Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Polska we współpracy ze Szwajcarią wdroży 8 profilaktycznych programów zdrowotnych

Zakończyło się podpisywanie umów na dofinansowanie programów zdrowotnych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, dzięki bezzwrotnej pomocy w wysokości prawie 39 mln CHF zrealizowanych zostanie 8 programów.

Do sfinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostało wybranych 8 projektów profilaktycznych. Cztery z nich, o zasięgu ogólnopolskim, dotyczyć będą profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia związanej z walką z otyłością, zapobieganiem zakażeniom HCV, przeciwdziałaniem stosowania używek przez przyszłe matki oraz poprawą zdrowia jamy ustnej u dzieci do lat 5. Programy te wdrażane są przez Instytut Żywności i Żywienia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, wraz z instytucjami partnerskimi. Minister Zdrowia zapewnił w swoim budżecie ponad 9 mln zł na współfinansowanie tych programów.

Kolejne 4 programy obejmują województwa: lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Skierowane są do domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach programów prowadzone będą prace modernizacyjne, rozbudowa oraz zakup wyposażenia. Personel skorzysta ze szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych oraz wizyt studyjnych. Działania realizowane w ramach tych programów będą charakteryzować się podejściem innowacyjnym, przez co przyczynią się do znacznego podniesienia jakości świadczonych usług oraz poziomu życia mieszkańców tych placówek ponad obowiązujące standardy.

Instytucjami realizującymi te programy są: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Realizacja programów potrwa do 2016 r.

Źródło: www.mz.gov.pl

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Zawody medyczne. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Bioetyka i prawo medyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie