Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NRPiP: minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek powinny obowiązywać we wszystkich podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych opublikowało stanowisko w sprawie zapewnienia minimalnej obsady pielęgniarek i położnych w związku z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę w tych podmiotach leczniczych, gdzie są realizowane świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

26 listopada 2012 roku Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych przedstawiło Stanowisko nr 1 w sprawie konieczności wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o ocenę zapotrzebowania pacjentów na opiekę we wszystkich podmiotach leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych widzi konieczność wprowadzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych we wszystkich podmiotach leczniczych finansowanych ze środków publicznych. Zapewnienie minimalnej obsady pielęgniarek i położnych jest gwarancją zachowania właściwej jakości świadczeń zdrowotnych, bezpieczeństwa pacjentów i ich satysfakcji, zapobiegania zdarzeniom niepożądanym oraz bezpiecznego wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Projekt rozporządzenia oparty na klasyfikacji pacjentów zgodnie z zapotrzebowaniem na opiekę pielęgniarską i położniczą powstał w wyniku wieloletnich badań naukowych ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa przy udziale praktyków pielęgniarek i położnych. Metoda oparta na klasyfikacji pacjentów według zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską jest metodą weryfikowalną, rzetelną i wiarygodną, stosowaną w krajach, gdzie opieka zdrowotna, w tym pielęgniarska, w pełnym stopniu zaspokaja potrzeby zdrowotne pacjentów.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych widzi pilną potrzebę wprowadzenia opiniowanego projektu rozporządzenia z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: www.izbapiel.org.pl

lista dokumentów
 

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

MZ i NFZ nie mogą zmuszać lekarzy do podpisywania umów dot. recept refundowanych