Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Przepisy o normach zatrudnienia pielęgniarek „wyjęte z szuflady”, trafiły do konsultacji publicznych

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia wprowadzający minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych trafił w piątek do konsultacji publicznych. - To rozporządzenie było już gotowe w 2015 r., ale do tej pory nikt nie miał odwagi, by zacząć je procedować – mówi Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. – Dzięki tym przepisom dyrektorzy nie będą mogli już oszczędzać, zatrudniając jedną pielęgniarkę na 40 pacjentów.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego proponuje wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko w oddziałach zachowawczych, 0 ,7 w oddziałach zabiegowych. Dokument podaje wymiar etatu w przeliczeniu na łóżka na oddziałach oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego i położniczego.

- Ten projekt jest gotowy od 2015 r. Cieszę się, że w końcu został przekazany do konsultacji – mówi Longina Kaczmarska, wiceprzewodnicząca OZZPiP. – Od lat o niego walczymy. Te przepisy to gwarancja bezpieczeństwa dla pacjenta, że będzie miał lepszą opiekę, ale także sposób na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych w Polsce.

Większe bezpieczeństwo na porodówkach

Kaczmarska podkreśla, że teraz  - zgodnie z obowiązującymi przepisami - minimalne normy zatrudnienia ustalają dyrektorzy podmiotów w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych i często oszczędza się na etatach pielęgniarek i położnych.

- Dochodzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji, gdy położna odpowiada za pacjentki na bloku porodowym, w izbie przyjęć i na oddziale – opowiada Kaczmarska. – Te przepisy mówią jasno, że świadczeniodawcy muszą wyodrębnić całodobowy personel położniczy dedykowany do sali porodowej. Podkreśla się, że opieka położnicza w sali porodowej nie powinna być łączona z udzielaniem świadczeń w innych komórkach.

Kaczmarska tłumaczy, że ważne jest to, że projektowane przepisy wymuszają na dyrektorach zatrudnienie minimalnej liczby pielęgniarek i położnych. - Żeby podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dyrektor placówki będzie musiał wykazać, że ma odpowiednią liczbę pielęgniarek i położnych zatrudnionych na konkretnych oddziałach według tych norm. Takie zasady już obowiązują w stosunku do lekarzy – mówi wiceprzewodnicząca.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Czas na zatrudnienie nowych pielęgniarek do 1 czerwca 2019 r.  

Kaczmarska podkreśla, że planowane przepisy podają minimalne normy zatrudnienia i dodaje, że są szpitale w Polsce, które zatrudniają więcej personelu niż podaje projekt. – Nadal jednak jest sporo szpitali, które zatrudniają za mało pielęgniarek w stosunku do liczby chorych – podkreśla Kaczmarska. – Ponieważ widomo, że nie jest łatwo znaleźć do pracy pielęgniarki, dlatego wprowadzono vacatio legis do 1 czerwca 2019 r.

Projekt przewiduje równoważnik co najmniej 0,44 pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko noworodkowe w systemie „matka z dzieckiem”, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów. Przewidziano równoważnik co najmniej 2,22 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko intensywnej terapii noworodka oraz równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki ciągłej noworodków po sztucznej wentylacji oraz równoważnik co najmniej 0,89 etatu pielęgniarki lub położnej na jedno stanowisko opieki pośredniej dla noworodków niewymagających wsparcia oddechowego. 

Wytyczne i wskaźniki podane w projekcie mają poprawić jakość udzielanych świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, które nie tylko pielęgnują pacjentów i podają leki, ale także prowadzą świadczenia diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz powinny zajmować się promocją zdrowia. Wprowadzanie minimalnych norm zatrudnienia ma także zmniejszyć ilość powikłań takich jak odleżyny, upadki oraz zakażenia wewnątrzszpitalne i związane z nimi koszty. 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek

Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek

Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Książka jest kompleksowym opracowaniem charakteryzującym status prawny i zawodowy osób wykonujących...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Opiekun medyczny może być wsparciem dla pielęgniarki i położnej

13-03-2018
W placówkach ochrony zdrowia jest potrzeba większego wykorzystania zawodu pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych - twierdzi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NSA: naruszono zbiorowe prawa pacjentów, bo nie mieli dostępu do dokumentacji medycznej