Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NFZ: projekt zmian do certyfikatu systemu zarządzania

18 lipca 2014 roku na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowany został projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ z 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza zmiany do certyfikatu systemu zarządzania, wskazując na możliwość wydania go przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jeśli jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej.

W projektowanym zarządzeniu przyjęto założenie, zgodnie z którym kryterium certyfikatu systemu zarządzania jest spełnione, jeśli w szczególności certyfikat systemu zarządzania został wydany w zakresie systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001, ISO 22000 i ISO/IEC 27001 zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń.

Posiadana przez jednostkę akredytującą akredytacja obejmuje certyfikację systemów zarządzania w zakresie usług medycznych branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA - w przypadku: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001 oraz w kategorii G Katering zgodnie z ISO/TS 22003 - w przypadku ISO 22000.

Projekt wprowadza także zmiany w odniesieniu do certyfikatu akredytacyjnego ministra zdrowia i przyjmuje założenie, iż przedmiotowe kryterium zostanie spełnione, gdy certyfikat jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Opracowanie: Jacek Tkacz
 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

CSIOZ: we wrześniu 2014 pierwsze szkolenia z zarządzania podmiotami leczniczymi