Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pracownik, korzystający z samochodu do celów służbowych, musi przejść badania lekarskie

Dla lekarzy Dla pielęgniarek
Pracownicy, którzy chociażby sporadycznie korzystają z samochodów do celów służbowych, niezależnie od tego, czy są to pojazdy prywatne czy firmowe, powinni zostać skierowani przez pracodawcę na badania profilaktyczne wyjaśnia Maciej Ambroziewicz, ekspert Kompasu Księgowo-Kadrowego.

Określenie zakresu i częstotliwości badań należy do lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną, w oparciu o "Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", jak również o inne, szczegółowe regulacje dla wybranych grup zawodowych (m.im. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, Dz. U. z 2014 r. poz. 949).

Na temat badań lekarskich kierowców czytaj więcej:

Badania okulistyczne kierowców dla określonych typów uprawnień >>>

Badania kierowców: psycholog zbada sprawność intelektualną >>>

20 lipca 2014: nowe rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców >>>

Badania lekarskie kierowców: ponowne badania w wyznaczonych ośrodkach>>>

Przepisy nie dzielą pojazdów na służbowe i prywatne, natomiast wskazują na obowiązek zlecenia przez lekarza medycyny pracy określonych badań (m.in. testów sprawności psychofizycznej, badań okulistycznych, neurologicznych itp.), w przypadku, gdy pracownik wykonuje prace wymagające "pełnej sprawności psychoruchowej". Dotyczą one zatem każdego pracownika, który w ramach obowiązków służbowych jeździ pojazdem, niezależnie od tego, czy jest to pojazd firmowy, czy też prywatny pracownika. W tym drugim przypadku obowiązek przeprowadzenia stosownych badań powstaje dopiero wtedy, gdy pracodawca formalnie zleca pracownikowi wykorzystywanie pojazdu prywatnego do celów służbowych (np. poprzez wypłacenie mu z tego tytułu stosownego, zryczałtowanego wynagrodzenia).

Cały artykuł www.twoja-firma.abc.com.pl


 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi