlecenia ma być populacja pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii.

Projektowana regulacja – jak zaznacza MZ - nie obejmuje finansowania ze środków publicznych systemu pomiaru glikemii FGM (ang. Flash Glucose Monitoring). Resort przekazał, że do MZ wpłynął wniosek o refundację nowej grupy wyrobów medycznych – systemów ciągłego monitorowania glikemii, wymagających aktywnego działania pacjenta bez pomocy i współudziału osób fachowych, w tym FGM. "Zwróciliśmy się o opinię w tej sprawie do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz Rady Przejrzystości" – podało MZ.

W nowym wykazie wyrobów ma pojawić się zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej. Do otrzymania zlecenia na taki zbiornik uprawnieni byliby pacjenci z cukrzycą typu I, leczeni przy pomocy takiej pompy. Nowe przepisy miałyby wejście w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Na konieczność systemowych zmian w refundacji wyrobów medycznych wskazywała w listopadzie Najwyższa Izba Kontroli. NIK sygnalizowała, że nakłady ponoszone przez NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne wzrosły w ciągu siedmiu lat o 60 proc., podczas gdy koszty świadczeń finansowanych przez Fundusz o 25 proc. Izba podnosiła, że NFZ brakowało narzędzi negocjowania cen takich wyrobów.

Ministerstwo Zdrowia przekazało wówczas PAP, że w resorcie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. Regulacja ma zmienić zasady funkcjonowania rynku refundowanych wyrobów medycznych. (PAP)

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Rzecznik Praw Dziecka: obecność rodzica potrzebna w szpitalu